báo cáo được sử dụng để in thông tin nào dưới đây

Bạn đang xem: báo cáo được sử dụng để in thông tin nào dưới đây

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

Báo cáo được dùng nhằm in loại vấn đề nào là bên dưới đây?
A)Về cấu tạo quan lại hệ
B)Về những cỗ vô quan lại hệ
C)Về những côn trùng links trong những quan lại hệ
D)Về loại tài liệu sở hữu vô quan lại hệ

1 câu trả lời 1328

Báo cáo dưoc dùng nhằm in vấn đề nào là duới đây?

A. cấu tạo mối liên hệ.

B. những côn trùng links trong những mối liên hệ. 

C. những cỗ vô quan lại hệ

D. loại tài liệu sở hữu vô mối liên hệ.

=> Báo cáo là mẫu mã tương thích nhất lúc cần thiết tổ hợp, trình diễn và in tài liệu theo gót khuôn dạng

Câu chất vấn hot nằm trong căn nhà đề

Thành viên nhiệt huyết nhất

Xem thêm button Rút gọn button

Xem thêm: số đối của 1/2

Bài ghi chép tiên tiến nhất Lớp 12