một hệ thống thông tin và viễn thông gồm

Câu hỏi:

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm?

A. Phần phát thông tin

Bạn đang xem: một hệ thống thông tin và viễn thông gồm

B. Phát và truyền thông tin

C. Phân thu thông tin

D. Phát và thu thông tin

Đáp án đúng D.

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm phát và thu thông tin, những thông tin từ nơi phát đến nơi thu có thể ở khoảng cách xa, gần khác nhau, tất cả nguồn phát và thu thông tin phải hợp thành một mạng thông tin quốc gia và toàn cầu.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng truyền trực tuyến hay qua không gian. Thông tin cần truyền đi xa hiện nay có thể thấy trong các lĩnh vực: thông tin vệ tinh, thông tin viba, thông tin cáp quang, mạng điện thoại cố định và di động, mạng Internet,…

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm phần phát và thu thông tin. Trong đó:

1/ Phần phát thông tin có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin. Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng cũng có những nguyên lí phát tin và những sơ đồ khối thực hiện chức năng phát tin đó.

Các khối cơ bản của phần phát thông tin là:

Xem thêm: i haven't seen that man here before

   – Nguồn thông tin: Nguồn tín hiệu cần phát đi xa như: âm thanh, hình ảnh, chữ và số. . .

   – Xử lí thông tin: Nguồn tín hiệu cần được gia công và khuếch đại.

   – Mã hoá: Những tín hiệu đã được xử lícó biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được mã hóa theo một kỹ thuật nào đó. Hiện nay có hai kỹ thuật mã hóa cơ bản là kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số.

   – Đường truyền: Tín hiệu sau khi được mã hóa được gửi vào phương tiện truyền dẫn để truyền đi xa (dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ. . . )

2/ Phần thu thông tin có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã được mã hóa được truyền đi từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa tới thiết bị đầu cuối.

Các khối cơ bản của phần thu thông tin là:

   – Nhận thông tin: tín hiệu đã phát đi được máy thu nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó (angten, modem, . . .)

   – Xử lí tin: Gia công khuếch đại tín hiệu nhận được

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

  – Giải điều chế, giải mã: biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu.

   – Thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống (loa, màn hình, in ra giấy, . . . )

Những thông tin từ nơi phát đến nơi thu có thể ở khoảng cách xa, gần khác nhau. Tất cả nguồn phát và thu thông tin phải hợp thành một mạng thông tin quốc gia và toàn cầu.