đặt một câu có hình ảnh so sánh

Tiếng Việt Lớp 3: Đặt câu có hình ảnh so sánh để nói về: a, cây cối b, hoạt động, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Xem thêm: mở bài người lái đò sông đà

Bạn đang xem: đặt một câu có hình ảnh so sánh