bài tập chuyển sang câu điều kiện

Cấu trúc câu ĐK vô giờ đồng hồ anh vẫn là một phần ngữ pháp cần thiết, cốt lõi và thông thường xuất hiện tại nhiều trong những kì ganh đua cung cấp 2, cung cấp 3, toeic hoặc ielts. Ngoài bắt được cấu tạo cơ bạn dạng các bạn cũng cần được làm rõ những quy luật, thủ tục ví dụ nhằm rời sơ sót vô đánh giá. Bài ghi chép tại đây tiếp tục hỗ trợ không hề thiếu vấn đề về cấu tạo câu ĐK cũng giống như những bài luyện câu điều kiện áp dụng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao.

Cấu trúc câu ĐK loại 1

Bạn đang xem: bài tập chuyển sang câu điều kiện

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả những hành vi vấn đề chỉ xẩy ra ở thì lúc này hoặc sau này.

Cấu trúc: If + S + Verb (thì hiện tại tại), S + will (can, may) + Verb (nguyên mẫu)

E.g: If it is rain, we will cancel the meeting concert. (Nếu trời mưa, công ty chúng tôi tiếp tục diệt buổi hòa nhạc)

Cấu trúc câu ĐK loại 2

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả những ước ham muốn, khao khát cầu kiểu mẫu tuy nhiên khó khăn hoàn toàn có thể xẩy ra ở thực bên trên (hiện tại) hoặc sau này.

Cấu trúc: If + S + Verb (quá khứ), S +would (could, might) + Verb (nguyên mẫu)

Lưu ý: Nếu Verb ở vế “if” là động kể từ tobe thì luôn luôn dùng “were” (không được dùng “was”)

E.g: If I had a lot of money, I would buy lots of designer clothes and bags

(Nếu tôi có tương đối nhiều chi phí, tôi tiếp tục mua sắm thiệt nhiều những ăn mặc quần áo và túi đeo mặt hàng hiệu)

Cấu trúc câu ĐK loại 3

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả những sự khiếu nại, trường hợp dường như không thể xẩy ra ở vô quá khứ.

Cấu trúc: If + S + had + V3/ed, S + would (could, might) + have + V3/ed

E.g: If you had not come to tướng the meeting yesterday, you would have met our foreign quấn.

(Nếu ngày hôm qua anh ko cho tới cuộc họp trễ, thì anh và được bắt gặp vị sếp quốc tế của công ty lớn bọn chúng ta)

Nhưng thực tế thì anh tớ đang đi đến trễ

Một số chú ý vô câu điều kiện

+Unless = if …. not: nếu như không

+ Trong tình huống hòn đảo ngữ của câu ĐK thì “if” sẽ tiến hành thay cho thế vị kể từ “should” vô cầu ĐK loại 1, “Were” vô câu ĐK loại 2 và “Had” vô câu ĐK loại 3.

E.g: If she tries to tướng study this problem, she will understand their nature. (câu ĐK loại 1)

→ Should she try to tướng study this problem, she will understand their nature.

E.g: If I were you, I would choose to tướng study abroad to tướng further my career. (câu ĐK loại 2)

→ Were I you, I would choose to tướng study abroad to tướng further my career.

E.g: If he had gone to tướng the United States to tướng work, he would have had a good chance of advancing in his career. (câu ĐK loại 3)

→ Had he gone to tướng the United States to tướng work, he would have had a good chance of advancing in his career.

Phân dạng bài xích luyện ghi chép lại câu điều kiện

1. Dạng phân tách động từ

Đây là dạng bài xích câu ĐK giản dị và dễ dàng thực hiện nhất, thường thì đề tiếp tục cho 1 vế tiếp tục phân tách sẵn động kể từ, các bạn sở hữu nhờ vào thì vô câu trước hoặc dịch nghĩa hoặc tư duy tùy vô Mức độ cạnh tranh dễ dàng không giống nhau.

Ví dụ: If I finished fixing the computer, I (will) continue playing the game.

→ Trong tình huống này thì tớ thấy động kể từ ở vế “if” ở thì quá khứ đơn nên động kể từ “will” rất cần phải phân tách được xem là “would” (quá khứ của kể từ will).

Như tiếp tục kể phía trên ngoài những việc cho thấy thì ở một vế thì sẽ sở hữu tình huống đều trống không cả hai động kể từ 2 vế. Lúc này bạn phải dịch nghĩa của câu, nếu như vấn đề biểu diễn miêu tả những hành vi xẩy ra vô quá khứ thì tớ sử dụng câu ĐK loại 3. Trong tình huống nghĩa của câu thể hiện tại một mong ước, đòi hỏi hoặc vấn đề nào là cơ chắc hẳn rằng khó khăn tuy nhiên xẩy ra được thì sử dụng loại 2, nếu như sở hữu tài năng xẩy ra thì sử dụng câu ĐK loại 1.

Ví dụ: If she (attend) the các buổi tiệc nhỏ, she (meet) her idol.

→ Bởi vì như thế cả hai vế động kể từ đều rất cần phải phân tách thì nên tớ tiếp tục dịch nghĩa nhằm xác lập đúng đắn. Tại trên đây Khi dịch nghĩa nó thể hiện tại một sự khiếu nại ở quá khứ “Nếu cô tớ tham gia buổi tiệc thì cô tớ và được bắt gặp thần tượng của mình”. Sự việc ở quá khứ tớ vận dụng cấu tạo câu ĐK loại 3

→ If she attended the các buổi tiệc nhỏ, she would have met her idol.

2. Dạng ghi chép lại câu sử dụng if

Cách nhận dạng này là người tớ nhằm những liên kể từ nối thân ái 2 vế câu như: sánh, that’s  why, because.

Những mẹo thực hiện bài xích nhanh chóng tuy nhiên ko cần thiết hiểu nghĩa trả toàn:

+ Nếu cả hai vế vô câu dùng liên kể từ đều phân tách ở thì sau này đơn thì tớ sử dụng cấu tạo câu ĐK loại 1 (chú ý ko cần thiết phủ số trời đề vô câu)

+ Nếu một vế thì lúc này còn một vế ở thì sau này hoặc lúc này thì tớ vẫn sử dung if loại 2 (chú ý thời điểm hiện nay tớ cần thiết phủ tấp tểnh lại mệnh đề vô câu)

+ Nếu 2 vế sở hữu một thì quá khứ thì tớ sử dụng câu ĐK loại 3

+ Trong câu sở hữu những liên kể từ nếu như phủ tấp tểnh rồi ganh đua Khi ghi chép cấu tạo if tớ vứt “not” và ngược lại

+ Xuất hiện tại kể từ because ở vế nào là tớ thay cho thế vị kể từ “if” ở vế cơ.

+ Nếu xuất hiện tại những kể từ như: sánh hoặc that’s why thì tớ nhằm kể từ “if” ở vế còn sót lại vô câu.

Một số ví dụ minh họa

E.g: I did not buy that because it was not discounted.

→ If it had discounted, I would have bought.

E.g: She doesn’t lượt thích spicy food, sánh she doesn’t eat any food at the các buổi tiệc nhỏ.

→ If she liked spicy food, she would eat any food at the các buổi tiệc nhỏ.

3. Dạng ghi chép câu ĐK đối (từ if sang trọng unless và ngược lại)

Cách thực hiện khá giản dị chính vì các bạn chỉ việc làm rõ là if … not = unless là được.

E.g: If I did not lượt thích singing, I would not join this club.

→ Unless I liked singing, I would not join this club.

E.g: If he doesn’t apologize to tướng bủ, I won’t be on his team.

→ Unless he apologizes to tướng bủ, I won’t be on his team.

4. Dạng ghi chép lại câu kể từ cấu tạo sở hữu “without” sang trọng cấu tạo sở hữu “if”

Tương tự động như Unless thì without cũng đem tức là còn nếu không thì, vì vậy tuy nhiên tớ cũng sử dụng if… not nhằm thực hiện.

E.g: Without advice from you, I have failed this project.

→ If you didn’t give bủ advice, I have failed this project.

E.g: Without the air, every creature on earth will be extinct.

→ If there is no air, every creature on earth will be extinct.

5. Dạng ghi chép lại câu thay đổi kể từ câu sở hữu Or, otherwise sang trọng câu ĐK if

Cấu trúc dạng này thông thường là: Câu khẩu lệnh đòi hỏi + or/ otherwise + S + will …

Cách thực hiện dạng này thông thường tiếp tục chính thức vị “If you don’t” và vứt những kể từ or/otherwise thoát khỏi câu.

E.g: Listen, or you won’t follow the teacher’s lecture( Lắng nghe nào là, hoặc là các bạn sẽ không tuân theo kịp bài xích giảng của giáo viên)

→ If you don’t listen, you won’t follow the teacher’s lecture. (Nếu các bạn ko lắng tai thì các bạn sẽ không tuân theo kịp bài xích giảng của giáo viên)

6. Dạng ghi chép lại câu tuy nhiên thay đổi kể từ cấu tạo “But for” sang trọng câu ĐK if

Cách thực hiện dạng này tớ chỉ việc dùng “if it weren’t for” tuy nhiên thay cho thế mang đến kể từ “but for” ở vô câu, còn những kể từ còn sót lại tớ không thay đổi ko thay đổi.

E.g: But for your xế hộp, I would be late for the meeting.

→ If it weren’t for your xế hộp, I would be late for the meeting.

Ngoài đi ra thỉnh thoảng còn tồn tại những dạng câu ĐK ám chỉ:

Provided (that), providing (that) đem nghĩa miễn sao cũng vị với “if”

In case: đem tức là chống Khi.

Cách nhằm địa điểm kể từ “will/would” sao mang đến tương thích nhất

1. “Will” đứng tức thì sau if

Rất khan hiếm Khi bắt gặp tình huống tuy nhiên câu ĐK lại xuất hiện tại kể từ will tức thì ngay lập tức kề vô vế if vì vậy. Tuy nhiên cũng phòng tránh một vài tình huống quan trọng trong những bài xích ganh đua. Sử dụng “will” vô vế if nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề vấn đề ko ra mắt vô thực bên trên tuy nhiên là ở sau đây, về sau.

Ví dụ Khi tớ đối chiếu 2 câu ĐK như sau:

Câu 1: If it’s convenient for you, we will someday travel together.

(Nếu nó thuận tiện với các bạn thì tất cả chúng ta tiếp tục chọn 1 ngày nào là cơ nhằm lên đường du ngoạn nằm trong nhau)

Câu 2: If it will be convenient for you, we will someday travel together.

(Nếu các bạn thấy thuận tiện thì tất cả chúng ta tiếp tục chọn 1 ngày nào là cơ nhằm lên đường du ngoạn nằm trong nhau)

→ Mặc cho dù dịch nghĩa thuần tớ cảm nhận thấy nó ko không giống gì nhau, tuy vậy thực tế ở câu 2 người trình bày đang được hàm ý ko cần là lúc này tuy nhiên là sau đây mới mẻ tính cho tới chuyện lên đường du ngoạn.

2. “Will/ would” đứng tức thì sau if

→ Thể hiện tại sự tán thành chấp thuận đồng ý hoặc ko một vừa hai phải ý của những người trình bày.

+ Khi mong ước được giúp sức, tiến hành câu nói. nhờ vả của những người không giống.

Ví dụ 1:

Câu hỏi: Do you want bủ to tướng turn off the air conditioner in your room?

(Bạn cũng muốn tôi tắt máy rét mướt vô chống cho chính mình không?)

Trả lời: Yes, if you will/ would (vâng, xin xỏ anh sung sướng lòng)

Ví dụ 2: If you will/ would wait in the lobby, I will inform my quấn.

(Bạn sung sướng lòng đợi ở sảnh, tôi tiếp tục lên đường thông tin với sếp của mình)

+ Khi nhắc đến một ai khác

Ví dụ: If she will/would/could only study hard, I am sure she’d pass this exam.

(Nếu cô ấy Chịu nỗ lực học hành không chỉ có vậy, tôi chắc hẳn rằng rằng cô tớ tiếp tục đậu kì ganh đua.)

+ Trong những nội dung bài viết sang trọng, nhã nhặn, nhã nhặn

Ví dụ: I’d feel very happy, if you will/would take bủ to tướng the airport now.

(Tôi tiếp tục cảm nhận thấy cực kì niềm hạnh phúc, nếu như anh sung sướng lòng fake tôi cho tới trường bay tức thì bây giờ)

+ Trong những câu tiếp xúc từng ngày thể hiện tại xúc cảm tán thành, thuận ý hoặc ngược ý lẫn lộn nhau

Ví dụ: If you accept this term, we will/would sign this contract agreement.

(Nếu các bạn gật đầu đồng ý quy định này, công ty chúng tôi tán thành thỏa thuận thỏa thuận hợp tác phù hợp đồng này.)

Bài luyện câu điều kiện

Bài luyện 1: Chia kể từ vô ngoặc theo gót thì hợp lí của từng câu

1. If I meet him, I (tell)______ him to tướng come see you immediately

2. If Julia (repair) ______this old computer, he (use) ______it for another two years.

3. If I were you, I (go)______ to tướng that seminar for more expertise.

4. You (do)______ everything more perfectly if you listen to tướng what I say.

5. If he (win) _______ the contest this time, he (be)______ very rich…

6. If she (work)______ lazily, she would be fired.

7. If Jenny (have)______ more time, she will complete the entry very much better.

8. If it (rain)______ heavily, everyone has to tướng postpone flight to tướng Tokyo.

9. If I (know)______ that you felt tired, I (come) ______ to tướng drive you.

10. If Jack (clean) ______ his house clean, he will be rewarded with candy from his mother.

11. If I (have)______ a wish, I would wish I had lots of money.

12. If he (love)______ bủ, he (do) _______ anything to tướng conquer bủ.

13. If I see where your watch is, I (notify)______ you immediately.

14. If she (win) ______ that test, she (have)______ a good xế hộp.

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

15. If I (agree)______ to tướng go to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night, I (meet) _______ my former quấn.

16. I (prepare) ______ everything perfect for the các buổi tiệc nhỏ if you (pay) ______ bủ high rent.

17. My family (go) _______ to tướng the resort if the weather hadn’t been sánh bad today.

18. If you (give) _______ bủ a reasonable discount, I (buy) ______ these goods in bulk.

19. Lisa (feel) ______ very happy if her boyfriend (show) ______ up suddenly at the các buổi tiệc nhỏ.

20. If you (send) _______ an invitation to tướng them, they would not come to tướng this các buổi tiệc nhỏ.

21. If John (speak) ______Chinese well, he (have) ______ the opportunity to tướng attend a meeting with the Chinese partner.

22. He would never have known this secret if his mother (not reveal) ______ it sánh soon.

23. Rose will be left behind in her travels if she (continue) ______to rest lượt thích this.

24. If you (lend) ______ bủ money, I’ll buy a new phone for work.

25. You will be honored to tướng contribute to tướng the completion of this project if you (put) ______ effort into it.

26. Mary (visit) ______ her hometown in March if she (not have) ______ any unexpected work.

27. If I (be) ______ you, I (not accept) ______ becoming his subordinate.

28. If you (not help) ______ bủ with this project, I (not be) ______ able to tướng finish it sánh well.

29. He will be fined if he (continue) ______ to tướng answer the phone while driving.

30. You (feel) ______more excited if you (join) ______ this concert.

Đáp án

1. If I meet him, I will tell him to tướng come see you immediately

2. If Julia had repaired this old computer, he could have used it for another two years.

3. If I were you, I would go to tướng that seminar for more expertise.

4. You can vì thế everything more perfectly if you listen to tướng what I say.

5. If he wins the contest this time, he will be very rich…

6. If she worked lazily, she would be fired.

7. If Jenny has more time, she will complete the entry very much better.

8. If it rains heavily, everyone has to tướng postpone flight to tướng Tokyo.

9. If I had known that you felt tired, I would have come to tướng drive you.

10. If Jack cleans his house clean, he will be rewarded with candy from his mother.

11. If I had a wish, I would wish I had lots of money.

12. If he loves bủ, he will vì thế anything to tướng conquer bủ.

13. If I see where your watch is, I will notify you immediately.

14. If she had won that test, she would have a good xế hộp.

15. If I had agreed to tướng go to tướng the các buổi tiệc nhỏ last night, I would have met my former quấn.

16. I will prepare everything perfect for the các buổi tiệc nhỏ if you pay bủ high rent.

17. My family would have gone to tướng the resort if the weather hadn’t been sánh bad today.

18. If you give bủ a reasonable discount, I will buy these goods in bulk.

19. Lisa would feel very happy if her boyfriend showed up suddenly at the các buổi tiệc nhỏ.

20. If you did not send an invitation to tướng them, they would not come to tướng this các buổi tiệc nhỏ.

21. If John speaks Chinese well, he will have the opportunity to tướng attend a meeting with the Chinese partner.

22. He would never have known this secret if his mother had not revealed it sánh soon.

23. Rose will be left behind in her travels if she continues to tướng rest lượt thích this.

24. If you lend bủ money, I’ll buy a new phone for work.

25. You will be honored to tướng contribute to tướng the completion of this project if you put effort into it.

26. Mary will visit her hometown in March if she does not have any unexpected work.

27. If I were you, I would not accept becoming his subordinate.

28. If you didn’t help bủ with this project, I wouldn’t be able to tướng finish it sánh well.

29. He will be fined if he continues to tướng answer the phone while driving.

30. You will feel more excited if you join this concert.

Bài luyện 2: Viết lại những câu sau theo gót cấu tạo câu điều kiện

1. She cannot cook because she feels very tired today.

2. He was sánh timid in love, sánh he lost her.

3. Jane helps bủ survey the market, sánh I plan to tướng share a commission with her.

4. You cannot understand bủ because you are a rich man.

5. Tim drinks too much alcohol every day, that’s why he is hospitalized for treatment.

6. Kate likes K-pop music, sánh she spends the money to tướng buy tickets for the concert.

7. He has many beloved girls, that’s why he becomes sánh arrogant.

8. My health improves better because I exercise daily.

9. I didn’t eat dinner with everyone, sánh I feel very hungry now.

10. He got fired because he was too lazy.

11. Stay away from this place or I’ll report the area’s security.

12. You always complain about everything that happens in your life, that’s why I never want to tướng work in a team with you.

13. Follow the instructions or you will ruin everything.

14. People will not go camping in this stormy weather.

15. I love art, that’s why I organized this exhibition.

Đáp án:

1. If she didn’t feel very tired today, she could cook.

2. If he hadn’t been sánh timid in love, he wouldn’t lose her.

3. If Jane didn’t help bủ survey the market, I wouldn’t plan to tướng share a commission with her.

4. If you weren’t a rich man, you could understand bủ.

5. If Tim didn’t drink too much alcohol every day, he wouldn’t be hospitalized for treatment.

6. If Kate didn’t lượt thích K-pop music, she wouldn’t spend the money to tướng buy tickets for the concert.

7. If he hadn’t many beloved girls, he wouldn’t become sánh arrogant.

8. If I didn’t exercise daily, I wouldn’t improve my health better.

9. If I had eaten dinner with everyone, I wouldn’t feel very hungry now.

10. If he hadn’t been too lazy, he wouldn’t have gotten fired.

11. If you stayed away from this place, I wouldn’t report the area’s security.

12. If you didn’t complain about everything that happened in your life, I would work in a team with you.

13. If you didn’t follow the instructions, you would ruin everything.

14. If it weren’t stormy, people would go camping.

15. If I didn’t love art, I wouldn’t organize this exhibition.

Bài luyện 3: Chọn đáp án trúng nhất

1. If he ______ my husband, I ______ very proud for that.

A. was/feeled B. was/ will feel C. were/would feel D. were/ will feel

2. If you ______ hard speaking English every day, you ______ master it quickly.

A. practiced/ would B. practice/will C. had practiced/would D. practiced/ will

3. He ______feel very happy if you ______ to tướng see his show tonight.

A. would/ came B. won’t/come C. will/come D. wouldn’t/came

4. If the weather ______ not too cold, we ______ go out sightseeing.

A. is/will B. has been/will C. being/would D. was/would

5. If John ______ to tướng harass her, she ______ report this to tướng her manager.

A. continues/will B. continued/would C. had continued/would have D. continues/ would

6. You ______ never have true love if you ______ to tướng rob it from others.

A. would/ want B. will/want C. will/wanted D. would/ wanted

7. If he ______ to tướng other people’s opinions, he ______ everything sánh badly.

A. had listened/wouldn’t have caused B. listened/wouldn’t cause C. listens/ won’t cause D. had listened/wouldn’t cause

8. If I ______ you, I ______ his request immediately.

A. had been/ would have accepted B. am/will accept C. were/would accept D. were/ would have accepted

9. You ______ feel such pain if you ______ experience it.

A. will/do B. won’t/ don’t C. wouldn’t/didn’t D. wouldn’t/don’t

10. You ______ feel happy every day if you ______ how to tướng give love to tướng everyone around you.

A. will/ know B. would/knew C. won’t/know D. wouldn’t/ knew

Trên đó là tổ hợp những kiến thức và kỹ năng, thủ tục tất nhiên những bài xích luyện thông thường xuất hiện tại vô thi tuyển của cấu tạo câu ĐK vô giờ đồng hồ anh, nhất là dạng bài luyện ghi chép lại câu điều kiện. Hiểu được chân thành và ý nghĩa và áp dụng nó hợp lí tiếp tục giúp đỡ bạn tránh khỏi những lỗi sai thông thường bắt gặp na ná nâng lên tính đúng đắn của tôi. Hy vọng nội dung bài viết bên trên tiếp tục hữu ích với các bạn, xin xỏ cảm ơn.

Xem thêm: văn tả cây bóng mát lớp 4 cây bàng