chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Rate this post

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Đây là một trong những thắc mắc được khá nhiều người quan tâm. Để có thể giải đáp thắc mắc trên, hãy cùng Gia Sư Điểm 10 tìm lời giải thông qua nội dung dưới đây của bài viết. 

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: Ankan < ete < ancol. Để có thể xác định được chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Hãy cùng chúng tôi tham khảo ví dụ sau:

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 
Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

Ví dụ: 

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất?

 1. C2H5OH.
 2. CH3OC2H5
 3. C3H8.
 4. CH3OH.

Đáp án Đúng là đáp án A. 

Giải thích: Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì nhiệt độ sôi của các chất sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: Ankan < ete < ancol. Do vậy nhiệt độ số của các chất trên sẽ là như sau  C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH <  C2H5OH.

Theo lý thuyết thì trong cùng một dãy đồng đẳng Ancol, phân tử khối của chất nào càng lớn thì nhiệt  độ sôi càng cao vậy nên CH3OH < C2H5OH. Vậy chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH.

Để có thể dễ dàng so sánh được nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ trên, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung sau nhé. 

So sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ

Như chúng ta cũng đã biết chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH để có thể dễ dàng so sánh được nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ trên, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

 • B1: Phân loại các chất ion hay cộng hóa trị.
 • B2: Phân loại các chất có liên kết hidro.
 • B3: So sánh các chất có trong cùng 1 nhóm.
 • B4: Đưa ra kết luận.

Các yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới chính nhiệt độ sôi của các chất đó là: Khối lượng phân tử, hình dạng phân tử và liên kết hidro. 

 • Các chất có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi sẽ càng cao. (Khối lượng phân tử)
 • Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ số sẽ càng thấp hơn so với những phân tử mạch không phân nhánh. (Hình dạng phân tử) 
 • Các liên kết được hình thành từ giữa các phân tử khác nhau mang điện tích (+) và các phân tử mang điện tính (-). Các chất có lực liên kết hidro càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất đó càng cao. (Liên kết Hidro)

Để có thể dễ dàng so sánh được nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ trên ta dựa vào các bước trên để thực hiện:

 • Nhiệt độ sôi của các chất sẽ theo thứ tự ankan < ete < ancol. Do đó nhiệt độ sôi của các chất sẽ được sắp xếp C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH < C2H5OH. 
 • CH3OH < C2H5OH, 2 chất này cùng nằm trong một dãy đồng đẳng, phân tử khối của chất nào càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao. Thế nên chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH.

Nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi của chất

Dưới đây là một số Nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi của chất mà bạn có thể tham khảo:

 • Hai hợp chất phải có cùng một khối lượng hoặc khối lượng phải xấp xỉ nhau thì hợp chất nào có liên kết hidro bền vững hơn thì sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.
 • Hai hợp chất là đồng phân của nhau thì đồng phân CIS sẽ có nhiệt độ cao hơn đồng phân TRANS. Tại sao lại như vậy, đó là vì mô men lưỡng cực. Đồng phân CIS sẽ có mô men lưỡng cực khác 0 còn đồng phân  TRANS sẽ có mô men lưỡng cực bằng 0 hoặc cũng có thể nhỏ hơn mô men lưỡng cực của đồng phần CIS. 
 • Hai hợp chất có cùng kiểu liên kết Hidro, hợp chất nào có khối lượng lớn hơn thì sẽ có độ sôi cao hơn. 
 • Hai hợp chất phải có cùng một khối lượng hoặc khối lượng phải xấp xỉ nhau, hợp chất nào có liên liên kết ion thì sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn. 
 • Hai hợp chất là đồng phân của nhau thì hợp chất nào có diện tích tiếp xúc với phân tử lớn hơn thì sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn. 

Bài tập trắc nghiệm liên quan

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp, dựa vào những thông tin trên chúng ta có thể áp dụng để vận dụng một số bài tập sau: 

Câu hỏi 1: Cho các chất: (1) axit propionic; (2) axit axetic; (3) etanol; (4) đimetyl ete. Nhiệt độ sôi biến đổi :

 1. (2) axit axetic > (3) etanol > (1) axit propionic > (4) đimetyl ete 
 2. (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete 
 3. (2) axit axetic > (1) axit propionic > (3) etanol > > (4) đimetyl ete 
 4. (4) đimetyl ete > (3) etanol > (2) axit axetic > (1) axit propionic

Đáp án B – Đúng

Dựa vào chiều giảm nhiệt độ sôi của chất như sau:  axit > ancol > anđehit

Suy ra thứ tự giảm dần sẽ là : (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.

Câu hỏi 2: Trong một số chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất. 

Xem thêm: the bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town

 1. Butan
 2. Etan
 3. Propan
 4. Metan

Đáp án D – Đúng.

Các Ankan sẽ có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần theo chính khối lượng riêng của chúng. Vì vậy chất có nhiệt độ sôi thấp nhất đó chính là Metan vì nó có khối lượng phân tử là nhỏ nhất.

Câu 3: Để có thể phân biệt được Axit axetic và rượu etylic thì ta phải sử dụng loại thuốc thử nào trong các loại sau đây: 

 1. Kim loại Na.
 2. Dung dịch NaNO3.
 3. Dung dịch NaCl
 4. Quỳ tím.

Đáp án – D đúng. 

Ta cần cho quỳ tím lần lượt vào 2 lọ dung dịch có chứa Axit axetic và rượu etylic. Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đó chính là Axit axetic, còn quỳ tím không chuyển màu sẽ là rượu etylic. 

Câu 4: Nhiệt độ sôi của các chất sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đâu là đáp án đúng. 

 1. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.
 2. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl
 3. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.
 4. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

Đáp án – A đúng. 

Dãy sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần của các hợp chất có nhóm chức khác nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton, anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

⇒ C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH< CH3COOH.

Câu 5: Chất nào sau đây sẽ có nhiệt độ sôi thấp nhất:

 1. CH3COOH
 2. HCOOH
 3. CH3COOCH3
 4. C2H5OH

Đáp án – C đúng.

Yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta so sánh nhiệt độ sôi của các chất đó là liên kết hiđro, yếu tố phụ thứ 2 là so sánh về phân tử khối (nhiệt độ sôi tỉ lệ thuận với M) tosaxit>tosancol>tosesteesteo.

+ Nếu các chất có phân tử khối gần như nhau, chất nào có liên kết hiđro thì có nhiệt độ sôi cao hơn chất không có liên kết hidro (axit, ancol, nước là các chất có liên kết hiđro).

+ Chất có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp đến bạn. Mong rằng, với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập. Mọi ý kiến hoặc có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại cho chúng tôi dưới phần bình luận. 

Xem thêm: education is more important today than ever before