hóa học 10 chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải hóa học 10 trang 119 Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: hóa học 10 chân trời sáng tạo

Với Giải hóa học lớp 10 trang 119 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hóa học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải hóa học 10 trang 119 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 119 Hóa học 10Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp:

a) Kim loại Mg phản ứng với dung dịch HBr

b) Dung dịch KOH phản ứng với dung dịch HCl

c) Muối CaCO3 phản ứng với dung dịch HCl

d) Dung dịch AgNO3 phản ứng với dung dịch CaI2

Lời giải:

a) Mg + 2HBr → MgBr2 + H2

b) KOH + HCl → KCl + H2O

c) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

d) AgNO+ CaI2 → AgI↓ + Ca(NO3)2

Bài 2 trang 119 Hóa học 10Trong phòng thí nghiệm, một khí hydrogen halide (HX) được điều chế theo phản ứng sau:

NaX(khan) + H2SO4(đặc) to HX↑ + NaHSO4 (hoặc Na2SO4)

a) Cho biết HX là chất nào trong các chất sau: HCl, HBr, HI. Giải thích.

b) Có thể dụng dung dịch NaX và H2SO4 loãng để điều chế HX theo phản ứng trên được không. Giải thích

Phương pháp giải:

  (ảnh 6)

 (ảnh 7)

 (ảnh 8)

Lời giải:

a) Khi phản ứng với H2SO4 đặc, NaI và NaBr đều bị oxi hóa thành I2 và Br2. Chỉ có NaCl tác dụng với H2SO4(đặc) tạo ra HCl

=> X là Cl

  (ảnh 9)

b) Không thể dùng H2SO4 loãng vì HX đều là những acid mạnh

Bài 3 trang 119 Hóa học 10“Natri clorid 0,9%” là nước muối sinh lí chứa sodium chloride (NaCl), nồng độ 0,9% tương đương các dịch trong cơ thể người như máu, nước mắt,… thường được sử dụng để súc miệng, sát khuẩn,… Em hãy trình bày cách pha chế 500 mL nước muối sinh lí

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

Phương pháp giải:

dnước = 1 g/mL

0,9%=mctmdd.100%=mNaClmNaCl+mH2O.100%

Lời giải:

Coi khối lượng muối cho vào rất ít, không ảnh hưởng đến thể tích dung dịch

=> Vnước = 500 mL

Mà dnước = 1 g/mL

=> mH2O = 500 gam

Ta có:

0,9%=mctmdd.100%=mNaClmNaCl+mH2O.100%=mNaClmNaCl+500.100%

=> mNaCl = 4,54 gam

– Cách pha chế:

   + Cho khoảng 100 mL nước vào bình định mức 500 mL

   + Cân 4,54 gam NaCl và cho vào bình định mức

   + Lắc đều cho đến khi muối tan hết

   + Tiếp tục cho nước đến  vạch định mức 500 mL

Xem thêm các bài giải Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giải hóa học 10 trang 114

Giải hóa học 10 trang 115

Giải hóa học 10 trang 116

Giải hóa học 10 trang 117

Giải hóa học 10 trang 118

Giải hóa học 10 trang 119

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải hóa học 10 trang 119 Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường