Hướng dẫn cách sử dụng chú thích trong cuộc họp video trên Google Meet


Tin học

Hướng dẫn cách sử dụng chú thích trong cuộc họp video trên Google Meet

Để bật các chú thích tiện cho quá trình họp video trực tuyến trên Google Meet bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài viết

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách sử dụng chú thích trong cuộc họp video trên Google Meet

Mục Lục

Bạn có thể làm cho việc theo dõi những gì được nói trong các cuộc họp dễ dàng hơn bằng cách bật chú thích, hiển thị văn bản của cuộc hội thoại.

Lưu ý : Nếu bạn ghi lại cuộc họp video, chú thích sẽ không được ghi và không xuất hiện khi bạn phát bản ghi.


Advertisement

Trên máy tính
Android
iPhone & iPad
Trên máy tính

Ở dưới cùng của cửa sổ Meet, nhấp vào Bật phụ đề  Bật chú thích hoặc Tắt phụ đề Tắt chú thích.


Advertisement

Bạn có thể phải bấm Thêm Hơn trước.

Mẹo: Nếu chú thích được bao phủ bởi các điều khiển cuộc gọi của bạn, hãy nhấp vào bất kỳ nơi nào khác trong cửa sổ Gặp gỡ để loại bỏ chúng.


Advertisement

Android

Xem thêm: Cách chơi nhiều acc Võ Lâm 1 trên 1 máy tính hoặc điện thoại

Ở đầu ứng dụng Meet, hãy nhấn Bật phụ đề  Bật chú thích hoặc Tắt chú thích Tắt chú thích.

Bạn có thể phải nhấn Thêm 더보기 trước.

iPhone & iPad

Ở đầu ứng dụng Meet, hãy nhấn Bật phụ đề  Bật chú thích hoặc Tắt chú thích Tắt chú thích.

Bạn có thể phải nhấn Thêm 더보기 trước.


Cách sử dụng Google Meet toàn tập

Xem thêm: giáo án điện tử mầm non chủ đề bản thân