kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Kiểu hình của khung người loại vật tùy theo nhân tố nào?

  Bạn đang xem: kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào

  • A. điều khiếu nại môi trường xung quanh sống
  • B.  kiểu gen và môi trường
  • C. quá trình cải cách và phát triển của cơ thể
  • D. kiểu gen bởi cha mẹ di truyền

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu gen và môi trường xung quanh đưa ra quyết định cho tới loại hình của khung người loại vật.

Mã câu hỏi: 99587

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Theo Menđen, nhập luật lệ lai một cặp tính trạng, F1 biểu hiện tại một tính trạng có một không hai.
 • Bộ thân phụ đối mã quánh hiệu bên trên phân tử tARN được gọi là
 • Kiểu hình của khung người loại vật tùy theo những nhân tố nào?
 • Lai thuận nghịch ngợm canh ty trị hình thành hiện tượng lạ gì?
 • Phát biểu này là trúng so với quần thể tự động phối?
 • Vì sao gọi là group gen liên kết?
 •  Đặc điểm này sau đây về quần thể là ko đúng?
 • Quy luật DT này thực hiện đời lai chiếm được tỉ lệ thành phần 1: 1 ?
 • Dịch mã vấn đề DT bên trên phiên bản mã sao trở thành trình tự động axit amin nhập chuỗi polipeptit là công dụng của
 • Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể kể từ ko cân đối DT gửi trở thành quần thể cân đối
 • Định luật Hacđi - Vanbec ko cần phải có ĐK này tại đây nhằm nghiệm đúng?
 • Một quần thể bao hàm 380 thành viên sở hữu loại gen AA, 540 thành viên sở hữu loại gen Aa, 680 thành viên sở hữu loại gen aa.
 • Giả sử ở một quần thể loại vật sở hữu bộ phận loại gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1). Với tài liệu bên trên tao được công thức như vậy nào?
 • Quá trình nhân song ADN được tiến hành theo đòi qui định nào?
 • Vốn gen của quần thể là gì?
 • Đặc điểm này tại đây thuộc sở hữu cấu hình của mARN?
 • Tần số của một loại loại gen này cơ nhập quần thể được xem vị tỉ lệ thành phần giữa:
 • Ở người, dịch thong manh màu sắc (đỏ và lục) là vì đột biến hóa lặn phía trên NST nam nữ X tạo ra (Xm).
 • Điều này ko đúng vào khi nói tới đột biến hóa gen?
 • Một quần thể giao hợp sở hữu bộ phận loại gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa.
 • Ở trườn gen A qui ấn định lông đen ngòm, gen a quy ấn định lông vàng.
 • Một quần thể thực vật sở hữu tỉ lệ thành phần những loại gen ở mới xuất trị (P) là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa.
 • Điều này ko đúng vào khi nói tới những ĐK nghiệm trúng của ấn định luật Hacdi-Vanbec?
 • Khi này cụm gen cấu hình Z, Y, A nhập operon Lac ở E. coli ko hoạt động?
 • Làm mẫu hình cho tới quy trình phiên mã là trọng trách của
 • Thông tin yêu DT nhập ADN được thể hiện trở thành tính trạng nhập đời thành viên nhờ cách thức nào?
 • Đơn vị nhỏ nhất nhập cấu hình NST bao gồm đầy đủ 2 bộ phận ADN và prôtêin histon là
 • Trong nông nghiệp dạng đột biến hóa này được phần mềm nhằm vứt gen ước muốn?
 •  Trường ăn ý này tiếp tục dẫn cho tới sự DT liên kết? 
 • Định nghĩa về mã di truyền:
 • Cơ chế phân phối sự DT và thể hiện của một cặp tính trạng tương phản theo đòi Menđen là do
 •  Loại axit nuclêic nhập cuộc nhập bộ phận cấu trúc nên ribôxôm là
 • Sự phản xạ trở thành những loại hình không giống nhau của và một loại gen trước những ĐK môi trường xung quanh không giống nhau được gọi là
 • Khi lai cha mẹ thuần chủng không giống nhau về một cặp tính trạng tương phản Menden nhận ra mới sau như vậy nào?
 • Quần thể này sau đây ở tình trạng cân đối di truyền?
 • Trường ăn ý nhị cặp gen ko alen phía trên nhị cặp NST tương đương nằm trong hiệu quả tới sự tạo hình một tính trạng được gọi là hiện tại tượng
 • Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự 
 • Xét một quần thể thực vật sở hữu bộ phận loại gen là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Tiến hành tự động thụ phấn nên thì tỉ lệ thành phần loại gen dị ăn ý ở mới F2 là:
 • Nếu xét một gen sở hữu 3 alen phía trên NST thông thường thì số loại loại gen tối nhiều nhập một quần thể ngẫu phối
 • Giao phối ngay gần hoặc tự động thụ phấn qua không ít mới tiếp tục kéo theo suy giảm tương đương vì: 

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA