để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 17,691

Bạn đang xem: để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì

A. nhiệt độ phỏng của đám khí hoặc khá hít vào nên to hơn nhiệt độ phỏng của mối cung cấp sáng sủa White.

B. nhiệt độ phỏng của đám khí hoặc khá hít vào nên nhỏ rộng lớn nhiệt độ phỏng của mối cung cấp sáng sủa White.

Đáp án chủ yếu xác

C. nhiệt độ phỏng của đám khí hoặc khá hít vào nên vì như thế nhiệt độ phỏng của mối cung cấp sáng sủa White.

D. áp suất của đám khí hít vào nên rất rộng lớn.

Chọn B.

Để nhận được quang quẻ phổ vạch hít vào thì nhiệt độ phỏng của đám khí hoặc khá hít vào nên nhỏ rộng lớn nhiệt độ phỏng của mối cung cấp sáng sủa White.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Tia tử nước ngoài có công dụng tâm sinh lý.

B. Tia tử nước ngoài hoàn toàn có thể kích ứng mang lại một vài hóa học phân phát quang quẻ.

C. Tia tử nước ngoài có công dụng mạnh lên kính hình ảnh.

D. Tia tử nước ngoài với kỹ năng đâm xuyên.

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Tia mặt trời bởi những vật bị nung rét mướt phân phát rời khỏi.

B. Tia mặt trời là sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng to hơn 0,76 µm.

C. Tia mặt trời có công dụng lên từng kính hình ảnh.

D. Tia mặt trời có công dụng nhiệt độ cực mạnh.

Câu 3:

Thân thể nhân loại ở nhiệt độ phỏng 370C phân phát rời khỏi những phản xạ nào là sau đây?

A. Tia X.

B. Bức xạ phát hiện ra.

C. Tia mặt trời.

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn

D. Tia tử nước ngoài.

Câu 4:

Tia tử nước ngoài mất tác dụng nào là sau đây?

A. Quang năng lượng điện.

B. Chiếu sáng sủa.

C. Kích mến sự phân phát quang quẻ.

D. Sinh lí.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Vật với nhiệt độ phỏng bên trên 30000C phân phát rời khỏi tia tử nước ngoài cực mạnh.

B. Tia tử nước ngoài không xẩy ra thủy tinh ma hít vào.

C. Tia tử nước ngoài là sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng nhỏ rộng lớn bước sóng của độ sáng đỏ lòm.

D. Tia tử nước ngoài có công dụng nhiệt độ.

Câu 6:

Tác dụng nổi trội của tia mặt trời là tác dụng:

A. quang quẻ năng lượng điện.

B. quang quẻ học tập.

C. nhiệt độ.

D. hoá học tập (làm đen sì phi ảnh).

Câu 7:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Quang phổ vạch phân phát xạ của những thành phần không giống nhau thì không giống nhau về con số vạch color, sắc tố vạch, địa điểm và phỏng sáng sủa tỉ đối của những vạch quang quẻ phổ

B. Mỗi thành phần chất hóa học ở hiện trạng khí hoặc khá ở áp suất thấp được kích ứng phân phát sáng sủa với cùng 1 quang quẻ phổ vạch phân phát xạ đặc trưng

C. Quang phổ vạch phân phát xạ là những dải color thay đổi liên tiếp phía trên một nền tối

D. Quang phổ vạch phân phát xạ là một trong những khối hệ thống những vạch sáng sủa color ở riêng biệt rẽ bên trên một nền tối