học thuyết tam dân do ai khởi xướng

Câu hỏi:

16/07/2020 8,554

Bạn đang xem: học thuyết tam dân do ai khởi xướng

D. Tôn Trung Sơn

Đáp án chủ yếu xác

Tôn Trung Sơn là kẻ đề xướng thuyết lí Tam dân ở Trung Quốc. Cương lĩnh của Trung Quốc liên minh hội tiếp tục nêu rõ: “Dân tộc song lập, dân quyền tự tại, dân số hạnh phúc”.

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) là

A. Cách mạng dân chủ tư sản

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Đấu tranh giành hóa giải dân tộc

D. Cách mạng tư sản kiểu mới

Câu 2:

Đâu là vấn đề hạn chế vô mục xài đấu tranh giành của Trung Quốc Đồng minh hội?

A.  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu tranh giành giai cấp 

B. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

C.   Chưa chú ý đến quyền lợi của quần chúng lao động 

D. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Câu 3:

Ý nghĩa cơ bạn dạng nhất của cách mệnh Tân Hợi là

A. cuộc cách mệnh tư sản trước tiên ở Trung Quốc

B. lật ụp chính sách phong loài kiến, xây dựng chính sách nằm trong hoà

C. mở đàng cho tới công ty nghĩa tư bạn dạng cải cách và phát triển ở Trung Quốc

D. ảnh hưởng trọn cho tới trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ở Châu Á

Câu 4:

Ý nào là ko thể hiện tại đích thị tiềm năng sinh hoạt của tổ chức triển khai Trung Quốc Đồng minh hội?

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

A. Đánh ụp Mãn Thanh

B. Tấn công tô giới của những nước đế quốc bên trên Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, xây dựng Dân Quốc

D. Thực hiện tại quyền đồng đẳng về ruông khu đất cho tới dân cày

Câu 5:

Nguyên nhân đa phần kéo đến giới hạn của Cách mạng Tân Hợi 1911 là

A. Không lật ụp được sự cai trị của triều đình phong loài kiến Mãn Thanh.

B. Một số người chỉ huy Trung Quốc Đồng minh hội công ty trương thương lượng với kẻ thù

C. Không giải quyết và xử lý được yếu tố cơ bạn dạng của cách mệnh là ruộng khu đất cho tới nông dân

D. Không đặt điều yếu tố giai cấp cho lên địa điểm tiên phong hàng đầu vô cuộc cách mệnh.

Câu 6:

Trước thái chừng của triều đình Mãn Thanh so với đế quốc, quần chúng Trung Quốc sở hữu hành vi gì?

A. Đầu sản phẩm đế quốc

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc

D. Lợi dụng đế quốc kháng phong kiến

Câu 7:

Sự khiếu nại nào là minh chứng cách mệnh Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 bên trên thực tiễn tiếp tục chấm dứt?

A. Nền quân công ty Mãn Thanh sụp đổ

B. Tôn Trung Sơn từ nhiệm Đại Tổng thống, trao quyền cho tới Viên Thế Khải

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cơ hội mạng