cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng và SA = a (tham khảo hình vẽ bên). Góc thân thiết nhì mặt mũi bằng (SAB) (SCD) bằng


 \({{30}^{0}}\).                       

 \({{60}^{0}}\).                                   

\({{45}^{0}}\).                        

 \({{90}^{0}}\).

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(\left\{ \begin{align}  AB\subset \left( SAB \right) \\  CD\subset (SCD) \\  AB//CD \\  S\in \left( SAB \right)\cap (SCD) \\ \end{align} \right.\)

Gọi \(d=\left( SAB \right)\cap (SCD)\Rightarrow \)là đường thẳng liền mạch qua S và tuy nhiên song với AB, CD.

Ta có:  \(\left\{ \begin{align}  AD\bot AB \\  SA\bot AB \\ \end{align} \right.\Rightarrow AB\bot (SAD)\)

Mà \(d//AB\Rightarrow d\bot (SAD)\)

\(\left\{ \begin{align}  \left( SAD \right)\cap (SAB)=SA \\  (SAD)\cap (SCD)=SD \\ \end{align} \right.\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)=\left( \widehat{SA;SD} \right)=\widehat{ASD}\)

Tam giác SAD vuông bên trên A sở hữu SA = AD = a \(\Rightarrow \Delta SAD\)vuông cân nặng bên trên A \(\Rightarrow \widehat{ASD}={{45}^{0}}\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)={{45}^{0}}\)

Chọn: C

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Xem thêm: số đối của 1/2

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • câu 2 

  câu 2 

 • câu 7 

  câu 7 

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mũi bằng (P): 2x + y

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

 • Câu 2: Đề thi đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề thi đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Xem thêm: my sister .... for you since yesterday