in fact là gì

Fact là gì? Fact là 1 trong những kể từ vựng thịnh hành vô giờ Anh, được dùng rộng thoải mái trong tương đối nhiều nghành nghề như khoa học tập, tài chính, chủ yếu trị, dạy dỗ và truyền thông. Tuy nhiên, ko cần người nào cũng biết khá đầy đủ về ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng của kể từ này. Vì vậy, nội dung bài viết này tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về fact là gì và những cấu tạo đi kèm theo nhằm dùng kể từ này một cơ hội đúng đắn.

Fact là gì?

Giới thiệu fact là gì?

Fact là 1 trong những kể từ giờ Anh Tức là “a thing that is known or proved to tướng be true“. Tức là 1 trong những vấn đề hoặc một trường hợp đang được nghe biết hoặc chứng tỏ là đích thị.

Bạn đang xem: in fact là gì

Fact là gì Phrasal verb với Fact vô IELTS
Fact là gì? Phrasal verb với Fact vô IELTS

E.g.

 • It is a fact that the earth orbits the sun. (Điều bại là 1 trong những thực sự rằng Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời.)
 • It’s a well-known fact that smoking is bad for your health. (Đó là 1 trong những thực sự được nghe biết rằng hút thuốc lá lá có hại cho sức khỏe mang đến sức mạnh của chúng ta.)
 • The fact remains that we need to tướng find a solution to tướng this problem. (Sự thiệt là tất cả chúng ta cần thiết lần đi ra một biện pháp mang đến yếu tố này.)

Từ “fact” cũng rất có thể dùng trong số trở thành ngữ, ví dụ:

 • In fact: Trong thực tế
 • As a matter of fact: Thật ra
 • Fact of life: Sự thiệt của cuộc sống

Nguồn gốc của kể từ fact

Từ fact bắt đầu từ giờ Latinh “factum“, tức là “sự việc đang được xảy ra” hoặc “hành động đang được thực hiện”. Trong giờ Anh cổ, kể từ “factum” đang được dịch quý phái “fait” và tiếp sau đó trở nên “fact” vô giờ Anh tân tiến.

Từ “fact” được dùng vô giờ Anh kể từ thế kỷ 15 với ý nghĩa sâu sắc “hành động, sự khiếu nại hoặc việc đang được thực hiện”. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu sắc của kể từ này đang được thay cho thay đổi vô quy trình trở nên tân tiến ngôn từ. Trong trong thời điểm 1560, kể từ “fact” được dùng nhằm chỉ những vấn đề đang được xẩy ra hoặc được chứng tỏ là đích thị.

Trong thời hạn trở nên tân tiến của giờ Anh, kể từ “fact” đang được dùng trong tương đối nhiều nghành nghề không giống nhau như khoa học tập, pháp luật, tài chính và văn học tập. Từ này được dùng nhằm chỉ những thực sự rất có thể được chứng tỏ và hỗ trợ những minh chứng nhằm xác nhận bọn chúng.

Trong tổng thể, kể từ “fact” đang được trải qua chuyện một quy trình trở nên tân tiến lâu lâu năm và sở hữu xuất xứ kể từ giờ Latinh, tuy nhiên lúc này nó đang trở thành 1 phần của ngôn từ giờ Anh và được dùng rộng thoải mái trong số nghành nghề không giống nhau.

Xem thêm:

Pick up là gì

Get over là gì

Sau very là gì

Những nghĩa không giống của fact vô giờ Anh

Ngoài nghĩa chủ yếu của fact là việc thiệt, ĐK đang được xác nhận, kể từ này còn tồn tại một số trong những nghĩa không giống vô giờ Anh.

Những nghĩa không giống của fact là gì vô giờ Anh
Những nghĩa không giống của fact là gì vô giờ Anh

Sự việc đang được xảy ra

Trong tình huống này, “fact” được dùng nhằm duy nhất sự khiếu nại đang được xẩy ra hoặc một hành vi đang được triển khai. 

E.g. The fact that he arrived late to tướng the meeting caused some problems.

Sự thiệt được biết đến

“Fact” cũng rất có thể được dùng nhằm duy nhất thực sự đang được nghe biết, tuy nhiên không cần thiết phải được xác nhận hoặc sở hữu minh chứng nhằm xác nhận. 

E.g. It’s a well-known fact that exercise is good for your health.

Sự thiệt quan liêu trọng

Trong tình huống này, “fact” được dùng nhằm duy nhất thực sự cần thiết hoặc quan trọng. 

E.g.  The fact that she was the first woman to tướng climb Mount Everest is a testament to tướng her determination and strength.

Xem thêm: Phrasal verb with of

Điều khiếu nại, tình huống

Trong một số trong những tình huống, “fact” rất có thể được dùng nhằm duy nhất ĐK hoặc trường hợp quan trọng. Ví dụ: “In fact, I think he would be a great fit for the job.

Sự thiệt tưởng như ko có

“Fact” cũng rất có thể được dùng nhằm duy nhất thực sự tưởng như không tồn tại hoặc khó khăn tin cẩn. 

E.g. The fact that she won the lottery twice in one year is hard to tướng believe.

Điều gì bại không dễ chịu tuy nhiên ko thể rời khỏi

Fact là 1 trong những điều gì bại không dễ chịu tuy nhiên ko thể rời ngoài.

E.g.

 • Going bald is just a fact of life. (Bị hói đầu chỉ là 1 trong những thực sự của cuộc sống đời thường.)
 • The fact of the matter is that we don’t have enough money to tướng buy a new siêu xe. (Sự thiệt của yếu tố là công ty chúng tôi không tồn tại đầy đủ chi phí để sở hữ một con xe mới nhất.)

Tóm lại, kể từ fact có tương đối nhiều nghĩa không giống nhau vô giờ Anh, bao hàm vấn đề đang được xẩy ra, thực sự được nghe biết, thực sự cần thiết, ĐK hoặc trường hợp quan trọng và thực sự tưởng như không tồn tại.

Những ví dụ về cấu tạo fact vô giờ Anh

Sau đấy là những ví dụ về cấu tạo fact vô giờ Anh với khá nhiều nghĩa và cơ hội dùng không giống nhau:

 • The fact that he was caught stealing money from the company led to tướng his termination. (Sự thiệt là anh tớ đã trở nên bắt vì thế lấy gia sản doanh nghiệp lớn dẫn theo việc bị thải hồi.) (sự thiệt đang được bệnh thực)
 • It’s a fact that the Earth orbits around the sun. (Sự thiệt rằng Trái khu đất xoay quanh Mặt Trời.) (sự thiệt đang được biết đến)
 • The fact that she is fluent in five different languages is truly impressive. (Sự thiệt là cô ấy thông thuộc 5 ngôn từ không giống nhau, vấn đề đó thiệt tuyệt hảo.) (sự thiệt quan liêu trọng)
 • In fact, I believe that she would make an excellent CEO. (Thực tế là tôi tin cẩn rằng cô ấy tiếp tục trở nên một CEO chất lượng tốt.) (tình huống quánh biệt)
 • It’s a well-known fact that smoking is bad for your health. (Aicũng hiểu được hút thuốc lá gây hư tổn mang đến sức mạnh.) (sự thiệt được biết đến)
 • The fact remains that we need to tướng find a way to tướng cut costs. (Thực tế là tất cả chúng ta cần thiết lần cơ hội giảm bớt ngân sách.) (điều khiếu nại, tình huống)
 • The fact that they had been dating for three years before getting married surprised everyone. (Sự việc rằng bọn họ hò hẹn tía năm vừa qua khi kết duyên đang được khiến cho người nào cũng bất thần.) (sự việc đang được xảy ra)
 • The fact that he was able to tướng solve the problem in under an hour was impressive. (Sự thiệt là anh tớ đang được giải quyết và xử lý yếu tố trong tầm một giờ, vấn đề đó thiệt tuyệt hảo.) (sự thiệt quan liêu trọng)
 • The fact that she had never traveled outside of the country made her nervous about studying abroad. (Thực tế là cô ấy ko lúc nào chuồn du ngoạn quốc tế khiến cho cô ấy phiền lòng về sự việc tiếp thu kiến thức ở quốc tế.) (tình huống quánh biệt)
 • The fact that he was born with a rare genetic disorder was unknown until he was a teenager. (Sự thiệt là anh tớ sinh đi ra với 1 căn bệnh dịch DT khan hiếm gặp gỡ và ko được nghe biết cho tới khi anh tớ trở nên một thiếu thốn niên.) (sự thiệt tưởng như ko có)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS General – Thiết nối tiếp riêng biệt mang đến đối tượng người dùng đang được lần tìm kiếm thời cơ việc thực hiện và ấn định cư ở quốc tế.

Phrasal verb với Fact vô IELTS thông dụng

Cụm kể từ fact cũng khá được dùng trong tương đối nhiều cụm kể từ không giống nhau vô giờ Anh, bên dưới đấy là một số trong những cụm kể từ phổ biến với fact và cơ hội dùng của chúng:

Xem thêm: Những đôi giày Adidas đẹp nhất không thể bỏ qua

Phrasal verb với Fact vô IELTS thông dụng
Phrasal verb với Fact vô IELTS thông dụng

In fact

Cụm kể từ này được dùng nhằm nêu rõ ràng hoặc thực hiện rõ ràng một thực sự hoặc một ĐK. E.g. “I thought he was rich, but in fact, he’s struggling financially.”

The fact is

Cụm kể từ này cũng khá được dùng nhằm nêu rõ ràng một thực sự hoặc một ĐK. E.g. “The fact is, we don’t have enough money to tướng buy a new siêu xe right now.”

Facts and figures

Cụm kể từ này thông thường được dùng nhằm chỉ những tài liệu và số liệu tương quan cho tới một yếu tố rõ ràng. E.g. “The report includes all the important facts and figures about the company’s financial performance.”

Face the facts

Cụm kể từ này Tức là gật đầu đồng ý hoặc đương đầu với thực sự không dễ chịu hoặc khó khăn gật đầu đồng ý. E.g. “It’s time to tướng face the facts and admit that we need to tướng make some changes in our business strategy.”

Ignore the facts

Cụm kể từ này Tức là ko gật đầu đồng ý hoặc bỏ dở thực sự. E.g. “We can’t ignore the facts any longer, we need to tướng take action to tướng address this issue.”

Facts speak for themselves

Cụm kể từ này Tức là thực sự tiếp tục phát biểu lên toàn bộ, không cần thiết phải phân tích và lý giải hoặc bàn luận nhiều. E.g. “The data shows that our sales have been declining for the past year, the facts speak for themselves.”

As a matter of fact

Cụm kể từ này thông thường được dùng khi ham muốn thể hiện một thực sự hoặc vấn đề mới nhất nhằm bổ sung cập nhật cho 1 lời nói trước bại. E.g. “I thought it was going to tướng rain, but as a matter of fact, the forecast shows clear skies all day.”

In point of fact

Cụm kể từ này tương tự động như “in fact” hoặc “as a matter of fact”, được dùng nhằm bổ sung cập nhật cho 1 vấn đề hoặc thực sự đang được phát biểu trước bại. E.g. “You may think that our company is doing well, but in point of fact, we’re actually losing money.”

The fact is that

Cụm kể từ này cũng khá được dùng nhằm bổ sung cập nhật cho 1 lời nói trước bại và nhấn mạnh vấn đề rằng điều được nói đến việc là 1 trong những thực sự. E.g. “We can’t ignore the fact that our sales have been declining for the past year.”

The fact remains that

Cụm kể từ này tương tự động như “the fact is that” tuy vậy với cường độ nhấn mạnh vấn đề rộng lớn, đã cho chúng ta biết rằng thực sự này vẫn đích thị dù là những nguyên tố không giống thay cho thay đổi. E.g. “The fact remains that we need to tướng address this issue if we want our business to tướng succeed.”

Xem thêm:

Cấu trúc Recommend

Cấu trúc After + ving

Câu ĐK loại 2

After the fact

Cụm kể từ này Tức là sau thời điểm một sự khiếu nại hoặc hành vi đang được xẩy ra. E.g. “We need to tướng figure out what went wrong and make changes for the future, but it’s difficult to tướng tự so sánh after the fact.”

Before the fact

Cụm kể từ này Tức là trước lúc một sự khiếu nại hoặc hành vi ra mắt. E.g. “We need to tướng plan and prepare before the fact if we want to tướng avoid problems in the future.”

The facts of life

Cụm kể từ này thông thường được dùng nhằm chỉ những thực sự về cuộc sống đời thường và những điều ko thể thay cho thay đổi được. E.g. “The fact of life is that we all get older and face new challenges.”

Facts and figures

Cụm kể từ này thông thường được dùng nhằm chỉ những tài liệu và số liệu tương quan cho tới một yếu tố rõ ràng. E.g. “The report includes all the important facts and figures about the company’s financial performance.”

A fact of life

Cụm kể từ này cũng thông thường được dùng nhằm chỉ những điều ko thể thay cho thay đổi được vô cuộc sống đời thường. E.g. “Growing older is a fact of life, we all have to tướng accept it.”

Get your facts straight

Cụm kể từ này Tức là tích lũy vấn đề và những sự khiếu nại tương quan đúng đắn, nhằm rất có thể thể hiện một ra quyết định hoặc ý kiến đích thị đắn. E.g. Before making any accusations, you need to tướng “get your facts straight”.(Trước khi kết tội ai bại, bạn phải đánh giá xác thực vấn đề.)

The facts speak for themselves

Cụm kể từ này Tức là minh chứng hoặc vấn đề được trình diễn rõ rệt và thuyết phục tuy nhiên ko cần thiết phân tích và lý giải hoặc phân tách tăng. E.g. The results of the survey speak for themselves – 90% of people prefer our product. (Kết ngược của cuộc tham khảo phát biểu lên toàn bộ – 90% người tiêu dùng quí thành phầm của công ty chúng tôi.)

Twist the facts

Cụm kể từ này Tức là thay cho thay đổi hoặc bóp méo những vấn đề hoặc sự khiếu nại nhằm phù phù hợp với mục tiêu hoặc ý kiến của tôi. E.g. He twisted the facts to tướng make himself look better in the report. (Anh tớ đang được xoay sở và bóp méo những vấn đề nhằm khiến cho phiên bản report nom chất lượng tốt rộng lớn cho chính bản thân.)

Cold hard facts

Cụm kể từ này Tức là những số liệu hoặc vấn đề đúng đắn và ko thể tranh giành cãi. E.g. The cold hard facts show that the company is losing money. (Các số lượng và vấn đề đúng đắn cho là doanh nghiệp lớn đang được thua thiệt lỗ.)

Facts are facts

Cụm kể từ này Tức là thực sự là việc thiệt, ko thể thay cho thay đổi bằng phương pháp không đồng ý hoặc phân tích và lý giải. E.g. I know you don’t want to tướng believe it, but facts are facts – you were caught on camera stealing. (Tôi biết chúng ta không thích tin cẩn, tuy nhiên thực sự là việc thiệt – chúng ta đã trở nên bắt ngược tang khi trộm cắp bên trên camera.)

Fun fact là gì

Cụm kể từ “Fun fact” là 1 trong những trong mỗi cụm kể từ phổ biến vô giờ Anh nhằm ra mắt một vấn đề thú vị hoặc lạ thường một cơ hội thân thiết và vui nhộn. Thường được dùng trong số trường hợp tiếp xúc ko thường xuyên hoặc chat chit nhẹ dịu, cụm kể từ này gom tăng tính thú vị và vui chơi giải trí vô cuộc chat chit.

 • Fun fact: Những người Nhật Bản ko lúc nào treo giầy vô mái ấm. (Fun fact: Japanese people never wear shoes inside the house.)
 • Fun fact: Trong giờ Anh, kể từ “set” rất có thể được dùng với trên 430 nghĩa không giống nhau. (Fun fact: In English, the word “set” can be used with more than vãn 430 different meanings.)
 • Fun fact: Tại Thụy Sĩ, trẻ nhỏ ko được phun pháo bông vô tối phú quá. (Fun fact: In Switzerland, children are not allowed to tướng mix off fireworks on New Year’s Eve.)

Với tính thú vị và đơn giản và dễ dàng dùng, cụm kể từ “Fun fact” đang trở thành một cụm kể từ thịnh hành vô cuộc sống đời thường hằng ngày, nhất là trong số sinh hoạt tiếp xúc và truyền thông xã hội.

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

Tóm lại, fact là thuật ngữ được dùng nhằm duy nhất vấn đề đang được chứng tỏ là đích thị hoặc tồn bên trên vô thực tiễn. Nó rất có thể được dùng trong tương đối nhiều văn cảnh và sở hữu những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau, như chỉ ra rằng thực sự, hỗ trợ minh chứng hoặc nói đến thực tế. Việc nắm chắc fact là gì và hiểu rằng những cấu tạo đi kèm theo tiếp tục khiến cho bạn nâng cấp vốn liếng kể từ vựng của tôi và dùng kể từ hiệu suất cao rộng lớn.

Ngoài đi ra, chúng ta cũng có thể xem thêm tăng những kể từ vựng hoặc không giống bên trên thể loại IELTS Vocabulary nhé!

Luyện ganh đua IELTS