... của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt

Câu hỏi:

10/06/2020 26,537

Bạn đang xem: ... của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt

A. Điện trở

Đáp án chủ yếu xác

Điện trở của chão dẫn càng nhỏ thì chão dẫn ê dẫn năng lượng điện càng tốt

→ Đáp án A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức đích thị của toan luật Ôm là:

A. I=RU

B. I=UR

C. U=IR

D. U=RI

Câu 2:

Một chão dẫn sở hữu năng lượng điện trở 50 Vật Lí lớp 9 | Tổng thích hợp Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 9 sở hữu đáp án chịu được dòng sản phẩm năng lượng điện sở hữu độ mạnh lớn số 1 là 300mA. Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 đặt điều thân ái nhì đầu chão dẫn ê là:

A. 1500V

B. 15V

C. 60V

D. 6V

Câu 3:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện một đèn điện là một,2A Lúc giắt nó nhập hiệu năng lượng điện thế 12V. Muốn độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện đèn điện gia tăng 0,3A thì hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu đèn điện tăng hoặc hạn chế bao nhiêu?

A. tăng 5V

B. tăng 3V

Xem thêm: diện tích tam giác đều cạnh a

C. hạn chế 3V

D. hạn chế 2V

Câu 4:

Nội dung toan luật Ôm là:

A. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu chão dẫn và tỉ lệ thành phần với năng lượng điện trở của chão.

B. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu chão dẫn và ko tỉ lệ thành phần với năng lượng điện trở của chão.

C. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu chão dẫn và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở của chão.

D. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn tỉ lệ thành phần nghịch tặc với hiệu năng lượng điện thế thân ái nhì đầu chão dẫn và tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của chão.

Câu 5:

Khi đặt điều nhập nhì đầu chão dẫn một hiệu năng lượng điện thế 12V thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó là 0,5A. Nếu hiệu năng lượng điện thế đặt điều nhập năng lượng điện trở này là 36V thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn này là bao nhiêu?

A. 1A

B. 1,5A

C. 2A

D. 2,5A

Câu 6:

Đơn vị này bên dưới đấy là đơn vị chức năng của năng lượng điện trở?

A. Ôm

B. Oát

C. Vôn

D. Ampe

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

TÀI LIỆU VIP VIETJACK