nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào

Đề bài

Bạn đang xem: nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào

Nhà Nguyễn lập lại cơ chế phong kiến giảng quyền đi ra sao?

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô kỹ năng bài bác 27 nhằm vấn đáp.

Xem thêm: tả con đường từ nhà đến trường

Lời giải chi tiết

Để thiết lập lại cơ chế phong kiến giảng quyền căn nhà Nguyễn đã:

- Xây dựng cỗ máy quân căn nhà thường xuyên chế TW tập dượt quyền, tăng nhanh quyền lực tối cao vô tay vua, tổ chức cải tân hành chủ yếu phân tách quốc gia là 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

- Ban hành cỗ luật Hoàng triều lề luật (luật Gia Long).

- Kinh tế: Ban hành nhiều quyết sách hồi phục và cải cách và phát triển tài chính, ổn định tấp tểnh phát triển.

- Củng cố quốc chống, xây đắp lực lượng quân group mạnh.

Loigiaihay.com

Xem thêm: the bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town