cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương

Đề bài

Bạn đang xem: cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương

Tại sao thưa cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 129 phân tách, lí giải. 

* Chú ý: Dựa bên trên những tiêu chuẩn quy tế bào, thời hạn, tính tàn khốc,… của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đối với những cuộc khởi nghĩa không giống nhập trào lưu Cần Vương để mang đi ra đánh giá.

Xem thêm: i haven't seen that man here before

Lời giải chi tiết

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương, vì:

- Quy tế bào, địa phận hoạt động to lớn, bao gồm 4 tỉnh bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình phỏng tổ chức triển khai quy củ: bao gồm 15 quân loại, từng quân loại với kể từ 100 cho tới 500 người vì thế những tướng soái tài tía lãnh đạo.

- Thời gian tham tồn bên trên nhiều năm nhất, 11 năm từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1896.

- Khởi nghĩa thất bại đánh vết mốc kết thúc của trào lưu đấu giành chống Pháp bên dưới ngọn cờ Cần Vương.

Loigiaihay.com

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường