hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự

Bạn đang xem: hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự

Hệ dẫn truyền tim hoạt động và sinh hoạt theo đuổi trật tự động nào?

A. Nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

B. nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

C. nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Mạng Puôckin → Bó his, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

D. nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

Đáp án D

Hệ dẫn truyền tim bao gồm

- Nút xoang nhĩ (nằm ở tâm nhĩ phải): tự động hóa vạc nhịp và xung được truyền kể từ tâm nhĩ cho tới nhị tâm nhĩ theo hướng kể từ bên trên xuống bên dưới và cho tới nút nhĩ thất

- Nút nhĩ thất nằm trong lòng tâm nhĩ và tâm thất , tiêu thụ xung kể từ nút xoang nhĩ

- Bó His và màng lưới Puockin dẫn truyền xung thần kinh trung ương theo hướng kể từ bên dưới lên

Xem thêm: cách tính nhiệt độ trung bình năm

Hoạt động của hệ dẫn truyền tim :

Nút xoang nhĩ vạc xung năng lượng điện → Nút nhĩ thất →Bó His →Mạng lưới Puockin.

→ Đáp án D

Chiến Thắng Bản Thân á, là Mol xinh đẹp mắt . hihi cảm ơn các bạn mol

. 02/04/2018

PVR mol ừ. chính rồi nên là nhị tâm nhĩ và nút nhĩ thất mới mẻ đúng

. 02/04/2018

PVR mol :v cá mon tư tuy nhiên nhưng mà giả dối là hư đốn nhé

. 01/04/2018

Chiến Thắng Bản Thân Ai canh ty em câu này, ko hiểu j cả

. 01/04/2018