khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

Câu hỏi:

17/11/2019 13,773

Bạn đang xem: khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

C. glixerol.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Khi thủy phân ngẫu nhiên hóa học bự nào thì cũng chiếm được gilxerol

(RCOO)3C3H5 (chất béo) + 3NaOH t° 3RCOONa + C3H5(OH)3 (glixerol)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất cơ học X mạch hở, với công thức phân tử C4H6O4, ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc. Cho a mol X phản xạ với hỗn hợp KOH dư, chiếm được ancol Y và m gam một muối bột. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m thứu tự là:

A. 0,1 và 13,4.

B. 0,2 và 12,8.

C. 0,1 và 16,8.

D. 0,1 và 16,6

Câu 2:

Xà chống hóa C2H5COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được muối bột với công thức là

A. C2H5ONa

B. HCOONa.

C. C6H5COONa.

D. C2H5COONa.

Câu 3:

Cho 19,1 gam láo hợp ý CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 17,9.

B. 16,6.

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn

C. 9,2.

D. 19,4.

Câu 4:

Xà chống hóa trọn vẹn 44,2 gam hóa học bự X vày lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol và 45,6 gam muối bột. Khối lượng NaOH tiếp tục nhập cuộc phản xạ là

A. 6,0 gam.

B. 1,4 gam.

C. 9,6 gam.

D. 2,0 gam.

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn 3,7 gam HCOOC2H5 vày một lượng hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.4,8

B. 3,2.

C. 5,2.

D. 3,4.

Câu 6:

Thủy phân este vô môi trường xung quanh kiềm được gọi là phản ứng

A. tráng gương.

B. xà chống hóa.

C. este hóa.

D. trùng ngưng