muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản

(ĐCSVN) - Trong khối hệ thống vấn đề cách mệnh của Chủ tịch Sài Gòn, mang trong mình 1 vấn đề rộng lớn đem tầm chân lý thời đại nhưng mà độ quý hiếm và mức độ sinh sống của chính nó còn mãi với tiến thủ trình trở nên tân tiến của xã hội loại người, nhất là so với những dân tộc bản địa nằm trong địa. Đó là luận điểm: “Muốn cứu giúp nước và giải hòa dân tộc bản địa không tồn tại tuyến phố này không giống tuyến phố cách mệnh vô sản”. Để bao quát được vấn đề cơ, Chủ tịch Sài Gòn vẫn cần trải qua loa ngay sát 50 năm hoạt động và sinh hoạt cách mệnh, nhập cơ đem 30 năm đi ra quốc tế mò mẫm đàng cứu giúp nước, 18 năm thẳng điều khiển cách mệnh nước ta chống thực dân, phong loài kiến, giành song lập cho tới dân tộc bản địa, tự tại cho tới quần chúng, xây đắp một nước nước ta mới mẻ bởi quần chúng làm việc thực hiện ngôi nhà.

Bạn đang xem: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản

Sinh đi ra và lớn mạnh nhập yếu tố hoàn cảnh nước nhà bị thực dân xâm lăng, quần chúng bị nhị tầng áp bức áp lực, người thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm thể hiện niềm tin yêu thương nước, thương dân mới mẻ, đem chí ham muốn tương trợ quần chúng bay ngoài cảnh lầm than vãn. Anh tích rất rất nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt cứu giúp nước bởi những ngôi nhà cách mệnh chi phí bối tổ chức triển khai. Trong quy trình cơ, Nguyễn Tất Thành vẫn tâm trí nhiều về tuyến phố cứu giúp nước của Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…, ngôi nhà nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên. Dù rất rất quý trọng và khâm phục lòng yêu thương nước, nhận xét cao những góp sức của mình, tuy vậy với một dự cảm chủ yếu trị nhân tài, Nguyễn Tất Thành nhận ra ở những tuyến phố cứu giúp nước ấy còn tồn tại nhiều giới hạn và thuyệt vọng về tiềm năng và cách thức. Anh đưa ra quyết định đi kiếm tuyến phố cứu giúp nước mới mẻ.

Việc Nguyễn Tất Thành tính phía hướng lên đường sang trọng phương Tây, qua 1 nền văn minh mới mẻ không giống với văn minh phương Đông, sang trọng tận điểm có thêm cái gọi là “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” nhưng mà người Pháp thực dân tuyên truyền nhằm mò mẫm hiểu ngọn mối cung cấp của cơ chế thực dân đô hộ dân cư tộc nước ta, và cũng chính là nhằm học hỏi và giao lưu tinh tuý toàn cầu, sau về canh ty đồng bào, cơ là 1 đột phá huỷ mới mẻ nhập trí tuệ chủ yếu trị khi bấy giờ.

Trong thời hạn 10 năm đầu, kể từ 1911 cho tới 1920, Nguyễn Tất Thành một vừa hai phải cần mò mẫm việc thực hiện nhằm mò mẫm sinh sống, một vừa hai phải tự động tiếp thu kiến thức và nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt yêu thương nước ở quốc tế. Anh đã đi được qua không ít nước, nhiều châu lục; ở đâu anh cũng để ý, đối chiếu, đánh giá, lên đường thâm thúy mò mẫm hiểu thực ra, ko tạm dừng ở kiểu dáng bên phía ngoài. Vì thế, điều nhưng mà nhiều tình nhân nước nước ta khi cơ ko phân phát hiện tại được thì Nguyễn Tất Thành đã nhận được ra: Tại đâu bên trên toàn cầu cũng có thể có kẻ nhiều, người túng thiếu, cũng có thể có kẻ tách bóc lột và người bị tách bóc lột, bị áp bức. Tại những nước chủ yếu quốc hoặc những nước bị nằm trong địa vẫn đang còn những người dân Pháp, người Mỹ chất lượng và cũng có thể có những người dân Pháp, người Mỹ ko tốt; cũng có thể có người domain authority white áp bức, tách bóc lột và những người dân domain authority white bị áp bức, tách bóc lột.  Anh tiếp cận kết luận: “Dù color domain authority đem không giống nhau, bên trên đời này chỉ mất nhị kiểu như người: kiểu như người tách bóc lột và kiểu như người bị tách bóc lột. Mà cũng có duy nhất một tình hữu ái là thiệt nhưng mà thôi: Tình hữu ái vô sản”[1]. Khi sang trọng Mỹ, mò mẫm hiểu cuộc đấu tranh giành giành song lập của quần chúng Mỹ với bạn dạng Tuyên ngôn Độc lập có tiếng, Nguyễn Tất Thành trông thấy ở cách mệnh Mỹ đem một trong những độ quý hiếm tích rất rất, vẫn đánh giá này là cuộc cách mệnh “không cho tới nơi”, ko triệt nhằm vì thế ko thưa gì cho tới giải hòa đẳng cấp quần chúng làm việc. Tại Pháp, phân tích cách mệnh tư sản Pháp, phân tích bạn dạng Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Anh cũng nhìn thấy được một trong những độ quý hiếm tích rất rất, tuy nhiên cũng phê phán đặc thù nửa vời, ko triệt nhằm của chính nó.

Tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc vẫn nằm trong Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường viết lách bạn dạng Yêu sách của quần chúng An Nam bao gồm tám điểm gửi Hội nghị Véc xây (hội nghị của những nước thắng trận sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất) nhằm mục đích lôi kéo những nước giúp sức sự nghiệp giải hòa dân tộc bản địa của quần chúng nước ta, tuy nhiên ko được hội nghị kiểm tra. Bản Yêu sách ko được đồng ý, Nguyễn Ái Quốc[2] càng nhận rõ ràng thực chất của ngôi nhà nghĩa đế quốc. Sau này, Người viết: “Chủ nghĩa Uyn xơn đơn giản trò bịp bợm lớn”[3] và “Muốn được giải hòa, những dân tộc bản địa chỉ rất có thể coi cậy nhập bản thân, coi cậy nhập lực lượng của bạn dạng thân thích mình”[4]. Phân tích cách mệnh tư sản Mỹ 1776 và cách mệnh tư sản Pháp 1791, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận kết luận: Không thể theo dõi tuyến phố cách mệnh tư sản vì thế tuyến phố cơ ko giải hòa dân tộc bản địa nằm trong địa, ko giải hòa quần chúng làm việc bị áp bức, tách bóc lột; những cuộc cách mệnh loại cơ, trước sau thì quần chúng cần thực hiện cách mệnh một đợt nữa mới mẻ hoàn thành.

Thế rồi, điều gì cho tới cần cho tới. Như một thế tất lịch sử vẻ vang, vào trong 1 tháng ngày 7 năm 1920, nắm vững bạn dạng Sơ thảo thứ tự loại nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa của V.I.Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo (Pháp), Nguyễn Ái Quốc tức khắc bị thu hút vì thế đặc thù cách mệnh triệt nhằm của chính nó, vì thế nó vẫn trả lời thỏa xứng đáng những điều nhưng mà xưa nay ni anh hằng ước mong, đợi ngóng.

Luận cương của V.I.Lênin như luồng khả năng chiếu sáng chiếu rọi nhập trí tuệ và tâm trạng của Nguyễn Ái Quốc, đem lại cho tới anh một nhãn quan tiền chủ yếu trị mới mẻ. Nhà điều khiển Đảng, ngôi nhà lý luận chủ yếu trị Trường Chinh nhận xét: “Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa cho tới với Người như 1 khả năng chiếu sáng vi diệu nâng lên về hóa học toàn bộ những nắm rõ và tình thương cách mệnh nhưng mà Người hằng nung nấu”[5]. Từ cơ, anh trọn vẹn tin cậy theo dõi V.I.Lênin và quyết lên đường tuyến phố cách mệnh nhưng mà V.I.Lênin vẫn vạch đi ra. Từ lập ngôi trường của một tình nhân nước, anh gửi sang trọng lập ngôi trường của một người nằm trong sản. Sau này, Người kể lại rằng: “Lúc đầu đó là ngôi nhà nghĩa yêu thương nước, chứ không hẳn là ngôi nhà nghĩa nằm trong sản đã mang tôi tin cậy theo dõi Lênin.…Từng bước một, nhập cuộc đấu tranh giành, một vừa hai phải phân tích lý luận Mác - Lênin, một vừa hai phải thực hiện công tác làm việc thực tiễn, từ từ tôi nắm vững rằng chỉ mất ngôi nhà nghĩa xã hội, ngôi nhà nghĩa nằm trong sản mới mẻ giải hòa được những dân tộc bản địa bị áp bức và những người dân làm việc bên trên toàn cầu ngoài ách nô lệ”[6]. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc mò mẫm đàng sang trọng nước Nga, thẳng trông thấy những trở thành trái ngược to tướng rộng lớn của Cách mạng Tháng Mười mang lại cho tới giai cấp cho người công nhân, dân cày và những đẳng cấp làm việc không giống, Người càng quyết tâm theo dõi tuyến phố vẫn lựa chọn.

Sau Khi tìm ra tuyến phố cứu giúp nước, Nguyễn Ái Quốc về bên nước điều khiển quần chúng thực hiện cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa, quả như ước nguyện Khi Người đi ra lên đường. Người xây dựng Đảng Cộng sản nước ta, xây dựng Mặt trận hòa hợp dân tộc bản địa, tổ chức triển khai lực lượng vũ trang, hoạt động quần chúng đấu tranh giành giành song lập, lập nên nước nước ta Dân ngôi nhà Cộng hòa, xây đắp cơ chế dân người chủ sở hữu dân, giải hòa quần chúng làm việc ngoài ách áp bức tách bóc lột của thực dân, phong loài kiến, trả quần chúng làm việc kể từ thân thích phận quân lính trở nên người thực hiện ngôi nhà, từng bước trả nước nhà lên ngôi nhà nghĩa xã hội nhằm xóa khỏi 100% tách bóc lột, bất công. Thắng lợi vĩ đại của cách mệnh nước ta bởi Đảng Cộng sản nước ta điều khiển nhập 15 năm đấu tranh giành giành tổ chức chính quyền, nhập 30 năm kháng chiến chống xâm lăng, giải hòa dân tộc bản địa, thống nhất nước nhà, nhập xây đắp và đảm bảo an toàn Tổ quốc kể từ 1976 đến giờ, rưa rứa bài học kinh nghiệm thành công xuất sắc và ko thành công xuất sắc của trào lưu giải hòa dân tộc bản địa bên trên toàn cầu nhập thế kỷ XX vẫn xác định sự lựa lựa chọn tuyến phố cách mệnh vô sản của Chủ tịch Sài Gòn là trọn vẹn đích đắn.

Năm 1967, nhập nội dung bài viết cho tới Báo Pravđa (Liên Xô) nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Sài Gòn bao quát một trong những yếu tố đem tính quy luật về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc bản địa. Người chỉ rõ: “Trong thời đại thời buổi này, cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa là 1 thành phần khắn khít của cách mệnh vô sản nhập phạm vi toàn thế giới; cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa cần trở nên tân tiến trở thành cơ hội social ngôi nhà nghĩa thì mới có thể giành được thắng lợi trọn vẹn. Thắng lợi của cuộc đấu tranh giành vì thế song lập, tự tại của những dân tộc bản địa nối sát với việc cỗ vũ và giúp sức tích rất rất của phe xã hội ngôi nhà nghĩa và của trào lưu người công nhân ở những nước tư bạn dạng ngôi nhà nghĩa”[7].     

Luận điểm "Muốn cứu giúp nước và giải hòa dân tộc bản địa không tồn tại tuyến phố này không giống tuyến phố cách mệnh vô sản" là 1 vấn đề nền tảng của cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở Việt Nam; lý thuyết phương phía, đàng lối và cách thức cách mệnh của Đảng Cộng sản nước ta. Ngay Khi xây dựng Đảng Cộng sản nước ta nhập mon hai năm 1930, nhập “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, Đảng vẫn đưa ra ý kiến "làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản”. Quan đặc điểm này được Đảng tao trở nên tân tiến nhập Luận cương chủ yếu trị mon 10 năm 1930, nhất là được thể hiện tại rất rõ ràng nhập Đại hội II của Đảng năm 1951, xác định cách mệnh nước ta mang tính chất hóa học cách mệnh dân tộc bản địa, dân ngôi nhà, quần chúng bởi Đảng của giai cấp cho người công nhân điều khiển.

Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại III của Đảng nối tiếp xác định tuyến phố cách mệnh nước ta là tuyến phố cách mệnh vô sản với việc xác lập trọng trách của cách mệnh toàn quốc là xây đắp một nước nước ta độc lập, thống nhất, song lập, dân ngôi nhà, nhiều mạnh, giải hòa miền Nam, trả miền Bắc lên ngôi nhà nghĩa xã hội. Sau Khi thống nhất nước nhà, hoàn thiện việc làm giải hòa dân tộc bản địa, năm 1976, bên trên Đại hội IV Đảng tao ngôi nhà trương trả toàn quốc tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội. Trong thời kỳ thay đổi, Cương lĩnh xây đắp nước nhà nhập thời kỳ quá đáng lên ngôi nhà nghĩa xã hội năm 1991, bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011 của Đảng nối tiếp xác định tuyến phố trở nên tân tiến của dân tộc bản địa nước ta là tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội; xác định tiềm năng rộng lớn của thời đại là song lập dân tộc bản địa và ngôi nhà nghĩa xã hội. Xã hội xã hội ngôi nhà nghĩa nhưng mà quần chúng tao xây đắp là 1 xã hội: “Dân nhiều, nước mạnh, dân ngôi nhà, vô tư, văn minh; bởi quần chúng thực hiện chủ; đem nền tài chính trở nên tân tiến cao dựa vào lực lượng tạo ra tiến bộ và mối quan hệ tạo ra tiến thủ cỗ phù hợp; đem nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đặm đà bạn dạng sắc dân tộc; con cái người dân có cuộc sống đời thường hòa bình tự tại niềm hạnh phúc, đem ĐK trở nên tân tiến toàn diện; những dân tộc bản địa nhập xã hội nước ta đồng đẳng, hòa hợp, tôn trọng và canh ty nhau nằm trong phân phát triển; đem Nhà nước pháp quyền xã hội ngôi nhà nghĩa của quần chúng, bởi quần chúng, vì thế quần chúng bởi Đảng Cộng sản nước ta lãnh đạo; đem mối quan hệ hữu hảo và liên minh với những nước bên trên thế giới”[8]. Việc Đảng tao kiên toan tiềm năng song lập dân tộc bản địa và ngôi nhà nghĩa xã hội là vì thế, như Chủ tịch Sài Gòn vẫn thưa, chỉ mất ngôi nhà nghĩa xã hội, ngôi nhà nghĩa nằm trong sản mới mẻ giải hòa được những dân tộc bản địa bị áp bức và những người dân làm việc bên trên toàn cầu ngoài ách quân lính.

Bằng việc nêu lên vấn đề đem tầm chân lý thời đại, Chủ tịch Sài Gòn đã trải phong phú và đa dạng lý luận Mác - Lênin về kiểu cách mạng vô sản ở những nước nằm trong địa, thực hiện cho tới ngôi nhà nghĩa Mác - Lênin trở thành thịnh hành so với từng dân tộc bản địa bên trên toàn cầu nhập cuộc đấu tranh giành giải hòa dân tộc bản địa, giải hòa giai cấp cho, giải hòa nhân loại. Trong bài bác “Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh”, nguyên vẹn Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Trường Đảng Êtiôpia Têshôm Kêbêđe vẫn viết: “Những tư tưởng của Sài Gòn đem tác động to tướng rộng lớn trong các việc khuyến nghị và cung ứng học thức cho những lãnh tụ của giai cấp cho người công nhân và những ngôi nhà cách mệnh ở Á, Phi và Mỹ Latinh giải quyết và xử lý một cơ hội triệt nhằm yếu tố dân tộc”[9].

Hiện ni, tuy rằng cách mệnh vô sản toàn cầu đang được đứng trước những thử thách to tướng rộng lớn bởi sự chống phá huỷ tàn khốc của ngôi nhà nghĩa tư bản; vô số dân tộc bản địa gặp gỡ trở ngại trong các việc lựa chọn lý thuyết tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội bởi tác dụng xấu đi của tình hình sau khoản thời gian Liên Xô tan chảy, cơ chế xã hội ngôi nhà nghĩa ở Đông Âu sụp sụp. Tuy thế, nhiều nước ở châu Á, Phi, Mỹ Latinh vẫn giương ngọn cờ song lập dân tộc bản địa tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội bên dưới nhiều kiểu dáng. Trong Khi một trong những quy mô ngôi nhà nghĩa xã hội ở một trong những nước Đông Âu sụp sụp, một trong những quy mô ngôi nhà nghĩa xã hội mới mẻ - thành phầm của quy trình thay đổi ngôi nhà nghĩa xã hội - như Trung Quốc, nước ta, Cu Ba với những trở thành tựu to tướng rộng lớn, xác định mức độ sinh sống của ngôi nhà nghĩa xã hội thay đổi, trở nên tấm gương sáng sủa nhằm những dân tộc bản địa không giống hướng theo. Con lối đi lên ngôi nhà nghĩa xã hội của những dân tộc bản địa dù là trở ngại, phức tạp, tuy nhiên theo dõi quy luật tiến thủ hóa của lịch sử vẻ vang, loại người chắc chắn tiến thủ cho tới ngôi nhà nghĩa xã hội.

Xem thêm: hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt

Chủ nghĩa tư bạn dạng từng đem tầm quan trọng lịch sử vẻ vang trong số thế kỷ trước, mặc dầu lúc này vẫn tồn tại năng lực tồn bên trên bởi biết tận dụng sự trở nên tân tiến khoa học tập chuyên môn, technology và tách bóc lột những nước nằm trong toàn cầu loại tía, tuy nhiên nó vẫn thể hiện những khuyết thiếu và xích míc nội bên trên ko thể giải quyết; vẫn và đang được thể hiện những giới hạn ko thể xử lý nổi trong các việc giải quyết và xử lý những yếu tố dân tộc bản địa, giai cấp cho, yếu tố xóa khỏi cơ chế người tách bóc lột người, cuộc chiến tranh, đảm bảo an toàn môi trường xung quanh, đảm bảo vô tư, đồng đẳng xã hội, chăm sóc trở nên tân tiến nhân loại, lưu giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa truyền thống của những dân tộc bản địa. Do thực chất của tôi, thời buổi này, ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng tiến bộ vẫn ko kể từ quăng quật quyết sách thực dân xâm lăng với rất nhiều trở thành tướng tá mới mẻ rất rất cầu kỳ và xảo quyệt nhằm mục đích tách bóc lột những nước tầm thường trở nên tân tiến, đủng đỉnh trở nên tân tiến. Những trận đánh tranh giành và can thiệp quân sự chiến lược của những nước phương Tây nhập những vương quốc song lập đem tự do trong mỗi những năm 90 của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI, đặc trưng mới gần đây, cuộc tiến công quân sự chiến lược của Liên quân bởi NATO điều khiển chống Libi, mặc dầu cố che chắn với những nguyên do gì, thì về thực ra vẫn chính là những cuộc xâm lăng nhằm mục đích mục tiêu phân loại lại thị ngôi trường toàn cầu, tranh nhau khoáng sản, môi trường xung quanh, lưu giữ hoặc áp bịa tác động của mình lên những nước đang được lựa lựa chọn tuyến phố trở nên tân tiến của dân tộc bản địa bản thân, ngăn chặn quy trình hoạt động, trở nên tân tiến lên ngôi nhà nghĩa xã hội của những vương quốc vẫn giành được song lập, buộc những vương quốc này cần tùy thuộc vào ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng.

Bài học tập lịch sử vẻ vang nhập thế kỷ XX và thập kỷ đầu của thế kỷ XXI cảnh tỉnh tất cả chúng ta rằng, còn ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng là còn nguy cơ tiềm ẩn bị xâm lược; song lập dân tộc bản địa, tự do vương quốc, sự thống nhất nước nhà còn bị rình rập đe dọa. Do cơ, ngôi nhà nghĩa tư bạn dạng quyết ko cần là việc lựa lựa chọn của thế giới nhập thời đại thời buổi này. Chỉ đem theo dõi tuyến phố cách mệnh vô sản, gắn song lập dân tộc bản địa với ngôi nhà nghĩa xã hội thì song lập dân tộc bản địa vừa mới được lưu giữ vững vàng, quần chúng làm việc vừa mới được giải hòa thực sự. Đó cũng đó là chân lý thời đại nhưng mà từ thời điểm cách đó 100 năm, Chủ tịch Sài Gòn vẫn lĩnh hội được ở ngôi nhà nghĩa Mác - Lênin bên trên hành trình dài đi kiếm đàng cứu giúp nước, cứu giúp dân của tôi.


[1] Sài Gòn Toàn tập luyện, Nxb CTQG, H. 2000, tập luyện 1, tr. 266.

[2] Khi viết lách bạn dạng Yêu sách của quần chúng An Nam, Chủ tịch Sài Gòn lấy thương hiệu là Nguyễn Ái Quốc, thương hiệu Nguyễn Ái Quốc được sử dụng kể từ cơ.

[3] Hồ CHí Minh Toàn tập luyện, Nxb CTQG, H. 2000, tập luyện 1, tr. 416.

[4] Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động và sinh hoạt của Hồ Chủ tịch, Nxb ST, H. 1975, tr. 33.

[5] Trường Chinh, Chủ tịch Sài Gòn - Sự nghiệp vĩ đại, gương sáng sủa đời đời kiếp kiếp, Nxb ST, H. 1980, tr. 11.

[6] Sài Gòn Toàn tập luyện, Nxb CTQG, H. 2000, tập luyện 10, tr. 128.

[7] Sài Gòn Toàn tập luyện, Nxb CTQG, H. 2000, tập luyện 12, tr. 304-305.

[8] Đảng Cộng sản nước ta, Văn khiếu nại Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 70.

[9] Dẫn theo dõi sách  "Hồ Chí Minh - Một người châu Á của từng thời đại”, Nxb CTQG, H. 2010, tr. 218.

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường