hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào

Bạn đang xem: hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào

Hệ dẫn truyền tim hoạt động và sinh hoạt theo dõi trật tự động nào?

A. Nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

B. nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

C. nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Mạng Puôckin → Bó his, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

D. nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôckin, thực hiện những tâm nhĩ, tâm thất teo.

Đáp án D

Hệ dẫn truyền tim bao gồm

- Nút xoang nhĩ (nằm ở tâm nhĩ phải): tự động hóa phân phát nhịp và xung được truyền kể từ tâm nhĩ cho tới nhì tâm nhĩ theo hướng kể từ bên trên xuống bên dưới và cho tới nút nhĩ thất

- Nút nhĩ thất nằm trong lòng tâm nhĩ và tâm thất , tiêu thụ xung kể từ nút xoang nhĩ

Xem thêm: sách lịch sử 10 kết nối tri thức

- Bó His và màng lưới Puockin dẫn truyền xung thần kinh trung ương theo hướng kể từ bên dưới lên

Hoạt động của hệ dẫn truyền tim :

Nút xoang nhĩ phân phát xung năng lượng điện → Nút nhĩ thất →Bó His →Mạng lưới Puockin.

→ Đáp án D

Chiến Thắng Bản Thân á, là Mol xinh rất đẹp . hihi cảm ơn chúng ta mol

. 02/04/2018

PVR mol ừ. đích rồi cần là nhì tâm nhĩ và nút nhĩ thất mới mẻ đúng

. 02/04/2018

PVR mol :v cá mon tư tuy nhiên nhưng mà dối trá là hỏng nhé

. 01/04/2018

Chiến Thắng Bản Thân Ai hùn em câu này, ko hiểu j cả

. 01/04/2018