carry là gì

Trong nội dung bài viết sau đây, renewableenergy.org.vn nài share cho tới độc giả một số trong những Phrasal verb với carry thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh. Vậy này là những Phrasal verb nào là, hãy nằm trong renewableenergy.org.vn đi tìm kiếm hiểu cụ thể nhé!

Một số Phrasal verb với Carry thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh!

Bạn đang xem: carry là gì

Một số Phrasal verb với Carry thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh!

1. Carry forward

Carry forward – Phrasal verb với Carry thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh. Carry forward sở hữu nghĩa là:

  • Carry forward: Chuyển hoặc tính cả (một số liệu) nhập quy tắc tính sau đó
  • Carry forward: Làm đồ vật gi trị triển

Ví dụ cụ thể: They hope the new management will be able to tát carry the project forward.

2. Carry off

Phrasal verb với Carry tiếp theo sau renewableenergy.org.vn ham muốn reviews cho tới các bạn đó là Carry off. Carry of sở hữu nghĩa là:

  • Carry off: Chiến thắng, trở nên công
  • Carry off: Chết vì thế căn bệnh tật

Ví dụ cụ thể: Cancer carried him off a couple of years ago.

3. Carry on

Carry on – Phrasal verb với carry nhập giờ đồng hồ Anh chúng ta nên xem thêm đó là Carry on. Carry on sở hữu nghĩa là:

  • Carry on: Tiếp tục
  • Carry on: Cãi nhau ầm ĩ

Ví dụ cụ thể: Carry on quietly with your work until the substitute teacher arrives.

Tham khảo thêm thắt bài bác viết: Phrasal Verb với Find thông thườn nhất nhập giờ đồng hồ Anh!

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

4. Carry on with

Carry on with – Phrasal verb với carry đem ý tức thị dan díu với ai. Ví dụ cụ thể: He’s been carrying on with someone at work for years.

5. Carry out

Phrasal verb với carry tiếp theo sau chúng ta nên ở lòng đó là Carry out. Carry out nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu nghĩa là:

  • Carry out: thực hành, tiến bộ hành
  • Carry out: làm trọng trách gì này được giao

Ví dụ cụ thể: I carried out her request without asking any questions.

Carry out

Carry out

6. Carry over

Phrasal verb với Carry tiếp theo sau nhập giờ đồng hồ Anh renewableenergy.org.vn gửi cho tới các bạn đó là Carry over. Carry over Tức là kéo nhiều năm lịch sự đoạn thời hạn hoặc vị trí khác. Ví dụ cụ thể: The meeting carried over into the afternoon because there was sánh much to tát talk about.

7. Carry through

Carry through – Phrasal verb với carry ở đầu cuối nhập nội dung bài viết này renewableenergy.org.vn ham muốn các bạn xem thêm. Carry through đem chân thành và ý nghĩa hoàn trở nên thắng lợi đồ vật gi đó. Ví dụ cụ thể: They carried the reforms through despite the opposition.

Trên đấy là một số trong những Phrasal verb với Carry thông thườn nhất nhập giờ đồng hồ Anh. Tuvung.edu.vn chúc bàn sinh hoạt luyện hiệu suất cao và đoạt được được điểm số thiệt cao nhập kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh thực chiến sắp tới đây nhé!

Xem thêm: vì sao lá cây có màu xanh lục