moot là gì

“Moot point” là một trong cụm kể từ giờ đồng hồ Anh dùng làm duy nhất yếu tố, một điểm thưa tuy nhiên việc tranh biện hoặc thảo luận về nó không hề cần thiết hoặc không hề tương quan nữa. thường thì, nó cũng rất được dùng làm duy nhất yếu tố tuy nhiên không tồn tại câu vấn đáp rõ nét hoặc ko thể giải quyết và xử lý được.

Về xuất xứ của cụm kể từ này, “moot” khởi đầu từ giờ đồng hồ Anh cổ “mōt” hoặc “mōte” Tức là “họp”, “hội nghị”. Trong thời Trung Cổ ở Anh, “moot” được dùng làm duy nhất buổi họp của những ngôi nhà lập pháp hoặc một buổi họp nhằm thảo luận về những yếu tố pháp luật. Từ ê, “moot point” được dùng làm duy nhất yếu tố được thảo luận vô một buổi họp như thế. Tuy nhiên, với thời hạn, ý nghĩa sâu sắc của cụm kể từ này vẫn thay cho thay đổi và ngày này nó thông thường được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc vừa phải thưa phía trên.

Bạn đang xem: moot là gì

Xem thêm: education is more important today than ever before

Ví dụ cách sử dụng cụm kể từ Moot Point

Để nắm rõ rộng lớn cách sử dụng và ý nghĩa sâu sắc cụm kể từ này, tao coi 5 ví dụ sau

  1. “Whether or not you agree with the decision, it’s a moot point now because the contract has already been signed.”
  2. “We spent an hour arguing about who should have won the game, but it was a moot point because the final score had already been decided.”
  3. “Discussing the budget for the project is a moot point if we don’t get the necessary funding.”
  4. “It’s a moot point to tướng debate about the color of the wedding dress now, as the bride has already made her choice.”
  5. “Whether we could have done it better is a moot point; what matters is how we move forward from here.”
Đánh giá