kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

YOMEDIA

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

 • Câu hỏi:

  Kim loại Al không phản xạ với hóa học nào là tại đây nhập dung dịch?

  • A. MgCl2.   
  • B. HCl.   
  • C. Fe2(SO4)3.    
  • D. CuSO4.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Al ko phản xạ với MgCl2.   

  Đáp án A

Mã câu hỏi: 155593

Xem thêm: vì sao lá cây có màu xanh lục

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Bột Fe thuộc tính được với những hỗn hợp nào là sau đây?
 • Nước cứng vĩnh cửu với chứa chấp những ion
 • Trong công nghiệp, Al được pha trộn bằng phương pháp nào là bên dưới đây?
 • Sục kể từ từ CO2 nhập hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M, sự phát triển thành thiên lượng kết tủa theo dõi thể tích CO2 được màn biểu diễn tự đồ gia dụng thị sau:
 • Hòa tan không còn 15,2 gam lếu ăn ý bao gồm Fe và Cu tự hỗn hợp HNO3, chiếm được hỗn hợp X và 4,48 lít khí NO ( đktc). Thêm kể từ từ 3,96 gam sắt kẽm kim loại Mg nhập lếu ăn ý X cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 224 ml khí NO (đktc), hỗn hợp Y và m gam hóa học rắn ko tan. sành NO là thành phầm khử có một không hai của N+5 trong số phản xạ. Giá trị của m là:
 • Cho phương trình chất hóa học của nhì phản xạ sau:
 • Hòa tan không còn 10 gam lếu ăn ý X bao gồm Mg, Zn và Al tự hỗn hợp H2SO4 loãng, thu hỗn hợp Y và 7,84 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y thu từng nào gam muối hạt sunfat khan?
 • Cho 280 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập 100 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,5M, chiếm được kết tủa với lượng là:
 • Hòa tan 13,68 gam muối hạt MSO4 nhập nước được hỗn hợp X. Điện phân X (với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh loại năng lượng điện ko đổi) nhập thời hạn t giây, được hắn gam sắt kẽm kim loại M có một không hai ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu như thời hạn năng lượng điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí chiếm được ở cả nhì năng lượng điện cực kỳ 0,1245 mol. Giá trị của hắn là :
 • Dãy sắt kẽm kim loại bố trí theo hướng tính khử tăng dần dần kể từ ngược sang trọng cần là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) NaHCO3 được sử dụng thực hiện dung dịch chữa trị nhức bao tử tự quá axit.
 • Tiến hành những thực nghiệm sau:
 • Crom với số hiệu nguyên vẹn tử là 24. Cấu hình electron của ion Cr2+ là
 • Cho luồng khí H2 dư qua chuyện lếu ăn ý những oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung lạnh lẽo ở nhiệt độ chừng cao. Sau phản xạ, lếu ăn ý hóa học rắn chiếm được gồm
 • Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al
 • Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ gay là
 • Hợp hóa học nào là của can xi được dùng làm đúc tượng, bó bột Khi gãy xương?
 • Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ chừng cao cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được m gam một oxit. Giá trị của m là
 • Kim loại Al ko phản xạ với hóa học nào là tại đây nhập dung dịch?
 • Tiến hành thực nghiệm với 3 chậu chứa chấp hỗn hợp H2SO4 loãng như hình vẽ sau:
 • Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe nhập 4 lít dung dịch HNO3 a mol/l vừa đủ, thu được dung dịch Y và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. sành Y phản xạ với hỗn hợp NaOH thì ko thấy khí bay đi ra. Giá trị m và a lần lượt là:
 • Tính Hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là
 • Cho 7,8 gam K nhập 192,4 gam nước, sau thời điểm phản xạ trọn vẹn chiếm được m gam hỗn hợp. Giá trị của m là
 • Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một lượng nhỏ những thành phần không giống như: Si, Mn, S,… nhập
 • Nung lạnh lẽo m gam lếu ăn ý bao gồm Al và Fe3O4 nhập ĐK không tồn tại bầu không khí. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được một lếu ăn ý rắn X. Cho X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư chiếm được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và 3,36 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư nhập hỗn hợp Y, chiếm được 39 g kết tủa. Giá trị của m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Giá trị của V là
 • Cấu hình electron phần bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là
 • Chất phản xạ được với hỗn hợp NaOH là
 • Cho phản xạ hóa học: 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3. Trong phản xạ bên trên xảy ra
 • Hiện tượng nào là tiếp tục xảy Khi mang lại Na sắt kẽm kim loại nhập hỗn hợp CuSO4?
 • Thủy phân trọn vẹn 3 gam metyl fomat nhập hỗn hợp NaOH, chiếm được m gam muối hạt natri fomat. Giá trị m là
 • Cho 50 ml hỗn hợp glucozơ ko rõ rệt mật độ thuộc tính với cùng một lượng dư AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, chiếm được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng chừng mol/l của hỗn hợp glucozơ tiếp tục sử dụng là
 • Chất cơ học X mạch hở, với công thức phân tử C4H6O4, ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc. Cho a gam X phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được ancol Y và m gam một muối hạt Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Mặt không giống, thắp cháy trọn vẹn muối hạt Z chiếm được 21,2 gam Na2CO3. Giá trị của m sớm nhất với giá chỉ trị
 • Hợp hóa học CH3COOCH=CH2 ko phản xạ được với
 • Số este với công thức phân tử C4H8O2 nhưng mà Khi thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit thì chiếm được axit fomic
 • Thuỷ phân C2H5COOCH=CH2 nhập môi trường thiên nhiên axit tạo ra trở nên những thành phầm là
 • Chất nào là tại đây không tồn tại kỹ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, đun nóng?
 • Khi đun lạnh lẽo hóa học X (C3H6O2) với hỗn hợp NaOH, chiếm được natri fomat. Công thức cấu trúc của X là
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol vinyl axetat rồi hít vào thành phầm cháy hít vào không còn nhập hỗn hợp Ca(OH)2. Sau phản xạ chiếm được trăng tròn,0 gam kết tủa và hỗn hợp X. Tiếp tục đun lạnh lẽo cẩn trọng hỗn hợp X chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là
 • Cho HCOOCH=CH2 theo lần lượt thuộc tính với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl, hỗn hợp brom (Br2/H2O), hỗn hợp AgNO3/NH3 nhập ĐK tương thích. Số tình huống xẩy ra phản xạ chất hóa học là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 36