nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

YOMEDIA

Bạn đang xem: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

 • Câu hỏi:

  Nếu chuyên chở tía trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì: 

  • A.  Id = Ip và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • B. Id = Ip và Ud = U    
  • C. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\) và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • D. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\)  và Ud = Up

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 105420

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn câu sai: Nối tam giác U d = U p , nối hình sao I d = I p .
 • Trong máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động vô tía cuộn chạc là
 • Nếu chuyên chở tía trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì: 
 • Máy trở thành áp là: Máy thay đổi tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp
 • Mạng năng lượng điện phát triển qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện mà: 
 • Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp trộn UP là: Điện áp thân mật điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • Ở máy thu thanh tín hiệu đi ra của khối tách sóng là: 
 • Vì sao nguồn điện tía trộn thường được nối hình sao có chạc trung tính ? 
 • Một tải tía trộn gồm tía điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện tía pha  có Ud = 380V.
 • Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh bầu không khí vô môi trường xung quanh nước thì 
 • Mạch năng lượng điện tía trộn tía chạc, Ud = 380V, chuyên chở là tía năng lượng điện trở RP đều nhau, nối tam giác.Cường phỏng loại năng lượng điện trộn có mức giá trị này sau đây:
 • Cường phỏng tiếng động vô máy tăng âm tự mạch chi phí khuếch tán quyết định
 • Ở việt nam cung cấp năng lượng điện áp tối đa là 800KV
 • Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là truyền đạt năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, đến 
 • Lưới năng lượng điện vương quốc là 1 trong những tụ hợp gồm các trạm trở thành áp và lối chạc dẫn năng lượng điện.
 • Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.
 • Mạng năng lượng điện phát triển qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện tuy nhiên hiệu suất chi thụ 
 • Để nâng lên hiệu suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm phát triển năng lượng điện cho tới điểm dung nạp năng lượng điện, lúc này người tớ dùng
 • Khái niệm về mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn là :
 • Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện trở thành đổi  năng lượng điện năng trở thành cơ năng.
 • Nguyên lý sinh hoạt của dòng sản phẩm phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 trộn dựa trên 
 • Việc nối sao hoặc nối tam giác của chuyên chở dựa vào vào 
 • Khi chuyên chở nối tam giác nếu như một chạc trộn bị đứt thì loại năng lượng điện qua loa tải 
 • Khi chuyên chở nối hình sao nếu như 1 chạc trộn bị đứt thì năng lượng điện áp bịa bên trên chuyên chở của nhị trộn còn sót lại là 
 • Chọn đáp án sai vô tác dụng những khối vô máy tăng âm là 
 • Mức phỏng trầm bổng của tiếng động vô máy tăng âm tự khối này quyết định? 
 • Máy tăng âm tiến hành trọng trách khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa là khối 
 • Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là gì
 • Để kiểm soát và điều chỉnh nằm trong hưởng trọn vô khối lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu thanh tớ thông thường kiểm soát và điều chỉnh là 
 • Trong pha trộn biên phỏng, biên phỏng sóng mang không thay cho thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo đòi tín hiệu cần thiết truyền rằng.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực