đề thi giưa kì 1 lớp 6

Kết nối học thức, Cánh Diều, Chân trời sáng sủa tạo

Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 hoàn toàn cỗ 3 sách mới: Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh Diều được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cỗ đề hoặc và unique cho những em học viên xem thêm gia tăng kỹ năng, ôn luyện tập luyện kĩ năng giải Toán, sẵn sàng cho tới bài bác thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi giưa kì 1 lớp 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta sướng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Tham khảo đề thi đua mới mẻ nhất:

 • Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
 • Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo 
 • Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều

Dưới đấy là cụ thể đề thi đua và đáp án của Đề thi đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1 của 3 sách mới mẻ lịch trình GDPT.

1. Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho hội tụ A = \left\{ {x;5;y;7} \right\}. Chọn xác định đích.

Câu 2: Tập ăn ý B = \left\{ {0;1;2;...;100} \right\} với số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa phải phân tách không còn cho tới 3 vừa phải phân tách không còn cho tới 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số nón đương nhiên với đặc điểm nào là sau đây?

Câu 5: Cặp số phân tách không còn cho tới 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác định đích trong những xác định sau:

A. Một số phân tách không còn cho tới 9 thì luôn luôn phân tách không còn cho tới 3

B. Nếu nhị số phân tách không còn cho tới 3 thì tổng của nhị số bại phân tách không còn cho tới 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân tách không còn cho tới 5

D. Số phân tách không còn cho tới 2 là số với chữ số tận nằm trong vì thế 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. ăn ý số

B. ko nên số nguyên vẹn tố

C. Số nguyên vẹn tố

D. ko nên ăn ý số

Câu 8: Các cặp số nào là tại đây nhân tố nằm trong nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện nay những phép tắc tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

d. 35 \vdots x;130 \vdots x và x rộng lớn nhất

Câu 3: Một team nó tế với 280 nam giới, 220 phái nữ ý định phân thành những group sao cho tới số nam giới và số phái nữ ở từng group đều nhau, biết số group phân tách được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 group. Hỏi hoàn toàn có thể phân tách team trở thành bao nhiêu nhóm? Khi bại từng group với từng nào nam giới, từng nào nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A phân tách không còn cho tới 13

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372 = 667 - 39 + 372 = 1000

b. {35^0}.12.173 + 12.27 = 1.12.173 + 12.27 = 12\left( {173 + 27} \right) = 12.200 = 2400

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2} = {5^2}\left( {73 + 28 - 1} \right) = {5^2}.100 = 25.100 = 2500

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

\begin{matrix}
  = 321 - 21.\left[ {\left( {2.27 + 256:32} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {\left( {54 + 8} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {62 - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

\begin{matrix}
  \Rightarrow 2x + 15 = 71 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 71 - 15 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 56 \hfill \\
  \Rightarrow x = 28 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

\begin{matrix}
  \Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 \hfill \\
  \Rightarrow 125:x = 25 \hfill \\
  \Rightarrow x = 125:25 = 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

\begin{matrix}
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 68 + 52 \hfill \\
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 120 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 120:3 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 40 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 40 + 15 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 55 \Rightarrow x = 11 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 \vdots x;130 \vdots x \Rightarrow x \in UC\left( {35;130} \right)

Ta lại có:

\begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {35 = 5.7} \\ 
 {130 = 2.5.13} 
\end{array}} \right. \Rightarrow UCLN\left( {35;130} \right) = 5 \hfill \\
  \Rightarrow UC\left( {35;130} \right) = U\left( 5 \right) = \left\{ {1;5} \right\} \hfill \\ 
\end{matrix}

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số group cần thiết phân tách là x (x > 1)

Ta có: Đội nó tế với 280 nam giới, 220 phái nữ ý định phân thành những group sao cho tới số nam giới và số phái nữ ở từng group đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số group phân tách được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta với bảng sau:

Số nhóm Số người phái nữ nhập nhóm Số nam giới nhập nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

\begin{aligned}
&A=1+3+3^{2}+3^{3}+\ldots+3^{101} \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+\left(3^{3}+3^{4}+3^{5}\right)+\ldots+\left(3^{99}+3^{100}+3^{101}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+3^{3} \cdot\left(1+3+3^{2}\right)+\ldots+3^{99} \cdot\left(1+3+3^{2}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right) \\
&A=13 \cdot\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right): 13
\end{aligned}

2. Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 Cánh Diều

I: Trắc nghiệm khách quan lại (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho tới là đúng nhất.

Câu 1: Tập ăn ý Phường những số đương nhiên to hơn 6 hoàn toàn có thể viết lách là.

A. Phường ={x ∈ N | x < 7}

B. C. Phường ={x ∈ N | x > 7}

B. Phường ={x ∈ N | x 7}

D. Phường ={x ∈ N | x 7}

Câu 2: Chữ số 5 nhập số 2358 có mức giá trị là.

A. 5000
B. 500
C. 50
D. 5

Câu 3: Chỉ rời khỏi cặp số đương nhiên ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau của số 99.

A. (97; 98)
B. (98; 100)
C. (100; 101)
D. (97; 101)

Câu 4: Cho luyện A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử nào là tại đây nằm trong luyện A.

A. 1
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân tách không còn cho tới số nào là sau đây:

A. 2 và 3
B. 2 và 5
C. 3 và 5
D. 2; 3 và 5

Câu 6: Cho 18 ⁝ x và 7 ≤ x < 18 . Thì x có mức giá trị là:

A. 2
B. 3
C. 6
D. 9

Câu 7: Trong những số đương nhiên sau số nào là là số nguyên vẹn tố

A. 16
B. 27
C. 2
D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 12

Câu 9: Kết ngược phép tắc tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11
B. 12
C. 8
D. 10

Câu 10: Kết ngược phép tắc tính 18: 32 . 2 là:

A. 18
B. 4
C. 1
D. 12

Câu 11: Kết ngược phép tắc tính 24 . 2 là:

A. 24
B. 23
C. 26
D. 25

Câu 12: Số 75 được phân tách rời khỏi quá số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5
B. 3 . 5 . 7
C. 3 . 52
D. 32 . 5

Câu 13: Cho x ∈ {5, 16, 25, 135} sao cho tới tổng trăng tròn + 35 + x ko phân tách không còn cho tới 5. Thì x là:

A. 5
B. 16
C. 25
D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5
B. 2 . 3 . 5
C. 3. 33
D. 33

Câu 15: Trong tam giác đều từng góc với số đo bằng:

A. 600
B. 450
C. 900
D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Hai cạnh đối vì thế nhau
B. Hai đàng chéo cánh vì thế nhau
C. Bốn cạnh vì thế nhau
D. Hai đàng chéo cánh vuông góc

Câu 17:

Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a
B. C = \frac{1}{2} (a + b)
C. C = \frac{1}{2}ab
D. 2(a + b)

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 18:

Cho H.2. Công thức tính diện tích S của hình bình hành là:

A. S = ab
B. S = \frac{1}{2}ah
C. S = \frac{1}{2}bh
D. S = ah

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

Câu 19: Cho hình thoi, biết phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 2cm và 4cm. Thì diện tích S hình thoi là:

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). sành AB = 3cm, BC = 2cm

Chu vi của hình bình hành ABCD là:

A. 6
B. 10
C. 12
D. 5

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6

II. Tự luận

Câu 21: Thực hiện nay phép tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp trở thành 4; 5; 8 đều vừa phải đầy đủ sản phẩm. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? sành rằng số HS nhỏ rộng lớn 45.

Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn vì thế 8m và diện tích S vì thế 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ những số đương nhiên n thoả mãn 5n + 14 phân tách không còn cho tới n + 2?

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Trắc nghiệm: Từ câu 1 cho tới câu trăng tròn. Mỗi câu đích 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D C B B C D C A A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA D C B A A C D C A C

II. Tự luận

Câu   Điểm

21

Thực hiện nay phép tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

=120\left\{54-\left[50:2-\left(9-8\right)\right]\right\}

=120:\left\{54-\left[25-1\right]\right\}=120:\left\{54-24\right\}

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0<x<45)

0,5

Vì x ⁝ 4, x ⁝ 5, x ⁝ 8 nên x∈ BC(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 < x < 45) nên số học viên của lớp 6A là 40 HS

0,5

23

Chiều nhiều năm miếng vườn hình chữ nhật là:

120 : 8 = 15 m

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

2(8+15)= 46 m

0,5

0,5

24

Với từng n tớ với n+2 ⁝ n+2n

nên 5(n+2) =5n+10 ⁝ n+2 =>5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 Khi 4 phân tách không còn cho tới n+2 vì thế n+2 nằm trong Ư(4) ={1,2,4}

Giải từng tình huống tớ được: n= 0;2

3. Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết hội tụ A những số đương nhiên to hơn 5 và nhỏ rộng lớn 10

A. A = {6, 7, 8, 9}

B. A = {5, 6, 7, 8, 9}

C. A = { 6, 7, 8, 9, 10}

D. A = {6, 7, 8}

Câu 2. Viết hội tụ sau A = {x ∈ N | 9 < x < 13} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A. A = {10, 11, 12}

B. A = {9, 10, 11}

C. A = { 9, 10, 11, 12, 13}

D. A = {9, 10, 11, 12}

Câu 3: Trong những số sau: 59; 101; 355; 1341; 119; 29 những số nào là là số nguyên vẹn tố?

A. 59; 101; 29

B. 101; 355; 119; 29

C. 59; 355; 1341; 29

D. 59; 101; 355

Câu 4: Số đương nhiên m phân tách cho tới 45 dư trăng tròn với dạng là:

A. 45 + 20k

B. 45k + 20

C. 45 – 20k

D. 45k - 20

Câu 5: Phân tích 126 rời khỏi quá số nhân tố tớ được kết quả:

Câu 6: Tìm xác định đích trong những xác định sau:

A. Một số phân tách không còn cho tới 9 thì luôn luôn phân tách không còn cho tới 3

B. Nếu nhị số phân tách không còn cho tới 3 thì tổng của nhị số bại phân tách không còn cho tới 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân tách không còn cho tới 5

D. Số phân tách không còn cho tới 2 là số với chữ số tận nằm trong vì thế 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại đặc điểm nào là sau đây?

A. Hai cạnh đối tuy vậy song với nhau

B. Hai cạnh đối vì thế nhau

C. Bốn cạnh vì thế nhau

D. Hai đàng chéo cánh chủ yếu vì thế nhau

Câu 8: Diện tích hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh thứu tự vì thế 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện nay những phép tắc tính sau:

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A với 54 học viên, lớp 6B với 42 học viên và lớp 6C với 48 học viên. đúng ngày khai học, tía lớp xếp trở thành những sản phẩm dọc như nhau nhằm diễu hành nhưng mà không tồn tại lớp nào là với người lẻ sản phẩm.

a. Tính số sản phẩm dọc tối đa hoàn toàn có thể xếp được

b. Khi bại từng sản phẩm với từng nào học tập sinh?

Câu 4: Viết B = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{20}} bên dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

A

A

B

B

A

C

A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Câu 3

a) Vì số học viên xếp đầy đủ nên số sản phẩm dọc là ước công cộng của số học viên 3 lớp

Số sản phẩm dọc tối đa cũng chính là ước công cộng lớn số 1 của số học viên tía lớp

Ta có: 54 = 2.33     

42 = 2.3.7

48 = 24.3

ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6

Vậy số sản phẩm dọc tối đa xếp được là 6 hàng

Câu 4

Ta có

\begin{aligned}
&B=4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20} \\
&\Rightarrow 2 B=8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21} \\
&\Rightarrow 2 B-B=\left(8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21}\right)-\left(4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20}\right) \\
&\Rightarrow 2 B-B=2^{21}+8-\left(4+2^{2}\right) \\
&\Rightarrow B=2^{21}
\end{aligned}

3. Tham khảo Ma trận  đề thi đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6 

Ma trận đề đánh giá thân thích kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kỹ năng

Mức phỏng Reviews

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Xem thêm: vì sao lá cây có màu xanh lục

TNKQ

TL

1

Số tự động nhiên

(23 tiết)

Số đương nhiên. Các phép tắc tính với số đương nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự động nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính phân tách không còn nhập hội tụ những số đương nhiên. Số nhân tố. Ước công cộng và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình bằng phẳng nhập thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân nặng.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ công cộng

65%

35%

100%

Bộ đề thi đua thân thích kì 1 lớp 6 sách mới

 • Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2021 - 2022
 • Đề thi đua thân thích kì 1 lớp 6 Kết nối học thức những môn học tập
 • Đề thi đua thân thích kì 1 lớp 6 Chân trời tạo ra những môn học
 • Đề thi đua thân thích kì 1 lớp 6 Cánh Diều những môn học

Chuyên mục giải Toán lớp 6 sách mới

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại đấy là những tư liệu giải Toán không thiếu những bài học kinh nghiệm nhập SGK giống như SBT. Các em học viên đối chiếu so sánh đáp án từng bài bác thực hiện của tớ bên trên phía trên.

5. Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 sách cũ

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 năm 2020

Bài 1: (2 điểm).

a/ Viết hội tụ A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo gót nhị cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu phù hợp nhập dù trống: 11... A ; {15; 16} ... A ; 19 ... A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

a/ 25.27.4

b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện nay những phép tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2( x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm theo gót trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220

Chứng tỏ rằng M phân tách không còn cho tới 5

Đáp án Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

A = {x ∈ N / 10 < x < 17}

b/ 11 ∈ A ; {15; 16} ⊂ A ; 19 ∉ A

0,5đ

0,5đ

1 đ

2

a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

a/ 4. 52 – 64: 23

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

4

a/ 2(x + 25) = 60

x + 25 = 60 : 2

x + 25 = 30

x = 30-25

x = 5

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

12x – 33 = 3

12x = 3 + 33

12x = 36

x = 36:12 = 3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6

a) Có 2 tia gốc A: AB và AC

2 tia gốc B: BA và BC

2 tia gốc C: CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

Tia CB trùng với tia CA

0.25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220

= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15

= 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

= 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) phân tách không còn cho tới 5

0.5 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

HOT: Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2020 - 2021 VnDoc biên soạn

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2020

 • Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thích kì 1 lớp 6 môn Toán Có đáp án năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 2
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm 2020 - 2021

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 1

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

a.64 + 36.19

b.22.3 - ( 110+ 8 ) : 32

c) 72 – 36 : 32

d. 150 - [ 102- (14 - 11)2 .20070

e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số đương nhiên x biết:

a.41 – (2x – 5) = 18

b. 2x. 4 = 128

c. x + 25 = 40

d. 5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểm) Viết hội tụ M những số đương nhiên chẵn ko vượt lên vượt 10.

Câu 4 (1,0 điểm) Viết sản phẩm sau bên dưới dạng một lũy quá.

a) 2.2.2.2

b) nó.y2.y3

c) 10000

d) 812 : 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

a) 13* phân tách không còn cho tới 5

b) 53* phân tách không còn cho tới 3 nhưng mà ko phân tách không còn cho tới 9

Câu 6: Vẽ nhị tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A nằm trong Ox, B nằm trong Oy. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy với đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm A phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm A và B.

Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc A?

Hãy cho biết thêm nhị tia đối nhau nhập hình vừa phải vẽ?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 2

Bài 1. Cho hội tụ A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 11}

a) Tập ăn ý A với từng nào thành phần ? Hãy viết lách hội tụ A bằng phương pháp liệt kê những thành phần của hội tụ A.

b) Dùng kí hiệu (∈;∉) nhằm viết lách những thành phần 7, 9 và 11 nằm trong hội tụ A hay là không nằm trong hội tụ A.

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng đặc điểm của những phép tắc toán nhằm tính thời gian nhanh.

a) 4.17.25

b) 281 + 129 + 219

c) 23.22+ 55: 53

d) 29. 31 + 66.69 + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13

b) 2.x + 32.3 = 75: 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm M phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm M và B.

a. Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc M?

b. Hãy cho biết thêm nhị tia đối nhau nhập hình vừa phải vẽ?

Câu 5: Tìm * để

a) 15* phân tách không còn cho tới 5

b) 73* phân tách không còn cho tới 9 nhưng mà ko phân tách không còn cho tới 3

Câu 6: Viết hội tụ B những số đương nhiên ko vượt lên vượt 5. phẳng phiu 2 cách?

Câu 7: Tính:

a. 72 – 36 : 32

b. 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 8: Vẽ đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm O phía trên đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm M

thuộc tia Oy. Lấy điểm N nằm trong tia Ox.

a) Viết thương hiệu nhị tia đối nhau công cộng gốc O.

b) Trong tía điểm M, O, N thì điểm nào là nằm trong lòng nhị điểm còn lại?

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

* Khoanh tròn trặn vào trong 1 vần âm in hoa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Tập ăn ý A những số đương nhiên to hơn 2 và ko vượt lên vượt 7 là.

A. {2, 3, 4, ,5, 6, 7}

B. {3, 4, ,5, 6}

C. {2, 3, 4, ,5, 6}

D. {3, 4, ,5, 6, 7}

Câu 2: Kết ngược phép tắc tính 55.59 bằng:

A. 545

B. 514

C. 2514

D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

A. A ∉ d và B ∈ d

B. A ∈ d và B ∈ d

C. A ∉ d và B ∉ d

D. A ∈ d và B ∉ d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu đúng:

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

A. A nằm trong lòng B và C

B. B nằm trong lòng A và C

C. C nằm trong lòng A và B

D. Không với điểm nào là ở giữa

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm). a/ Viết hội tụ A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo gót 2 cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu phù hợp nhập dù trống: 11 A ; {15; 16} A ; 19 A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện nay những phép tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2 (x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C trực tiếp sản phẩm theo gót trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A , gốc B , gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Câu 6. Vẽ nhị tia đối nhau Ax và Ay

a) Lấy C nằm trong Ax, B nằm trong Ay. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia Cx và Ay với đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Cx.

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 4

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện nay phép tắc tính

a. 22 . 5 + (149 – 72)

b. 24 . 67 + 24 . 33

c. 136. 8 - 36.23

d. 75 + 25.27 – 52.6

Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:

a) 10 + 2x = 45: 43

b) (x - 35) = 0

c) 34x phân tách không còn cho tới 3 và 5

Bài 3: Viết hội tụ A bằng phương pháp liệt kê những phần tử: A = {x ∈ N | 5 ≤ x ≤ 9}.

Bài 4: Viết tía số đương nhiên liên tục tăng dần dần, nhập bại số lớn số 1 là 29.

Bài 5: gí dụng những đặc điểm của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân nhằm tính nhanh:

a. 86 + 357 + 14

b. 25.13.4

c. 28.64 + 28.36.

Bài 6: Tìm số đương nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.

Bài 7: Viết sản phẩm phép tắc tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a.33.34.

b. 26 : 23.

Bài 8: Thực hiện nay phép tắc tính:

a.2³ +18 : 3²

b. 2.(5.4² – 18).

Bài 9: Trong những số 2540, 1347, 1638, số nào là phân tách không còn cho tới 2; 3; 5; 9?

Bài 10: gí dụng đặc điểm phân tách không còn, xét coi từng tổng (hiệu) sau với phân tách không còn cho tới 6 hay là không.

a. 72 + 12

b. 48 + 16

c. 54 – 36

d. 60 – 14.

Bài 11: Xem hình 5 rồi cho tới biết:

Đề thi đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

a. Những cặp tia đối nhau?

b. Những cặp tia trùng nhau?

b. Những cặp tia nào là ko đối nhau, ko trùng nhau?

Xem thêm: trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

Đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2019

 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Sinh học tập lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 6 năm 2019 - 2020

Tổng ăn ý đề thi đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Toán bao bao gồm những đề thi đua với nội dung bám sát lịch trình học tập là tư liệu cho những thầy cô xem thêm rời khỏi đề cho những em học viên, sẵn sàng cho những bài bác thi đua cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học viên rèn kĩ năng giải Toán lớp 6, những dạng bài bác tổng quát lác cho tới cụ thể.

Tham khảo thêm

 • Đề đánh giá thân thích kì 1 môn Toán lớp 6 ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm 2017 - 2018
 • Đề đánh giá thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2017 - 2018