ever since it was first possible to make a real robot

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct word or phrases that best fits each of the numbered blanks.

Ever since it was first possible to tướng make a real robot, people have been hoping for the invention of a machine that would vì thế all the necessary jobs around the house. If boring and repetitive factory work could be (1) ________ by robots, why not boring and repetitive household chores too? For a long time the only people who really gave the problem their attention were amateur inventors And they came up against a major difficulty. That is, housework is (2) ________ very complex. It has never been one job it has always been many. A factor robot carries (3) ________ one task endlessly until it is reprogrammed to tướng vì thế something else. It doesn’t run rẩy the whole factory. A housework robot on the other hand, has to tướng vì thế several different types of cleaning and carrying jobs and also has to tướng cope with all the different shapes and positions of rooms, furniture, ornaments, cats and dogs.
(4) ________, there have been some developments recently. Sensors are available to tướng help the robot locate objects and avoid obstacles. We have the technology to tướng produce the hardware. All that is missing the software- the programs (5) ________ will operate the machine

Bạn đang xem: ever since it was first possible to make a real robot

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

Dịch bài
Kể kể từ thứ tự trước tiên rất có thể dẫn đến một robot thực sự, người xem tiếp tục kỳ vọng về sự phát minh sáng tạo đi ra một cái máy rất có thể thực hiện toàn bộ những việc làm quan trọng xung quanh nhà. Nếu những việc làm xí nghiệp sản xuất nhàm ngán và tái diễn rất có thể được tiến hành vị robot thì vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng khá được như vậy? Trong một thời hạn nhiều năm, những người dân thực sự xem xét cho tới yếu tố này là những căn nhà phát minh sáng tạo nghiệp dư. Và bọn họ tiếp tục đương đầu với cùng một trở ngại lớn số 1. Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực đi ra rất rất phức tạp. Nó ko khi nào là một trong việc làm nó sẽ bị luôn luôn luôn luôn là thật nhiều việc. Một con cái robot thao tác căn nhà, mặt mũi không giống, cần tiến hành một việc làm liên tiếp cho tới Khi nó được lập trình sẵn lại nhằm thực hiện một việc làm không giống. Nó ko thể vận hành cả xí nghiệp sản xuất. Mặt không giống, robot thao tác căn nhà cần thực hiện nhiều loại việc làm dọn dẹp vệ sinh không giống nhau và cũng cần ứng phó với toàn bộ những hình dạng và địa điểm không giống nhau của chống, đồ vật, đồ gia dụng tô điểm, mèo và chó.
Tuy nhiên, mới gần đây cũng đều có một vài ba tiến thủ triển. Cảm đổi mới đã có sẵn trước sẽ giúp đỡ robot dò thám tìm tòi những vật thể và rời những trở quan ngại. Chúng tớ đem technology nhằm phát triển Hartware. Tất cả những gì không đủ là phần mềm- công tác nhằm vận hành công cụ.