chọn câu sai trong các câu sau

YOMEDIA

Bạn đang xem: chọn câu sai trong các câu sau

 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong số câu sau:

  • A. Access đem kĩ năng cung ứng khí cụ tạo nên lập CSDL
  • B. Access ko tương hỗ tàng trữ CSDL bên trên những khí giới nhớ
  • C. Access được cho phép update tài liệu, tạo nên report, đo đếm, tổng hợp
  • D. CSDL xây đắp vô Access bao gồm những bảng và link trong những bảng

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

Mã câu hỏi: 1667

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tự nhiên và xã hội lớp 3

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các tính năng chủ yếu của Access?
 • Access đem những kĩ năng nào?
 • Các đối tượng người sử dụng cơ bạn dạng vô Access là:
 • Trong Access đem bao nhiêu đối tượng người sử dụng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong số câu sau:
 • Để định hình, đo lường và tính toán, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng: 
 • Để bố trí, dò la tìm kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ 1 hoặc nhiều bảng, tớ dùng
 • Đối tượng này tạo nên hình mẫu thuận tiện mang lại việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng này đem tính năng dùng làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tớ thực hiện:
 • Để tạo nên một CSDL mới mẻ và mệnh danh tệp vô Access, tớ phải:
 • Hãy bố trí quá trình sau và để được một thao tác đúng vào lúc tạo nên một CSDL mới?
 • Trong Access, sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đấy là đúng?
 • Tên của CSDL vô Access đề xuất phải để trước hoặc sau thời điểm tạo nên CSDL?
 • Giả sử vẫn đem tệp Access bên trên đĩa, nhằm ngỏ luyện tin yêu bại liệt thì tớ triển khai thao tác này mới mẻ đúng?
 • Có bao nhiêu cơ chế chủ yếu nhằm thao tác với những loại đối tượng?
 • Chế phỏng design được sử dụng để:
 • Chế phỏng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 121