hoạt động nông nghiệp nào sau đây có nguy cơ cao dẫn tới ô nhiễm đất

Câu hỏi:

02/04/2023 599

A. Đẩy mạnh thâm nám canh, tăng vụ. 

Bạn đang xem: hoạt động nông nghiệp nào sau đây có nguy cơ cao dẫn tới ô nhiễm đất

B. Canh tác ko hợp lí bên trên khu đất dốc. 

C. Sử dụng dung dịch trừ sâu sắc, phân chất hóa học.

Đáp án chủ yếu xác

D. Trồng lúa nước thực hiện khu đất bị glây. 

Sử dụng dung dịch trừ sâu sắc, phân chất hóa học với nguy hại cao dẫn cho tới ô nhiễm và độc hại khu đất. 

Chọn C. 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020

Quốc gia 

In-đô-nê-xi-a

Cam-pu-chia

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Diện tích (nghìn km2) 

1916,9

181,0

330,3

300,0

Dân số (triệu người) 

271,7

15,5

32,8

109,6

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, cho thấy vương quốc nào là tại đây với tỷ lệ dân sinh thấp nhất? 

A. Ma-lai-xi-a.

B. Phi-lip-pin.

C. Cam-pu-chia.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 2:

Vùng nào là tại đây của việt nam với lũ hầu hết xẩy ra nhập thu - đông?

A. Đồng bởi vì sông Hồng.

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

B. Bắc Trung Sở.

C. Tây Nguyên.

D. Duyên hải Nam Trung Sở.

Câu 3:

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc đem sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió bấc hầu hết do

A. địa hình phần rộng lớn là núi cao, xung quanh năm với nhiệt độ chừng thấp.

B. địa hình nhiều đống núi, với những mặt hàng núi cao dọc biên thuỳ. 

C. địa điểm đón gió bấc hướng đông bắc, có rất nhiều cánh cung núi rộng lớn. 

D. ở sát chí tuyến, gió bấc Đông Bắc hoạt động và sinh hoạt liên tiếp. 

Câu 4:

Lượng mưa ở việt nam với sự phân hóa theo đòi không khí và thời hạn là vì tác dụng của các  yếu tố nào là sau đây? 

A. Địa hình, nhiệt độ chừng, bão, frông, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa. 

B. Khí áp, gió bấc, địa hình, địa điểm, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa. 

C. Vị trí, gió bấc, địa hình, bão, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa. 

D. Nhiệt chừng, phía địa hình, bão, gió bấc, địa điểm địa lí. 

Câu 5:

Tính hóa học nhiệt đới gió mùa của loại vật phần bờ cõi phía Bắc việt nam bị suy rời hầu hết là do

A. nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, địa hình khá phong phú, tiếp giáp hải dương Đông. 

B. nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mùa ướp lạnh, mối cung cấp nước đầy đủ. 

C. nhiều núi cao, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa với mùa ướp lạnh, khu đất phong phú. 

D. ở sát chí tuyến, địa hình phân bậc, với 1 mùa ướp lạnh. 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy tỉnh nào là tại đây phía trên đường  biên thuỳ thân thiện VN với Cam-pu-chia? 

A. Quảng Trị.

B. Long An.

C. Quảng Bình.

Xem thêm: my sister .... for you since yesterday

D. Quảng Nam.