một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp vô trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Lương Thu Hằng

hung

30 mon 12 năm trước khi 13:24

Độ lâu năm lòng rộng lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ lâu năm độ cao là : 26 - 6 = đôi mươi (m) 
Diện tích thửa ruộng này đó là : (34 + 26). đôi mươi : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng này đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Hikari

9 mon 2 năm ngoái khi 20:36

đáy rộng lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kilogam thóc.

nobita

nobita 16 mon 1 2017 khi 20:03

Tsunayoshi

16 mon 1 2017 khi 20:07

423 kilogam tấn thóc

nguyen đua lan huong

16 mon 1 2017 khi 20:06

Đáy rộng lớn thửa ruộng là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đáp số : 423 kg

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

27 mon 1 2018 khi 3:55

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 | Giải VBT Toán 5=600 ( m 2 )

600 m 2  gấp 6 phiên 100 m 2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ :

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

An Lâm

28 mon 3 2022 khi 19:27

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

nguyễn thị kim anh

huỳnh thị ngọc ngân

12 mon 1 năm 2016 khi 19:31

chiều lâu năm của lòng rộng lớn là

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao của thửa ruộng hình thang là

26 - 6 = 20  (m)

diện tích của thửa ruộng hình thang là

( 34 + 26) x đôi mươi / 2 = 600 (m2)

số kilogam thóc thu hoạch được là

( 600 : 100) x 70,5 = 423 (kg )

    đs : 423 kilogam thóc

Tran Phuong Thao

12 mon 1 năm 2016 khi 19:40

đáy rộng lớn thửa ruộng hình thang là :

                26+6=32(m)

chiều cao là :

            26-6=20(m)

diện tích thửa ruộng là 

             (32+26)x20:2=900(m2)

số thóc nhận được là

           900:100x70,5=634,5(kg)

                              đáp số : 634,5 kg

cho bản thân 5 ****     

nguyen hong ngoc

kazuto kiriyaga

11 mon 1 2017 khi 15:20

Đáy rộng lớn hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc cửa hàng nhận được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg

ミ★๖ۣۜMυη ๖ۣۜNɦạт ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢★彡

8 tháng bốn 2020 khi 21:36

Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

             26−8=18 (m)

Xem thêm: 300 bài toán lớp 4 có lời giải

Chiều cao của hình thang là:

             18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

             (26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng cơ thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

            264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

                                    Đáp án: 1,8612 tạ

Nguyễn_Thanh_Thủy

Phạm Thị Như Quỳnh

The Lonely Cancer

23 mon 12 năm 2016 khi 14:33

Đáy rộng lớn của thửa ruộng là :

                  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

                26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

            ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 \(\left(m^2\right)\)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng này đó là :

          600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Băng Dii~

23 mon 12 năm 2016 khi 14:42

Đáy rộng lớn ( b ) của thửa ruộng :

  26 - 8 = 34 ( m )

Chiều cao ( h ) của thửa ruộng :

 26 - 6 = đôi mươi ( m )

Đáy nhỏ xíu là a . Công thức tính Shình thang = ( a + b ) x h / 2

Diện tích thửa ruộng :

 ( 34 + 26 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng :

 600 : 100 x 70,5  = 423 ( kilogam )

đ/s : ...

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Vũ Như Mai

28 mon 12 năm 2016 khi 17:46

Đáy rộng lớn thửa ruộng hình thang là:

     26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

     26 - 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

    50% x ( 26 + 34 ) x đôi mươi = 600 (m vuông)

Lập tóm lược địa điểm này cũng được:

    100 m vuông : 70,5kg

    600 m vuông : ? kg

600 vội vàng 100 số phiên là:

    600 : 100 = 6 (lần)

Số kilogam thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng là:

    70,5 x 6 = 423 (kg)

         Đáp số:..

ミ★๖ۣۜMυη ๖ۣۜNɦạт ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢★彡

8 tháng bốn 2020 khi 21:36

Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

             26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

             18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

             (26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng cơ thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

            264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

                                    Đáp án: 1,8612 tạ

Chieri Sono

Văn Lê Hạnh Nhân

5 mon 1 năm 2016 khi 16:59

Giải
Đáy lớn là:
26 + 8 = 34 (m)
Chiều cao là:
26 - 6 = đôi mươi (m)
Diện tích thửa ruộng là:
(34 + 26) x đôi mươi : 2 = 600 (m2)
1m2 thu hoạch được là: 
70,5 : 100 = 0,705 (kg)
Trên thửa ruộng cơ thu hoạch được là:
0,705 x 600 = 423 (kg)
ĐS:....

P/S: Tick cho chính bản thân mình nha~


 

Hoa Tóc Tiên

5 mon 1 năm 2016 khi 15:45

777 kg

tich nha Misa Yazawa dễ  thương

Trương Quang Mạnh