accuse là gì

Chắc hẳn đang được tối thiểu một chuyến mình muốn bắt lỗi hoặc tố giác ai cơ về hành động của mình đúng không nào nào? “Bạn Linh lấy thước kẻ của tớ!” hoặc “Tớ chắc hẳn rằng các bạn Long đã thử ụp nước đi ra sàn”. Việc tố giác nhập giờ đồng hồ Việt là như thế, còn nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn sẽ dùng cấu hình “accuse” nhằm nói đến hành vi kết tội, tố giác ai đó đã làm những gì. Vậy “Accuse” được dùng như vậy nào? “Accuse” lên đường với giới kể từ gì? Bài ghi chép tại đây của FLYER tiếp tục khiến cho bạn câu nói. những thắc mắc bên trên nhé!

Bạn đang xem: accuse là gì

Xem thêm: Động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

1. Khái niệm và cơ hội dùng của “Accuse”

1.1 Khái niệm

“Accuse” là một trong những nội động kể từ sở hữu phiên âm theo gót giờ đồng hồ La-tinh là /əˈkjuːz/, tức là “buộc tội, bắt lỗi”. “Accuse” cũng rất được dùng nhằm bảo rằng ai này đã thực hiện điều gì sai trái khoáy về mặt mày đạo đức nghề nghiệp, phạm pháp hoặc ko đàng hoàng.

Ví dụ: 

 • Tom has been accused of leaking the test.

 Tom bị tố thực hiện lộ đề ganh đua.

 • He accused bu of breaking the vase.

Cậu ấy tố giác tớ làm vỡ tung lọ hoa.

accuse lên đường với giới kể từ gì
Khái niệm và Cách dùng của Accuse

Ngoài đi ra, “Accused” Khi lên đường với “The” lại trở nên danh kể từ, đem tức là “người bị buộc tội” hoặc nhập pháp luật hay còn gọi là “bị cáo”.

Ví dụ: 

 • The accused was found guilty.

Bị cáo đã trở nên kết tội.

 • The accused appears to tướng be innocent. 

Bị cáo nhìn có vẻ như không có tội.

1.2 Cấu trúc

Dạng mái ấm độngDạng bị động
Accuse + O + (of + Noun/Ving)
Buộc tội ai (trực tiếp) thực hiện gì
To be accused of Noun/Ving
Bị kết tội về sự việc gì
So sánh dạng tiêu cực và dữ thế chủ động của động kể từ “Accuse”

Ví dụ:

Dạng mái ấm động

 • I swear I didn’t steal his ruler– Don’t worry. I’m not accusing you.

Tớ thề bồi là tớ ko lấy thước kẻ của cậu ấy. Đừng bồn chồn, tớ sở hữu kết tội các bạn đâu.

 • She accused him of lying.

Cô ấy tố anh ấy giả dối.

Dạng bị động

 • Huong was accused of cheating in the final exam.

Hương bị tố thủ thuật nhập kỳ ganh đua thời điểm cuối kỳ.

2. “Accuse” lên đường với giới kể từ gì?

“Accuse” lên đường với cùng 1 giới kể từ có một không hai, này đó là giới kể từ “of”, Tức là “buộc tội, tố cáo”.

accuse lên đường với giới kể từ gì
Accuse lên đường với giới kể từ gì

2.1 Ý nghĩa loại nhất

Accuse somebody of something: kết tội ai cơ về sự việc gì

Ví dụ:

 • Adam’s neighbors accused him of a crime. 

Hàng thôn của Adam tố giác anh ấy về một vụ tội phạm.

 • Stacey accused his boyfriend of a murder.

Stacey tố giác tình nhân cô ấy tội phạm giết mổ người.

2.2 Ý nghĩa loại hai

Accuse somebody of doing something: kết tội ai cơ về hành vi gì 

Ví dụ:

 • An anonymous person accused him of selling kém chất lượng shoes. 

Một người cất giấu mặt mày tố giác anh ấy bán sản phẩm fake.

 • Many students accused Tom of littering.

Rất nhiều học viên tố giác Tom xả rác rưởi bừa bến bãi.

3. Phân biệt “Accuse” và “Blame”

Các các bạn biết ko, mặc dù nằm trong được dùng với ý nghĩa sâu sắc kết tội, tố giác tuy nhiên sở hữu một sự khác lạ cơ phiên bản thân thiện “Accuse” và “Blame” cơ. Đây là 2 dạng cấu hình khiến  ngẫu nhiên ai học tập giờ đồng hồ Anh cũng cảm nhận thấy rất rất sợ hãi vì thế dễ dàng lầm lẫn. Nhưng chẳng sao, FLYER tiếp tục chỉ cho mình cơ hội phân biệt vô nằm trong giản dị và đơn giản nhằm các bạn không thể hồi vỏ hộp mỗi một khi phát hiện ra cấu hình này nữa nhé!

accuse lên đường với giới kể từ gì
Accuse vs Blame

3.1 Về cấu hình và giới kể từ lên đường kèm

Accuse Blame 

Accuse somebody of something:
Buộc tội ai cơ về sự việc gì

Accuse somebody of doing something:
Buộc tội ai cơ về hành vi gì 

Blame somebody/something for something
Đổ lỗi cho tới ai/cái gì về điều gì

Blame somebody/something for doing something:
Đổ lỗi cho tới ai/cái gì về hành vi gì
Accuse vs Blame

Nhìn nhập bảng bên trên, tao dễ dàng và đơn giản rút đi ra một số trong những đánh giá về sự việc khác lạ cấu hình và giới kể từ đi kèm theo của “Accuse” và “Blame” như sau:

 • “Accuse” chỉ được dùng Khi ham muốn tố giác, kết tội ai, còn “Blame” được dùng Khi ai cơ ham muốn ụp lỗi cho tới ai hoặc đồ vật gi.
 • Accuse” lên đường với giới kể từ “of“, “Blame” lên đường với giới kể từ “for“.

3.2 Về ý nghĩa

AccuseBlame
Accuse somebody of something/doing something: trình diễn mô tả ngữ nghĩa cáo buộc 1 ai này đã thẳng tội phạm, 
Ví dụ: Mary accused bu of hitting her.Mary tố giác tớ tiến công cô ấy.
Trong tình huống này, “tôi” bị kết tội vì thế “tôi” thẳng tiến công Mary
Blame somebody for something: mang nghĩa ụp tội/ ụp lỗi ai cơ cho tới việc gì, người bị ụp lỗi ko thẳng tạo nên sự việc/ vụ việc cơ.
Ví dụ: His wife blamed him for the lost mèo.Vợ anh ấy ụp lỗi cho tới anh ấy về con cái mèo bị thất lạc.
Trong tình huống này, anh hùng ông xã hoàn toàn có thể ko thẳng làm mất đi con cái mèo, nhưng do vì sơ ý như quên ngừng hoạt động mái ấm, cho tới mèo đi dạo tối,…

4. “Accuse” thông thường đi kèm theo với kể từ nào?

Be falsely/wrongly/unjustly accused of something: Bị kết tội sai/không công bằng

Ví dụ: 

 • She was falsely accused of the accident because she was there when it happened.

Cô ấy bị kết tội sai về vụ tai nạn đáng tiếc vì thế cô ấy xuất hiện ở cơ bên trên thời gian tai nạn đáng tiếc xẩy ra.

Stand accused of: bị kết tội về điều gì

Ví dụ:

 • They stand accused of crimes against humanity.

Họ bị kết tội tạo nên những tội ác vô nhân tính.

5. Các cấu hình đem ý nghĩa sâu sắc tương tự

accuse lên đường với giới kể từ gì
Các cấu hình đem ý nghĩa sâu sắc tương tự

Be charged with something: kết tội ai cơ một cơ hội đầu tiên về một tội ác để sở hữu thể  khiếu nại đi ra toà.

Ví dụ: 

 • He was charged with robbery.

Anh ấy bị công an kết tội trộm cắp.

Prosecute somebody/something for (doing) something: kết tội ai cơ trước toà.

Ví dụ: 

 • The company was prosecuted for environmental pollution.

Công ty đã trở nên truy tố vì thế thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên.

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng

Hold responsible for somebody/something: buộc tội/đổ lỗi về ai/cái gì.

Ví dụ:

 • Who tự we hold responsible for this blunder?

Chúng tao ụp lỗi cho tới ai về sai lầm không mong muốn này?

Bài tập dượt rèn luyện

Welcome to tướng your Bài tập dượt Accuse

Bài 1: Hoàn trở nên những câu tiếp sau đây với công thức “accuse”

1) They are _______ of selling information’s company

A. accused

B. accuse

C. accusing

D. accuses


2) I think I will ______ this broken xe đạp on my brother.  

A. accused

B. accuse

C. blame

D. blamed

3) Are you ______ your mistake ______ him?

A. blaming/ of

B. blaming/ on

C. accuse/ of

D. blaming/ for

4) Do you want to tướng ______ anyone else _______ committing this crime? 

A. blame/ on

B. blame/ of

C. accuse/ for

D. accuse/ of 

5) I think they must be ______ of stealing bread. 

A. accuse

B. accused

C. blame

D. blamed 

Bài 2: Chọn đáp án đích điền nhập vị trí trống không

1. I think I will ( accuse/ accuse of/ blames) this broken xe đạp on my father. 
2. They are (blame/ accuse/ accused) of selling important information’s company. 
3. As we have seen, the report (blamed/accused/accuse of) parents for the state of the evacuee's footwear and clothing, and recommended needlework classes in schools. 
4. I don’t (blame/ accuse/accuse of) her for not joining my birthday tiệc nhỏ.
5. Do you want to tướng (blame/accuse/ accuse of) anyone else (of/for/to) committing this crime?  
6. He put the (blame/accuse/blame for) on everyone but himself. 
7. The women (blamed/accuse/accuses) the hairdresser with the apprentices who were smiling all the time. 
8. I think they must be (blame/accused/accuse) of stealing bread.  
9. All of the participants were asked whom or what they (blamed/blame/accused) most for the trauma. 
10. If anything goes wrong, I will take the (blame/ accused/accuse of) .
11. He was (blame/accuse/accused) of lying.
12. The government stands (accused/blames/blamed) of eroding freedom of speech. 
13. He (blame/accuse/blames) his wife for the error.

Tổng kết 

Tóm lại, “Accuse” lên đường với cùng 1 giới kể từ có một không hai là “of”, đem nghĩa “buộc tội, tố giác ai về sự việc gì hoặc hành vi sai trái khoáy bọn họ tạo nên. Để dùng cấu hình này một cơ hội đúng đắn và ko lầm lẫn với những động kể từ không giống đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động, các bạn chớ bỏ lỡ phần bài xích tập dượt tuy nhiên hãy nằm trong FLYER siêng năng rèn luyện nhé! Chỉ với 10 phút gọi hiểu và 10 phút thực hiện bài xích tập dượt, FLYER chắc hẳn rằng rằng người nào cũng hoàn toàn có thể dùng cấu hình “Accuse” một cơ hội thạo. Bật mí một xíu, đó là cấu hình rất rất hoặc xuất hiện nay trong những đề ganh đua ngữ pháp nên nhằm ko phạm sai lầm không mong muốn không mong muốn, các bạn hãy cởi nội dung bài viết này đi ra mỗi một khi cần thiết vì thế FLYER đang được tổ hợp rất đầy đủ kỹ năng tương quan cho tới nội động kể từ này rồi cơ.

Cùng rèn luyện thêm thắt về “accuse” và những cấu hình tương tự động bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER các bạn nhé! Chỉ với vài ba phút ĐK, bạn đã sở hữu thể lao vào toàn cầu chan chứa sắc tố của FLYER nhằm đoạt được những cỗ đề ganh đua xịn phối hợp những tính tăng game mê hoặc rồi cơ. Buổi học tập giờ đồng hồ Anh của khách hàng chắc rằng tiếp tục thú vị lắm đấy!

Tham gia nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER để được update những kỹ năng nằm trong tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất các bạn nhé! 

>>Xem thêm:

Xem thêm: viết 4 5 câu giới thiệu về đồ dùng học tập

 • “Depend” lên đường với giới kể từ gì? Depend On và Depend Upon không giống nhau như nào?
 • Decide lên đường với giới kể từ gì? 5 phút nắm rõ cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài xích tập
 • “Invite” lên đường với giới kể từ gì? Tìm hiểu hoàn toàn cỗ về cấu hình và cách sử dụng của “invite”
 • Believe lên đường với giới kể từ gì? Các cách sử dụng hoặc của “believe” tuy nhiên chúng ta nên biết
 • Provide lên đường với giới kể từ gì? Những cấu hình với Provide các bạn ko thể vứt qua
 • Increase lên đường với giới kể từ nào? Chi tiết cách sử dụng giới kể từ với danh kể từ và động kể từ Increase