illustrated là gì

Giới thiệu về những thuật toán – Khoa học tập Máy tính luyện 13 | Tri thức nhân loại
Giới thiệu về những thuật toán – Khoa học tập Máy tính luyện 13 | Tri thức nhân loại

Bạn đang xem: illustrated là gì

Illustrated Là Gì

Bạn đang được xem: Illustrated là gì

***

illustrate*

illustrate /i”ləstreit/ nước ngoài hễ kể từ minh hoạ, nắm vững ý (bài giảng… vì thế tnhãi, ví dụ…) in tranh vẽ (bên bên trên báo mạng truyền thông, sách)illustrated magazine: báo hình ảnh (tự cổ,nghĩa cổ) soi sáng sủa, phát sáng, có công dụng tươi sáng tỏ (tự cổ,nghĩa cổ) có công dụng phổ biến, có công dụng rạng danh***

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Là Sinh Viên Để Bổ Túc Hồ Sơ Nghĩa Vụ Quân Sự Là Gì

*

illustrate

Từ điển Collocation

illustrate verb

1 put pictures in sth

ADV. heavily, lavishly, richly | fully | attractively, beautifully, delightfully, handsomely, superbly

PREPhường. with The new edition is heavily illustrated with photographs of aircraft.

2 make sth clear using examples/pictures

Xem thêm: i haven't seen that man here before

ADV. amply | admirably, aptly, neatly, nicely, well The dire consequences of chronic underfunding are nowhere better illustrated phàn nàn in the nation”s schools. | perfectly | merely, simply His question merely illustrates his ignorance of the subject. | clearly, dramatically, graphically, strikingly, vividly | brutally, starkly, tragically The case tragically illustrates the dangers of fireworks.

VERB + ILLUSTRATE serve sầu đồ sộ rộng lớn Two examples serve lớn tưởng illustrate this point. | be chosen đồ sộ, be designed rộng lớn, be intended lớn

PREPhường. đồ sộ a way of illustrating rộng lớn the chairman the folly of his decision

Từ điển WordNet

v.

depict with an illustrationsupply with illustrations

illustrate a book with drawings

Xem thêm: Xin Hướng Dẫn Chơi Mortal Kombat X In Hướng Dẫn Chơi Online Mortal Kombat X

English Synonym and Antonym Dictionary

illustrates|illustrated|illustratingsyn.: clarify demonstrate explain picture portray represent show

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự động | Tra câu

Bạn đang được coi bài bác viết: ” Illustrated Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Illustrate Là Gì. tin tức vì thế c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp