đề ôn thi học kì 2 lớp 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 (Sách mới) Ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán sách KNTT, CTST, Cánh diều ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Đề cương học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường, Cánh diều, Chân trời tạo nên giúp những em học viên lớp 2 xem thêm, nhanh gọn khối hệ thống toàn cỗ kỹ năng và kiến thức cần thiết vô học tập kì 2 nhằm ôn ganh đua cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023 hiệu suất cao.

Đề cương Toán 2 học tập kì 2, cũng gom thầy cô kiến tạo đề cương học tập kì hai năm 2022 – 2023 cho tới học viên của tớ theo đòi công tác mới mẻ. Vậy cụ thể chào thầy cô và những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Bạn đang xem: đề ôn thi học kì 2 lớp 2

Đề cương học tập kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Nội dung ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán lớp 2

 • Phép nằm trong, luật lệ trừ ko ghi nhớ, sở hữu ghi nhớ vô phạm vi 100.
 • Phép nằm trong, luật lệ trừ ko ghi nhớ, sở hữu ghi nhớ vô phạm vi 1000.
 • Đọc, ghi chép kết cấu số.
 • Ôn bảng nhân, phân chia 2,5
 • Các Việc tương quan cho tới số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu, quá số, tích, số bị phân chia, số phân chia, thương.
 • Tính thành quả của sản phẩm tính hoặc sản phẩm tính kèm cặp đơn vị chức năng ( thực hiện vì chưng nhị bước tính)
 • Giải toán sở hữu điều văn vì chưng một luật lệ nằm trong hoặc luật lệ trừ, luật lệ nhân, luật lệ phân chia với những dạng bài bác đang được học tập.
 • Giải toán sở hữu điều văn với luật lệ tính sở hữu tương quan cho tới những đơn vị chức năng đo đang được học tập ( kilogam, l, km, dm, m, centimet,….)
 • Tính chừng lâu năm lối vội vàng khúc.
 • Tìm số khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương.
 • Kiểm kiểm đếm số liệu, biểu loại tranh giành,…
 • Tính ngày, giờ, coi lịch, coi đồng hồ: giờ đích thị, rộng lớn 15 phút, rộng lớn nửa tiếng.

Đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Câu 1: Tính nhẩm

2 x 4 =

5 x 5 =

14 : 2=

40 : 5 =

Câu 2: Số ngay tắp lự trước số lớn số 1 sở hữu phụ thân chữ số là

A. 900
B. 987
C. 998
D. 999

Câu 3: 857 = 800 + … + 7 số phù hợp điền vô vị trí chấm là

A. 5
B. 50
C. 500
D. 5000

Câu 4: Đặt tính rồi tính

247 + 351 639 + 142 848 – 326 761 – 43

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 5: Đ hoặc S?

1m = 10 centimet ☐

3km = 3000m ☐

Câu 6: Tính

658 kilogam + 223 kilogam =

………………………

600l – 200l =

………………………

Câu 7: Hình vẽ sau đây có

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Câu 7

Câu 8: Tích của 5 và số lớn số 1 sở hữu một chữ số là

A. 5
B. 9
C. 40
D. 45

Câu 9: Số?

A. 35…< 351

B. 898 > 8…9

Câu 10: Trong vườn ươm sở hữu 657 cây như thể, người tớ lấy lên đường 239 cây như thể nhằm trồng rừng. Hỏi vô vườn ươm sót lại từng nào cây giống?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đề cương học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Bài tập dượt trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn xoe vào trong 1 vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số 523 được ghi chép trở nên tổng nào?

A. 5 + 2 + 3
B. 50 + 2 + 3
C. 500 + trăng tròn + 3
D. 500 + 30 + 2

Câu 2. Điền lốt (<, >, =) vô vị trí chấm quí hợp: 293 + 120 …. 414

A. <
B. >
C. =

Câu 3. Tính: 244 + 281 = …

A. 525
B. 255
C. 552
D. 550

Câu 4. Tính: 789 – 123 + 324 = …

A. 980
B. 990
C. 890
D. 910

Câu 5. Số ngay tắp lự trước của số 600 là:

A. 601
B. 602
C. 599
D. 598

Câu 6. Giá chi phí 1 trái khoáy chanh là 600 đồng. Nam sở hữu 1000 đồng, Nam mua sắm hành không còn 500 đồng. Hỏi với số chi phí sót lại, Nam sở hữu đầy đủ chi phí mua sắm 1 trái khoáy chanh không?

A. Có.
B. Không.

Câu 7. Quan sát hình sau đây vấn đáp câu hỏi?

Câu 7

Quả dừa nặng trĩu vì chưng bao nhiêu trái khoáy dâu tây?

A. 7
B. 10
C. 11
D. 12

Câu 8. Đồ vật sau đây sở hữu dạng khối gì?

A. Khối trụ
B. Khối cầu
C. Khối vỏ hộp chữ nhật
D. Khối lập phương

Câu 8

Câu 9. Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 102 = 234 là:

A. 336
B. 405
C. 318
D. 324

Câu 10. Số lẻ nhỏ nhắn nhất sở hữu phụ thân chữ số không giống nhau là:

A. 100
B. 101
C. 102
D. 103

Câu 11. Quan sát hình sau đây nhằm vấn đáp câu hỏi:

Số phù hợp nhằm ghi chép vô vị trí chấm là:

A. 30
B. 50
C. 20
D. 10

Câu 11

Câu 12. Hình tứ giác bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng:

A. 3 đoạn
B. 4 đoạn
C. 5 đoạn
D. 6 đoạn

Câu 13. Một siêu thị buổi sớm phân phối 154 kilogam gạo, giờ chiều phân phối 144 kilogam gạo. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

A. 298 kg
B. 398 kg
C. 198 kg
D. 288 kg

Câu 14. Độ lâu năm lối vội vàng khúc ABCD có tính lâu năm AB = 123 centimet, BC = 1 m, CD = 34 dm là:

A. 158 cm
B. 257 cm
C. 563 cm
D. 167 cm

Câu 15. Số hình tứ giác sở hữu vô hình vẽ mặt mày là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 15

II. Tự luận

Bài 1. Viết (theo mẫu):

a) Mẫu: 145 = 100 + 40 + 5

258 = ……………………..

508 = ……………………..

366 = ……………………..

640 = ……………………..

Bài 2. Nối tổng với số quí hợp:

Bài 2

Bài 3. Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

 1. a) 528 = 500+…. b) 609 = ….. + 9 c) 300 + … + 6 = 356
 2. d) 400 + 83= ….. e) …. + 9= 859 f) 254 = 200 + 50 + …

Bài 4. Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

 1. Sốbé nhất sở hữu phụ thân chữ số không giống nhau là: …………
 2. Sốlớn nhất sở hữu phụ thân chữ số không giống nhau là: ………..
 3. Sốlớn nhất sở hữu phụ thân chữ số như thể nhau là: ……….

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 423

b) 678 – 435

506 + 483

489 – 207

254 + 645

895 – 645

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

632 + 36

769 – 57

Bài 6. Đặt tính rồi tính:

a) 295 + 133

576 + 189

154 + 646

232 + 39

b) 608 – 235

719 – 271

195 – 69

1000 – 345

Bài 7. Tính nhẩm:

a) 300 + 500 = …….

400 + 600 = …….

300 + 200 + 500 = …….

b) 800 – 200 = …….

1000 – 400 = …….

1000 – 500 + 200 = …….

….

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều

1. Số học tập và luật lệ tính:

Mức 1: Nhận biết

A. Trắc nghiệm

Bài 1: Số 180 hiểu là:

a. Một trăm ko tám
b. Một trăm tám ko.
c. Một trăm tám mươi.

Bài 2: Số 900 hiểu là:

a. Chín trăm
b. Chín trăm ko ko.
c. Chín mươi trăm.

Bài 3: Số ngay tắp lự sau của số 210 là

A. 211
B. 209
C. 212

Bài 4: ……. : 4 = 5 Số cần thiết dò thám là.

a. 20
b. 19
c. 21

Bài 5 Trong luật lệ tính 5 x 7 = 35 số 35 được gọi là:

a. Thừa số
b. Tích
c. Hiệu

Bài 6. Thương của trăng tròn và 4 là:

a. 5
b. 4
c. 24

Bài 7: 5 x 5 = ….. Kết trái khoáy cần thiết dò thám là.

a. 24
b. 25
c. 30

Bài 8: Số ngay tắp lự trước số 990 là:

a. 989
b. 991
c. 980

Bài 9: Khoanh tròn xoe thành quả đích thị được chấp nhận tính sau: 2 x 5 =

a = 8
b = 9
c = 10

Bài 10: Trong luật lệ tính 18 : 2 = 9 số chín được gọi là:

a. Số bị chia
b. Thương
c. Số chia

B. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

5 x 2 =
20 : 5 =
10 : 2 =
2 x 6 =

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

50 : 10 = 5 ☐
2 x 9 = 19 ☐
40 : 5 = 8 ☐
20 : 4 = 8 ☐

Bài 3: Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

Số ngay tắp lự trước của 542 là số …….

Số ngay tắp lự sau của số 739 là số……..

Bài 4 : Nêu quá số, tích vô luật lệ nhân 5 x 6 = 30 ……………………………………………………………………………………

Nêu số bị phân chia, số phân chia, thương vô luật lệ phân chia 10 : 2 = 5

……………………………………………………………………………………..

Bài 5.Tính nhẩm.

20 : 2 =
5 x 4 =
40 : 5 =
2 x 5 =

Bài 6: Số:

2; 4; …….; 8; …….; ………; 14; ……….

Bài 7: Viết những số sau:

Bốn trăm phụ thân mươi hai: …………….;

Bảy trăm tứ mươi mốt: …………

Hai trăm năm mươi: ……………;

Chín trăm: .. ………

Bài 8: Đọc những số sau:

245: ………………………………………………………………………………

780: ………………………………………………………………………………

Bài 9 Trong luật lệ tính 5 x 8 = 40 số 40 được gọi là: …………

Bài 10. Thương của 8 và 2 là:…………..

Mức 2: Thông Hiểu

A. Trắc nghiệm.

Bài 1: Bốn trăm, ko chục, năm đơn vị chức năng phù hợp trở nên số nào?

a. 405
b. 410
c. 4005

Bài 2: 600+ 30 + 5 = …….. Số cần thiết điền vô vị trí chấm là:

a. 653
b. 630
c. 635

Bài 3: Khoanh tròn xoe thành quả đích thị được chấp nhận tính sau: 230 + 461 =?

a. 220
b. 690
c. 691

Bài 4: Khoanh tròn xoe thành quả đích thị được chấp nhận tính sau: 775 – 300 =?

a. 450
b. 575
c. 475

Bài 5: Kết trái khoáy của luật lệ nằm trong 632 + 252 là:

a. 824
b. 774
c. 874

Bài 6: Kết trái khoáy của luật lệ trừ 784 – 541 là:

a. 435
b. 243
c. 343

Bài 7: Giá trị chữ số 8 vô số 308 là:

A. 300
B. 8
C. 80

Bài 8: Giá trị chữ số 5 vô số 590 là:

A. 50
B. 500
C. 5

Bài 9: Kết trái khoáy của luật lệ tính 700 + 300 =?

A. 100
B. 1000
C. 400

Bài 10: Kết trái khoáy của luật lệ tính 600 – 100 là:

A. 601
B. 602
C. 500

…..

Xem thêm: ranh giới tự nhiên giữa bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ là

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm toàn cỗ Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán 2.

Cảm ơn chúng ta đang được theo đòi dõi nội dung bài viết Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 (Sách mới) Ôn ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán sách KNTT, CTST, Cánh diều của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Reviews reviews trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.