khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì.

Bạn đang xem: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì.

Khi tiếng động truyền kể từ bầu không khí nhập nước thì:

A. Cách sóng thay cho thay đổi tuy nhiên tần số ko đổi

B. Cách sóng và tần số đều thay cho đổi

C. Cách sóng và tần số ko đổi

D. Cách sóng ko thay đổi tuy nhiên tần số thay cho đổi

Đáp án A

Hoc.Chuyen Van Su dia !!! câu này tuy nhiên c yến ko biết á !!! ăn 1 gõ nè!! pốp... . 3/2/2014

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta là

. 04/02/2014

V dựa vào thực chất của môi trường thiên nhiên truyền Và sức nóng phỏng của mt á c . 1/2/2014

. 02/02/2014

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ là sao cậu . 1/2/2014

. 02/02/2014

Vận tốc dựa vào đặc thù của môi trường thiên nhiên truyền tuy nhiên . 1/2/2014

. 02/02/2014

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ Van toc khong thay cho đoi chứ nhỉ :| . 1/2/2014

. 02/02/2014