make of là gì

Make over là gì? Make of là gì? Make into là gì? Liệu chúng ta tiếp tục biết không còn ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng của 3 cụm động kể từ cút với make này chưa? Hãy nằm trong Ivycation theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây nhằm dò thám hiểu về ý nghĩa sâu sắc và cách sử dụng make over, make of và make into nhé!

1/ Make over là gì?

Bạn đang xem: make of là gì

make over

  • Thứ nhất, make over Có nghĩa là nâng cấp ai cơ, cái gì cơ bằng phương pháp thao tác hoặc thay cho thay đổi một số trong những phần tử, một số trong những phần.

Ví dụ:

Neymar was chosen to tát make the losing match over. (Neymar được lựa chọn nhằm nâng cấp trận đấu đang được thất bại.)

  • Thứ nhì, make over Có nghĩa là đồng ý một tư liệu pháp luật nào là cơ, để lấy chi phí hoặc gia sản mang lại ai cơ. 

Ví dụ:

She agreed to tát make over hall her estate to tát her husband. (Cô ấy đồng ý nhằm lại 1/2 gia sản mang lại ông chồng của cô ấy ấy.)

2/ Cách sử dụng make over 

Make over được dùng với cấu hình make someone/something over hoặc make over something/someone.

Ví dụ:

I tried to tát study hard to tát make over my scores. (Tôi tiếp tục nỗ lực học tập cần mẫn nhằm nâng cấp điểm số của mình).

I think the company should change some things in the plan sánh that we can make over the sale. (Tôi cho rằng doanh nghiệp lớn nên thay cho thay đổi một vài ba điều vô plan, chính vì thế tất cả chúng ta mới mẻ rất có thể nâng cấp doanh thu.)

3/ Make of là gì?

make of

  • Thứ nhất, make of tức thị với tuyệt hảo hoặc thể hiện chủ ý về vật gì cơ.

Ví dụ:

What vì thế you make of him? (Bạn suy nghĩ gì về anh ấy -> Quý khách hàng với tuyệt hảo gì với anh ấy?)

What should I vì thế to tát make of it? (Tôi nên làm cái gi nhằm hiểu nó?)

  • Thứ nhì, make of được dùng để làm nói đến vật liệu của một chiếc gì này mà chúng ta có thể trông thấy vị đôi mắt thông thường.

Ví dụ:

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 dài

The ring is made of silver. (Chiếc vòng được tạo kể từ bạc.)

The shoes are made of plastic. (Đôi giầy này được tạo kể từ vật liệu nhựa.)

4/ Cách sử dụng make of

Make of được dùng với cấu hình Make of something/ someone 

Ví dụ:

What is the chair made of? (Cái ghế này được tạo kể từ vật liệu nào?)

What vì thế you make of Peter? – He is very nice! (Anh suy nghĩ gì về Peter? – Anh ấy rất hay bụng!)

5/ Make into là gì?

  • Make into Có nghĩa là thay cho thay đổi cái gì cơ trở nên cái gì cơ.

Ví dụ:

I made an old plastic bottle into a flower vase. (Tôi tiếp tục đổi mới một chai vật liệu nhựa cũ trở nên một lọ hoa).

The dress was made into curtains. (Chiếc váy đó được tạo kể từ những cái rèm -> đổi mới những cái rèm trở nên loại váy.)

6/ Cách sử dụng make into

Make into được dùng với cấu hình Make something into something

Ví dụ:

The spare room was made into an office. (Căn chống trống không được trở thành văn chống.)

They made the old building into classrooms. (Họ tiếp tục đổi mới những tòa nhã cũ này trở nên những lớp học tập.)

Như vậy qua chuyện nội dung bài viết chúng ta tiếp tục hiểu make over là gì? Make of là gì? Make into là gì? Và cơ hội dùng bọn chúng. Ivycation kỳ vọng những vấn đề bên trên phía trên hữu ích với chúng ta. 

Xem thêm: số đối của 1/2

5/5 - (1 bình chọn)