một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

chăm ngoan ngoãn học tập giỏi

Nguyễn Đức Huy

5 mon 1 năm nhâm thìn khi 18:09

Đáy bé của thửa ruộng là : 120 x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (120+ 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

7500m2 cấp 100m2 số thứ tự là : 7500 : 100 = 75 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là : 64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số : 4837,5kg thóc 

Đáp số :  

ST

5 mon 1 năm nhâm thìn khi 18:08

đáy bé xíu thửa ruộng hình thang là

120 : 3 x 2 = 80m

chiều cao thửa ruộng là

80 - 5 =75m

diện tích thửa ruộng là

( 120 + 80 ) x 75 : 2 = 7500m2

thửa ruộng cơ thu hoạch được

7500 :  100 x 64,5 = 4837,5 kilogam thóc

Đặng Yến Mai

Nguyễn Quang Minh

10 mon 5 2022 khi 21:04

215-56,34 = ?

Minamoto Yuki

ly kubi

3 tháng bốn năm nhâm thìn khi 14:52

1. D/S: 10010,01

2. D/S: 4637,5

Lê Bùi Hạnh Trang

4 mon 3 2022 khi 9:53

TL:
1:10010,01

2:4637,5

HT

nếu đích thị k bản thân nha 

Thanks quý khách nhìu

Trần Ngọc Nhi

Nguyễn Triệu Yến Nhi

5 mon 5 năm ngoái khi 12:04

Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

120 x 2/3 = 80 ( m )

a/Diện tích thửa ruộng đó là :

120 x 80 = 9600 ( m2 )

b/Số tạ thóc bên trên cả thửa ruộng thu hoạch được là :

9600 : 100 x 50 = 4800 ( kilogam thóc )

   đổi : 4800 kilogam = 48 tạ thóc

phần thắc mắc tương tự động nhé!

Vua Bang Bang

4 mon 1 năm nhâm thìn khi 16:51

 Đáy bé xíu là: 120 x 2/3 = 80 (m) 
Chiều cao là: 80 - 5 = 75 (m) 
Diện tích hình thang là: (120 + 80) x 75 : 2 = 7500 (m^2) 
Số thóc nhận được là: 7500 x 64,5 : 100 = 4837,5 (kg) 

Đáp số: 4837,5 (kg) 

Nguyễn Tiến Công

Nguyễn Khánh Vi

Minh Hồng

7 mon 5 2022 khi 10:07

Đáy bé xíu hình thang là: \(120\times\dfrac{2}{3}=80\left(m\right)\)

Chiều cao hình thang là: \(80-5=75\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng là: \(\left(120+80\right)\times75:2=7500\left(m^2\right)\)

Số thóc nhận được bên trên thửa ruộng là: \(64:100\times7500=4800\left(kg\right)\)

NguyễnAnh_Truy Kích

SaKuRa

27 tháng bốn năm nhâm thìn khi 19:31

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p

đáy bé là : 120x2/3=80 m

chieu cao là :80-5=75 m

dien h bại ruong hình thang là : (120+80)x75:2=7500m²

7500m² gấp 100m² số lần là ; 7500:100=75(lần)

số thóc thu hoạch tren bại ruộng là : 64.5 x 75 = 4837.5 kg

ủng hộ mình nha
 

Edogawa Conan

27 tháng bốn năm nhâm thìn khi 19:29

Đáy bé:120*2/3=80(m)

Chiều cao:80-5=75(m)

Số thóc nhận được là:(80*75):100*64.5=3870(kg)

           Đ/S:3870 kg

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

29 mon 3 2018 khi 10:03

Đáy bé xíu dài: 120 x 2 3  = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

( 120 + 80 ) x 75 2 = 7500 (c m 2 )

7500c m 2 thì đối với 100c m 2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng cơ là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

16 mon 11 2019 khi 15:35

Đáy bé xíu dài: 120 x Giải bài bác 2 trang 94 sgk Toán 5 Luyện tập luyện | Để học tập chất lượng Toán 5 = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

Giải bài bác 2 trang 94 sgk Toán 5 Luyện tập luyện | Để học tập chất lượng Toán 5= 7500 (cm2)

7500cm2 thì đối với 100cm2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng cơ là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

bạch dương