adamant là gì

Trong thể loại kể từ giờ đồng hồ Anh hoặc trong thời gian ngày thời điểm hôm nay, mời mọc các bạn thám thính hiểu nghĩa của kể từ adamant.

Định nghĩa của kể từ adamant:

Bạn đang xem: adamant là gì

Theo tự điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary: determined not vĩ đại change your mind or vĩ đại be persuaded about something

Synonyms: unyielding, inflexible, stubborn, adamantine (từ cổ, không nhiều dùng)

Từ adamant /ˈædəmənt/ tức là không nhượng cỗ, rắn rỏi, bướng bỉnh. Gốc La tinh ma của kể từ là adamas – thép, tiến thưởng cứng nhất, đá quý.

Tính kể từ adamant xuất phát điểm từ danh kể từ adamant kể cho tới vật cứng hoặc đá, nhập lịch sử hào hùng cổ truyền người tớ nhận định rằng đá quý là loại ko thể đánh tan được.

Cách trị âm của kể từ adamant

Visit YouGlish.com

Ví dụ của kể từ adamant

  1. We are persistent in our beliefs; others are adamant.

Chúng tôi kiên trì với niềm tin tưởng của mình; những người dân không giống thì không khoan nhượng.

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

2. To be adamant in the face of logic is fruitless.

Bướng bỉnh bỏ mặc lô-gích thì sẽ không còn tiếp cận đâu.

3. They did their best vĩ đại persuade him, but he was very adamant.

Họ tiếp tục cố rất là nhằm thuyết phục anh, tuy nhiên anh tớ rất rất đã định rõ.

Tìm hiểu thêm thắt về kiểu cách tự động học tập giờ đồng hồ Anh bên trên nhà

Để thực hiện ngôi nhà 7000 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh phổ biến, cốt lõi nhất và 970 collocations hoặc người sử dụng, mời mọc các bạn xem thêm Từ Vựng Cốt Lõi. Hệ thống phần mềm Hiệu ứng giãn cơ hội mưu trí.

Ngoài đi ra, bạn cũng có thể thám thính hiểu cơ hội tự động học tập giờ đồng hồ Anh bên trên nhà:

Xem thêm: biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

  • Lộ trình tự động luyện IELTS kể từ 0 cho tới 4.5+ nhập 10 tuần
  • Lộ trình tự động luyện IELTS kể từ 5.0 cho tới 6.0+ nhập đôi mươi tuần
  • Lộ trình tự động luyện IELTS kể từ 6.0 lên 7.5 nhập đôi mươi tuần
  • Lộ trình tự động luyện IELTS Speaking và Writing đạt tới 6.5 trong tầm 120 ngày
  • Lộ trình tự động học tập giờ đồng hồ Anh trọn vẹn tận nhà kể từ 0 cho tới nấc IELTS 7.5