bài 18 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 14 SGK toán 9 tập 1
Giải bài 17 trang 14 SGK toán 9 tập 1

Bạn đang xem: bài 18 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn của Đọc Tài Liệu không chỉ giúp bạn trả lời tốt bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1, qua nội dung bài viết này còn giúp bạn ôn tập, nắm vững các kiến thức quan trọng của bài 3 Toán 9.

Đề bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) \(\sqrt{7}.\sqrt{63}\); b) \(\sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}\);

c) \(\sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}\); d) \(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\).

» Bài tập trước: Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng các công thức:

+) \(\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{a.b}\), với \(a ,\ b \ge 0\).

+) Với mọi số \(a \ge 0\), luôn có \(\sqrt{a^2}=a\).

+) Với mọi \(a ,\ b ,\ c\) ta có: \(a.b.c=(a.b).c=a.(b.c)=b.(a.c) \).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có:

\(\sqrt{7}.\sqrt{63}=\sqrt{7.63} =\sqrt{7.(7.9)} =\sqrt{(7.7).9}\)

\(=\sqrt{7^2. 3^2}=\sqrt{7^2}.\sqrt{3^2}\)

\(=|7|.|3|=7.3 =21.\)

b) Ta có:

\(\sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}=\sqrt{2,5.30.48}\)

\(=\sqrt{2,5.(10.3).(16.3)}\)

\(=\sqrt{(2,5.10).(3.3).16}\)

\(=\sqrt{25.3^2.4^2}\)

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

\(=\sqrt{25}.\sqrt{3^2}.\sqrt{4^2}\)

\(=\sqrt{5^2}.\sqrt{3^2}.\sqrt{4^2}\)

\(=|5|.|3|.|4|=5.3.4 =60.\)

c) Ta có:

\(\sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}=\sqrt{0,4.6,4}=\sqrt{0,4.(0,1.64)}\)

\(=\sqrt{(0,4.0,1).64}=\sqrt{0,04.64}\)

\(=\sqrt{0,04}.\sqrt{64}=\sqrt{0,2^2}.\sqrt{8^2}\)

\(=|0,2|.|8|=0,2.8 =1,6\).

d)

\(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}=\sqrt{2,7.5.1,5}\)

\(=\sqrt{(27.0,1).5.(0,5.3)}\)

\(=\sqrt{(27.3).(0,1.5).0,5}\)

\(=\sqrt{81.0,5.0,5} =\sqrt{81.0,5^2}\)

\(=\sqrt{81}.\sqrt{0,5^2}=\sqrt{9^2}.\sqrt{0,5^2}\)

\(=|9|.|0,5|=9.0,5=4,5.\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập khác

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 18 trang 14 SGK Toán 9 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

Bạn đang xem bài viết: Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: trong các câu sau câu nào là mệnh đề