để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

Câu căn vặn ôn tập

Bạn đang xem: để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

Câu 1: Trong Powerpoint 2010, sẽ tạo cảm giác cho những đối tượng

A. Chọn đối tượng người dùng cần thiết tạo nên cảm giác -> Animations ->Chọn cảm giác quí hợp

B. Chọn đối tượng người dùng cần thiết tạo nên cảm giác -> Slide Show -> Add Effect…

C. Chọn đối tượng người dùng cần thiết tạo nên cảm giác -> Custom Animation -> Add Effect…

D. Chọn đối tượng người dùng cần thiết tạo nên cảm giác -> Insert -> Add Animation…

Câu 2: Trong Powerpoint 2010, sẽ tạo cảm giác quy đổi trong số những trang

A. Vào Slide Show -> Custom Animation

B. Vào Slide Show -> Slide Transition

C. Vào View -> Slide Transition...

D. Vào Transitions -> lựa chọn cảm giác...

Câu 3: Trong Powerpoint, nhằm trình biểu diễn Slide tớ thực hiện

A. đè phím F2

B. đè phím. F3

C đè phím F4

D. đè phím F5

Câu 4: Trong Powerpoint 2010, Chèn chữ nghệ thuật và thẩm mỹ WordArt

A. Vào trang chủ -> Insert WordArt…

B. Vào Insert -> Insert WordArt…

C. Vào Insert -> WordArt…

D. Vào Slide -> WordArt…

Câu 5: Cách gửi trang slide tay chân khi trình chiếu, chúng ta dùng lựa lựa chọn nào?

A. Thẻ Transitions, group Timing, lựa chọn After

B. Thẻ Transitions, group Transition, On mouse click

C. Thẻ Design, group Timing

D. Cả 3 lựa lựa chọn bên trên đều sai

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

Câu 6: Trong PowerPoint 2010 ham muốn chèn một quãng nhạc vô Slide, tớ người sử dụng mệnh lệnh này sau đây?

A. Insert \ Audio

B. Insert \ Component

C. Insert \ Diagram

D.Insert \ Comment

Câu 7: Trong Powerpoint hoàn toàn có thể tạo nên nhiều cảm giác cho một đối tượng?

A. Chỉ tạo nên 2 hiệu ứng

B. Tạo được không ít hiệu ứng

C. Chỉ tạo nên 3 hiệu ứng

D. Không tạo nên được

Câu 8: Để thiết lập thời hạn slide tự động hóa gửi sau 3 giây, chúng ta dùng lựa lựa chọn nào?

A. Thẻ Transitions

B. Thẻ View

C. Thẻ Animations

D. Cả 3 lựa lựa chọn bên trên đều sai

Câu 9: Khi gán 1 cảm giác loại “Exit” cho tới đối tượng người dùng A bên trên slide nghĩa là

A. Hiệu ứng cho tới đối tượng người dùng A ko xuất hiện

B. Hiệu ứng cho tới đối tượng người dùng A xuất hiện tại và biến đổi mất

C. Hiệu ứng cho tới đối tượng người dùng A biến đổi mất

D.Tất cả đều sai

Câu 10: Khi kiến thiết những Slide, dùng trang chủ \ Slides \ New Slide tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Chèn thêm 1 slide mới nhất vô ngay lập tức trước slide hiện tại hành

B. Chèn thêm 1 slide mới nhất vô ngay lập tức sau slide hiện tại hành

C. Chèn thêm 1 slide mới nhất vô ngay lập tức trước slide đầu tiên

D. Chèn thêm 1 slide mới nhất vô ngay lập tức sau slide cuối cùng

Xem thêm: vì sao châu phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới