Cách xem chi tiết cuộc họp và các file đính kèm trong Google Meet


Tin học

Cách xem chi tiết cuộc họp và các file đính kèm trong Google Meet

Xem thông tin chi tiết về cuộc họp video trên Google Meet để chia sẻ thông tin cuộc họp cho người khác rất đơn giản.

Bạn đang xem: Cách xem chi tiết cuộc họp và các file đính kèm trong Google Meet

Mục Lục

Ở góc dưới bên trái, chọn tên cuộc họp để hiển thị liên kết cuộc họp và bất kỳ thông tin nào có trong sự kiện như chương trình nghị sự, mô tả, tệp đính kèm và người tham dự

 1. Tham gia một cuộc gọi video Meet
 2. Ở góc dưới bên trái, nhấp vào tên cuộc họp.

Tùy chọn:


Advertisement

 • Nhấp vào Sao chép Copy Info để sao chép chi tiết tham gia. Dán chi tiết cuộc họp trong email, trò chuyện hoặc ứng dụng khác và gửi cho người được mời.
 • Nhấp vào  Đính kèm Attachments để chọn tệp có trong sự kiện lịch .

Android

 1. Tham gia một cuộc họp video trên Google Meet
 2. Nhấn vào tab Info Thông tin .

Tùy chọn:

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức


Advertisement

 • Nhấn Chia sẻ Share để gửi chi tiết tham gia cho khách bổ sung.
 • Nhấn vào Attachments để chọn các tệp có trong sự kiện lịch .

iPhone & iPad

 1. Tham gia một cuộc họp video trên Google Meet
 2. Nhấn vào tab Info Thông tin .

Tùy chọn:


Advertisement

 • Nhấn Chia sẻ Share để gửi chi tiết tham gia cho khách bổ sung.
 • Nhấn vào Attachments để chọn các tệp có trong sự kiện lịch .


Cách sử dụng Google Meet toàn tập

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là