gạo đem vào giã bao đau đớn

hồ chủ tịch là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn. những ý kiến ​​của người, dù dưới hình thức văn học hay chính luận cùng đều giup cho mỗi chúng ta những bài học vô cùng thấm. bài “nghe tiếng giã gạo” trong tập “nhật kí trong tù” mang một ý nghĩa sâu sắc đôi với việc rèn luyện phấn đấu của con người.

qua bài thơ bác nêu lên một hiện thực thông thường, ai cũng có thể nhìn thấy, quan sát, kiểm nghiệm được:

Bạn đang xem: gạo đem vào giã bao đau đớn

gạo đem vào giã bao đau đớn

gạo giã xong rồi trắng tựa bông.

hạt gạo được xay, giã đã trở nên trắng tinh khiết. Ý thơ không chỉ dừng lại ở đây mà còn đi xa hơn. tuy bác chưa .bộc lộ trực tiếp ở hai câu đầu nhưng ý thơ đã được chuẩn bị sẵn sàng. và công việc chuẩn bị đó thể hiện qua thủ pháp nhân hóa: gạo cũng “đau đớn” trong quá trình xay giã. từ một hiện trạng cụ thể dễ thấy dề nhìn, dễ quan sát, kiểm nghiệm ấy, bác nâng lên ý khái quát:

sống ở trên đời người cũng vậy

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

gian nan rèn luyện mới thành công

tính chất triết lí đã bộc lộ rõ ​​​​và toàn bộ ý nghĩa của bài thơ đọng lại ở câu cuối cùng. chữ “thành công” mà bác dùng ở đây mang một ý nghĩa rộng lớn nhiều mặt. việc ạt tới những kết quảt ẹt ẹp trong sự nghiệp chynh trị, trong việc tiếp thu và pHát huy tri ti thức của nhân loại, trong your dưỡng ạo ức, tac phong … phải trải qua qua mộ CHịU ựNG NHữNG KHÓ KHăN, GIAN KHổ, PHảI ượC Tôi Luyện Với NHữNG THử THÁCH GHê gớm, kế cả những lúc gặp thất bại there are phải hi sin .

tại sao with người muốn “thành công” lại phải chịu gian nan, “rèn luyện”? bởi ở trên ời này, mọi điều tốt ẹp, chân chính không thếng dưng mà ượp. ..ều nẩy sinh và phát triển từ một quá trình lâu dài, từ những gian khổ, trở ngại. chynh sức mạnh này giúp dân tộc ta ộn kiên cường bất khu à quah kah k à cờ cờt kt ế ế ế à à à c. tấm gương sálg về ý chí, nghị lực phi thường cho mỗi chúng ta noi theo. bác đã phải vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, trở ngại mới tìm thấy ường cứu nc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cla. , thiếu thốn mới trở thành nhà bác học nổi tiếng. điều đó cho ta thấy bài thơ mang một ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc về việc rèn luyện nghị lực và bảt th9

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là

hiếu giá trị thiết thực của bài thơ, mỗi chung ta cần pHải kiểm điểm lại bản thn mình, phải tự rèn luyện mình cho cr ược một kiến ​​thức if râng, m. ta nên xem những trở ngại khó khăn trong quá trình học tập cũng như quá trình xay giã hạt gạo vậy. gạo giã xong thì trắng tựa bông. with người ta vượt qua được gian nan thì sẽ đi đến thành công tốt đẹp.

Gạo đem vào giã bao đau đớn

học thơ văn của bác, chúng ta tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích, mà điều trước tiên và cơ bản là đạo làm ng. chỉ nghe tiếng giã gạo mà người có thể cảm nhận ra được một chân lí ở đời và lấy đó làm bài học giáo dục cho ta. cái nhìn của người thật là sâu sắc! NGày Nay, Việc Rèn Luyện tu dưỡng bản thân vẫn lài học qualk báu và tấm gương vềc cuộc ời của Bác Mãi mãi mãi là pHương châm ẽ chu /p>