3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ sang trọng phút Online:

Bạn đang xem: 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút hoặc những loại câu hỏi tương tự động tiếp tục trở bên trên không xa lạ với cỗ môn toán học tập. Vậy cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút như nào là vừa vặn nhanh chóng lại đáp ứng chừng chủ yếu xác!

1 giờ bởi vì 60 phút. 60 phút phân tách 4 bởi vì 15 phút

Vậy ¾ giờ =3 x 15 phút = 45 phút

Đáp số: ¾ giờ bởi vì 45 phút

3-4 giờ bởi vì từng nào phút

Một số ví dụ tương tự động về phong thái thay đổi giờ khắc giây

Ví dụ 1: 7/4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 444 phút
 2. 4440 phút
 3. 105 phút
 4. 420 phút

Đáp án C: 7/4 giờ bởi vì 105 phút

Ví dụ 2: 123 giây bởi vì từng nào phút

 1. 2,05 Phút
 2. 1,23 phút
 3. 63 phút
 4. 12,3 phút

Đáp án A: 123 giây bởi vì 2,05 phút

Ví dụ 3: 0,5 giờ bởi vì từng nào phút

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

 1. 12 Phút
 2. 15 phút
 3. 30 phút
 4. 45 phút

Đáp án C: 0,5 giờ bởi vì 30 phút

Ví dụ 3: 0,4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 84 phút
 3. 144 phút
 4. 240 phút

Đáp án A: 0,4 giờ bởi vì 24 phút

Ví dụ 6: 3,4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 304 Phút
 2. 204 phút
 3. 45 phút
 4. 30 phút

Đáp án B: 3,4 giờ bởi vì 204 phút

Ví dụ 7: 280 phút bởi vì từng nào giờ, phút

 1. 3 giờ đôi mươi phút
 2. 4 giờ 0 phút
 3. 4 giờ 36 phút
 4. 5 giờ đôi mươi phút

Đáp án C: 280 phút bởi vì 4 giờ 36 phút

Xem thêm:

 • 1,2 tiếng đồng hồ bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút nhanh chóng nhất
 • 1,4 giờ bởi vì từng nào phút, Cách thay đổi giờ rời khỏi phút
 • 1,5 giờ bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút

  Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài