một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao khi vật đạt chừng cao cực to thì bên trên đó:

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

Một vật được ném trực tiếp đứng lên rất cao, khi vật đạt chừng cao cực to thì bên trên đó:


động năng cực to, thế năng cực kỳ tiểu                

động năng cực kỳ đái, thế năng cực kỳ đại

động năng do vậy năng                                  

động năng vì thế nửa thế năng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Động năng Wđ = 0,5mv2; thế năng Wt = mgh

Vật ném trực tiếp đứng, khi lên đến mức điểm tối đa thì v = 0 nên động năng cực kỳ đái, chừng cao lớn số 1 nên thế năng cực to.

Chọn B

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng

 • Toạ chừng lúc đầu của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là vật thị tọa độ-thời lừa lọc của một vật đem động

  Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

  thẳng.

  Cho biết tóm lại này sau đó là sai?

 •  Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox sở hữu dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vì thế giờ).Chất điểm tê liệt khởi nguồn từ điểm này và hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời vì thế bao nhiêu  ?

 •  Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 40km/h. Vận tốc khoảng của xe pháo vô trong cả thời hạn chạy là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật sở hữu toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

 • Trong những vật thị tại đây, vật thị này sở hữu dạng của vật chuyển

  Trong những vật thị tại đây, vật thị này sở hữu dạng của vật hoạt động thẳng  đều?

 • Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 20km/h. Vận tốc khoảng của ngừơi chuồn xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đàng lâu năm 40m.  Nửa  quãng đàng đầu vật chuồn không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng đàng sau vật chuồn không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng khoảng bên trên cả quãng đàng là:

 • Một xe pháo hoạt động trực tiếp khô

  Một xe pháo hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều sở hữu véc tơ vận tốc tức thời khoảng là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường sót lại. Vận tốc khoảng của xe pháo bên trên cả phần đường là :

 • Một vật hoạt động trực tiếp kh

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng đàng AB, vật chuồn nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng đàng sau vật chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc khoảng bên trên cả quãng đàng  là:

  Xem thêm: hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị