để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Câu hỏi:

17/01/2022 1,620

B. Procedure. 

Bạn đang xem: để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Đáp án chủ yếu xác

Để khai báo giấy tờ thủ tục nhập Pascal chính thức bởi vì kể từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure <tên thủ tục> [(<danh sách tham lam số>)];

[<phần khai báo>]

Begin

[<dãy những lệnh>]

End;

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh nào là là giấy tờ thủ tục chuẩn? 

A. Sin(x); 

B. Length(S); 

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Câu 2:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác lập bởi

A. Kiểu của những tham lam số 

B. Kiểu độ quý hiếm trả về 

C. Tên hàm 

D. Địa chỉ nhưng mà hàm trả về

Câu 3:

Mô miêu tả nào là sau đây về hàm là sai? 

A. Phải trả lại kết quả 

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

B. Phải với tham lam số 

C. Trong hàm rất có thể gọi lại chủ yếu hàm đó 

D. cũng có thể với những đổi thay viên bộ

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây về đổi thay là sai?

A. Biến toàn viên rất có thể được dùng ở nhập một thủ tục; 

B. Biến toàn bộ cần mang tên không giống với thương hiệu của đổi thay toàn cục;

C. Biến toàn bộ rất có thể với loại không giống với loại của đổi thay toàn viên với nằm trong tên; 

D. Một hàm rất có thể có không ít thông số biến;

Câu 5:

Mô miêu tả nào là sau đây về thông số là sai?

A. Một hàm rất có thể đối với tất cả thông số độ quý hiếm và thông số biến; 

B. cũng có thể truyền đổi thay số cho tới thông số giá bán trị; 

C. cũng có thể truyền độ quý hiếm cho tới thông số biến; 

D. cũng có thể người sử dụng thông số đổi thay nhằm nhận kết quả;

Câu 6:

Khẳng toan nào là sau đó là đúng?

A. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều rất có thể với thông số mẫu mã. 

B. Chỉ với giấy tờ thủ tục mới nhất rất có thể với thông số mẫu mã. 

C. Chỉ với hàm mới nhất rất có thể với thông số mẫu mã. 

Xem thêm: sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhật bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng cần với thông số mẫu mã.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK