1/4 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ sang trọng phút Online:

Bạn đang xem: 1/4 giờ bằng bao nhiêu phút

1,4 giờ vì chưng từng nào phút là 1 trong vô số những bài bác tập luyện giải toán online thịnh hành. Tuy nhiên với thắc mắc này sẽ không nên các bạn nào thì cũng hoàn toàn có thể lần rời khỏi được câu vấn đáp nhanh gọn lẹ và đúng mực. Hãy nằm trong lần hiểu cơ hội quy thay đổi tức thì nhé

Chúng tớ đều biết rõ 1 giờ = 60 phút. Vậy 1,4 giờ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể triển khai 1 quy tắc tính bằng phương pháp lấy 1,4 x 60 = (84 phút).

Xem thêm: ¼ giờ vì chưng từng nào phút

Tuy nhiên ngoài phương pháp tính đấy rời khỏi thông thường một số trong những các bạn sẽ với cơ hội quy thay đổi giờ rời khỏi phút của câu hỏi bên trên như sau:

1,4 giờ = 1 giờ + 0,4 giờ

Ta có:

1 giờ = 60 phút

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

0,4 giờ = 0,4 x 60 = 24 phút

Như vậy 1,4 giờ = 60 + 24 = 84 (Phút)

1,4 giờ vì chưng từng nào phút

Dù cơ hội quy thay đổi này lên đường chăng nữa thì tất cả chúng ta đều sở hữu chung cuộc trái khoáy cơ là 1 trong,4 giờ vì chưng 84 phút. Hi vọng nội dung bài viết mang đến vấn đề hữu ích mang lại quý độc giả.

Có 1 cảnh báo nhỏ so với câu hỏi này này đó là chúng ta ko được lầm lẫn thân thiết câu hỏi 1,4 giờ vì chưng từng nào phút với câu hỏi ¼ giờ vì chưng từng nào phút

Quý độc giả cũng hoàn toàn có thể nhằm lại những phản hồi, những thắc mắc tương quan cho tới câu hỏi quy thay đổi này tại đây

Xem thêm:

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

  • 1/4 giờ bằng bao nhiêu phút, Cách quy thay đổi chủ yếu xác
  • 3/4 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ rời khỏi phút thời gian nhanh nhất
  • 1,2 tiếng vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút
  • 1,5 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút