đề thi học kì 2 lớp 3

TOP 14 Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời tạo nên, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, canh ty những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề thiệt đảm bảo chất lượng nhằm ôn đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 3

Với 14 đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 với đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quái trận tất nhiên, còn hỗ trợ thầy cô xây cất đề đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 mang lại học viên của tớ theo dõi công tác mới mẻ. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyển vận miễn phí:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo dõi Thông tư 27

  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống
  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo dõi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang lại nhập hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm cấp 9 đợt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây với 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí với mệnh giá bán 10 000 đồng lên đường mua sắm cây viết chì. Quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. Quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những luật lệ tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là giá bán được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá vướng nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào loại cây viết mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng rất có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa với 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm chào bán lên đường một vài gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa tiếp tục chào bán lên đường từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm rất có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Câu 13

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây viết mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những kĩ năng rất có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây viết mực, 1 cái cây viết chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây viết mực, 1 loại thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây viết chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa với số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục chào bán lên đường số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em rất có thể tìm mua 1 xe hơi thiết bị đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm phụ vương loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng biệt câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo dõi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ sau và cho thấy điểm này là trung điểm của AC?

Câu 1

A. Điểm G
B. Điểm B
C. Điểm D
D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết lách bên dưới dạng số La Mã là:

A. I
B. II
C. V
D. X

Câu 3. Số 13 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn tao được số:

A. 10 000
B. 13 000
C. 13 050
D. trăng tròn 000

Câu 4. Nhận ấn định này tại đây không trúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương với toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương với toàn bộ 8 mặt
C. Khối lập phương với toàn bộ những cạnh vì thế nhau
D. Khối lập phương với toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12
B. 24
C. 48
D. 56

Câu 6. Hôm ni là loại Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần nữa là cho tới sinh nhật Hiền. Sinh nhật Hiền là loại bao nhiêu ngày bao nhiêu mon mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 mon 8
B. Thứ Năm, ngày 21 mon 7
C. Thứ Tư, ngày 3 mon 8
D. Thứ Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà mua sắm 5 quyển vở, từng quyển giá bán 12 000 đồng. Hà fake cô bán sản phẩm 3 tờ chi phí giống như nhau thì vừa vặn đầy đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà fake cô bán sản phẩm với mệnh giá bán là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. trăng tròn 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho bảng số liệu đo đếm sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa nhập bảng số liệu đo đếm bên trên vấn đáp những câu hỏi:

a) Quý khách hàng Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) Quý khách hàng Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) Quý khách hàng này cao nhất? Quý khách hàng này thấp nhất?

................................................................................................................................

d) Quý khách hàng Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mũi đều là hình vuông vắn.☐

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4.☐

d) 23 565 < 23 555 ☐

Câu 12. Giải toán

Một nông ngôi trường với 2 520 cây chanh, số km cam cấp 3 đợt số km chanh. Hỏi nông ngôi trường cơ với toàn bộ từng nào cây chanh và cây cam?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Câu 13. Trong ví với 3 tờ chi phí 10 000 đồng, trăng tròn 000 đồng, 50 000 đồng. Không nom nhập ví mang ra 2 tờ chi phí. Viết những kĩ năng rất có thể xẩy ra.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Quý khách hàng Hoa cao 140 centimet.

b) Quý khách hàng Huệ cao 143 centimet.

c) So sánh: 130 < 135 < 140 < 143.

Vậy chúng ta Huệ tối đa, chúng ta Cúc thấp nhất.

d) Quý khách hàng Hồng cao hơn nữa chúng ta Cúc là:

135 – 130 = 5 (cm)

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) (20 354 – 2 338) × 4

= 18 016 × 4

= 72 064

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= 56 037 – 33 429

= 22 608

Câu 11.

a) Số 27 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000 (Đ)

Giải thích: Số 27 048 sát với số 30 000 rộng lớn số trăng tròn 000. Nên Khi thực hiện tròn trặn số 27 048 cho tới chữ số hàng trăm ngàn được số 30 000.

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

b) Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt mũi đều là hình vuông vắn (S)

Giải thích:Khối vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mũi, 8 đỉnh, 12 cạnh, các mặt mũi đều là hình chữ nhật.

c) Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4 (S)

Giải thích:Muốn tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

d) 23 565 < 23 555 (S)

Giải thích:23 565 >23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường cơ với số km cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông ngôi trường cơ với toàn bộ số km chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. Các kĩ năng rất có thể xẩy ra là:

Có thể mang ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ trăng tròn 000 đồng.

Có thể mang ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể mang ra 1 tờ trăng tròn 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã. Tìm bộ phận không biết của luật lệ tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn tập dượt về một vài đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng nhiều năm, đo lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm ở thân thiện, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo dõi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

Câu 1

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu chiên. Mẹ tiếp tục sử dụng không còn 350 ml nhằm rán gà. Hỏi u sót lại từng nào mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa với diện tích S 50 cm2 được phân thành 5 phần đều nhau. Diện tích từng phần là:

A. 10 cm2
B. 15 cm2
C. trăng tròn cm2
D. 25 cm2

Câu 4. Điền số tương thích nhập dù trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

Câu 4

A. 2 000
B. 6 000
C. 8 000
D. 10 000

Câu 5. Số ngay tắp lự trước của số 90 000 là:

A. 91 000
B. 89 000
C. 89 999
D. 90 001

Câu 6. Các kĩ năng Khi xe pháo xe hơi dịch chuyển cho tới ngã tư đường là:

Câu 6

A. Xe rất có thể lên đường thẳng
B. Xe ko thể rẽ phải
C. Xe chắc chắn rằng rẽ trái
D. Xe rất có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu loại Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 nằm trong năm này là ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

A. Thứ Tư
B. Thứ Năm
C. Thứ Sáu
D. Thứ Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

Câu 8

a) Túi lối khối lượng .......... gam

b) Túi muối bột khối lượng ............... gam

c) Túi lối và túi muối bột khối lượng toàn bộ ........... gam

d) Túi lối nặng trĩu rộng lớn túi muối bột .............. gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng đo đếm số thành phầm tái mét chế của chúng ta học viên lớp 3 thực hiện được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái mét chế

12

14

15

Dựa nhập bảng bên trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A thực hiện được từng nào thành phầm tái mét chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp này thực hiện được rất nhiều thành phầm tái mét chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả 3 lớp thực hiện được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một siêu thị với 1242 loại áo, siêu thị tiếp tục chào bán \frac{1}{6} số áo. Hỏi siêu thị cơ sót lại từng nào loại áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình vuông với 4 góc vuông và 4 cạnh nhiều năm đều nhau.

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhị xăng – ti – mét nhị.

e) Trong một hình tròn trụ, phỏng nhiều năm 2 lần bán kính vì thế 1/2 phỏng nhiều năm nửa đường kính.

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) Túi lối khối lượng 800 gam

b) Túi muối bột khối lượng 400 gam

c) Túi lối và túi muối bột khối lượng toàn bộ 1 200 gam

d) Túi lối nặng trĩu rộng lớn túi muối bột 400 gam

Câu 9.

Câu 9

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A thực hiện được 12 thành phầm tái mét chế.

b) Lớp 3C thực hiện được rất nhiều thành phầm tái mét chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái mét chế cả phụ vương lớp thực hiện được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa mặt hàng này đã chào bán số loại áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa mặt hàng cơ sót lại số loại áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 loại áo.

Câu 13.

a) Hình vuông với 4 góc vuông và 4 cạnh nhiều năm đều nhau.

Đ

b) Cả lớp nằm trong ăn cơm trắng trưa khi 10 giờ 40 phút.

Mai ăn đoạn khi 10 giờ 55 phút, Việt ăn đoạn khi 11 giờ 5 phút.

Mai ăn cơm trắng đoạn trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 hiểu là mươi nhị xăng – ti – mét nhị.

S

e) Trong một hình tròn trụ, phỏng nhiều năm 2 lần bán kính vì thế 1/2 phỏng nhiều năm nửa đường kính.

S

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số với 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tìm bộ phận không biết của luật lệ tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu 1 điều, riêng biệt câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đơn vị chức năng đo thời hạn. Tiền VN. Ôn tập dượt về một vài đơn vị chức năng đo không giống như: đo thể tích, đo phỏng nhiều năm, đo lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ở thân thiện, trung điểm của đoạn trực tiếp. Hình tròn trặn, tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông vắn.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Một số nhân tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

5

2

5

1

7

6

Số điểm

2,5

1

5,5

1

3,5

6,5

>> Mời chúng ta chuyển vận tệp tin tư liệu nhằm coi tăng nội dung chi tiết

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt