khi nói về chuỗi và lưới thức ăn phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

11/02/2020 13,028

Khi nói đến chuỗi và lưới đồ ăn, sở hữu từng nào tuyên bố sau đó là đúng?

Bạn đang xem: khi nói về chuỗi và lưới thức ăn phát biểu nào sau đây là đúng

(1) Trong một chuỗi đồ ăn, từng loại hoàn toàn có thể nằm trong nhiều đôi mắt xích không giống nhau.

(2) Trong một lưới đồ ăn, từng loại chỉ nhập cuộc vào trong 1 chuỗi đồ ăn chắc chắn.

(3) Quần xã càng đa dạng chủng loại về bộ phận loại thì lưới đồ ăn càng giản dị.

   (4) Chuỗi và lưới đồ ăn phản ánh quan hệ đủ dinh dưỡng trong số những loại nhập quần xã

Đáp án A

(1) Sai. Trong một chuỗi đồ ăn, từng loại chỉ nằm trong một vướng xích đồ ăn chắc chắn.

(2) Sai. Trong một lưới đồ ăn, từng loại hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập nhiều chuỗi đồ ăn không giống nhau.

(3) Sai. Quần xã càng đa dạng chủng loại về bộ phận loại thì sẽ càng nhiều chuỗi đồ ăn và chuỗi đồ ăn phức tạp rộng lớn à Lưới đồ ăn càng phức tạp.

(4) Đúng. Trong chuỗi đồ ăn loại vật đứng trước là đồ ăn của loại vật đứng sau

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năng lượng được trả lại môi trường thiên nhiên tự hoạt động và sinh hoạt của tập thể nhóm loại vật nào là sau đây?

A. Sinh vật sản xuất

B. Động vật ăn thực vật

C. Động vật ăn động vật

D. Sinh vật phân giải

Câu 2:

Để khử sâu sắc đục thân thiết lúa, người tao thả ong đôi mắt đỏ lòe nhập ruộng lúa. Đó là cách thức đấu giành sinh học tập dựa vào

A. đối đầu và cạnh tranh nằm trong loài

B. kiểm soát sinh học

C. cân đối sinh học

D. cân đối quần thể

Câu 3:

Sự không giống nhau thân thiết cây thông vật liệu nhựa ngay tắp lự rễ với cây ko ngay tắp lự rễ như vậy nào?

A. Các cây ngay tắp lự rễ tuy rằng phát triển chậm rãi rộng lớn tuy nhiên sở hữu kĩ năng Chịu hạn đảm bảo chất lượng rộng lớn và Lúc bị chặt ngọn tiếp tục nảy chồi mới mẻ sớm và đảm bảo chất lượng rộng lớn cây ko ngay tắp lự rễ

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

B. Các cây ngay tắp lự rễ phát triển nhanh chóng rộng lớn tuy nhiên kĩ năng Chịu hạn xoàng rộng lớn và Lúc bị chặt ngọn tiếp tục nảy chồi mới mẻ sớm và đảm bảo chất lượng rộng lớn cây ko ngay tắp lự rễ

C. Các cây ngay tắp lự rễ phát triển nhanh chóng rộng lớn và sở hữu kĩ năng Chịu hạn đảm bảo chất lượng rộng lớn, tuy nhiên Lúc bị chặt ngọn tiếp tục nảy chồi mới mẻ muộn rộng lớn cây ko ngay tắp lự rễ

D. Các cây ngay tắp lự rễ phát triển nhanh chóng rộng lớn, sở hữu kĩ năng Chịu hạn đảm bảo chất lượng rộng lớn và Lúc bị chặt ngọn tiếp tục nảy chồi mới mẻ sớm và đảm bảo chất lượng rộng lớn cây ko ngay tắp lự rễ

Câu 4:

Nhóm loại vật nào là tại đây không cần một quần thể?

A. Các con cái chim sinh sống nhập một cánh rừng

B. Các cây cọ sinh sống bên trên một ngược đồi

C. Các con cái voi sinh sống nhập rừng Tây Nguyên

D. Các con cái cá chép vàng sinh sống nhập một chiếc hồ

Câu 5:

Tảo biển cả Lúc nở hoa tạo ra nàn “thủy triều đỏ” hình họa nhắm đến những loại vật không giống sinh sống xung xung quanh. Hiện tượng này gọi là quan liêu hệ

A. hội sinh

B. hợp ý tác

C. khắc chế - cảm nhiễm

D. cạnh tranh

Câu 6:

Tập hợp ý loại vật nào là tại đây không cần là quần thể?

A. Tập hợp ý ốc bươu vàng nhập một ruộng lúa

B. Tập hợp ý cá nhập hồ nước Tây.

C. Tập hợp ý những cây cọ bên trên một ngược gò ở Phú Thọ

Xem thêm: i haven't seen that man here before

D. Tập hợp ý cá trắm cỏ nhập một chiếc ao

TÀI LIỆU VIP VIETJACK