nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

Bài 5. Dinh chăm sóc nitơ ở thực vật

I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ

Bạn đang xem: nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

- Nitơ là 1 trong những thành phần đủ chất khoáng quan trọng nhất của thực vật.

- Nitơ được rễ cây hít vào kể từ môi trường thiên nhiên ở dạng $NH_4^+$$NO_3^-$. Trong cây, $NO_3^-$ được khử trở nên $NH_4^+$.

- Nitơ đem tầm quan trọng cần thiết so với cuộc sống của thực vật:

+ Tham gia cấu trúc nên những phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP…

+ Tham gia thay đổi những quy trình trao thay đổi hóa học và tình trạng ngậm nước của tế bào $ \rightarrow$ tác động mà đến mức chừng hoạt động và sinh hoạt của tế bào.

II. QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA NITƠ Tại THỰC VẬT

Sự đồng hóa Nitơ nhập tế bào thực vật bao gồm 2 vượt lên trước trình: khử nitrat và đồng hóa amôni.

1. Quá trình khử nitrat

- Là quy trình gửi hóa $NO_3^-$ trở nên $NH_4^+$, đem sự nhập cuộc của Mo và Fe được tiến hành ở tế bào rễ và tế bào lá theo đuổi sơ đồ:

Xem thêm: Những đôi giày Adidas đẹp nhất không thể bỏ qua

$NO_3^-$ (nitrat) $ \rightarrow$ $NO_2^-$ (nitrit) $ \rightarrow$ $NH_4^+$ (amôni)

2. Quá trình đồng hóa NH4+ nhập tế bào thực vật

a) Theo 3 con cái đường

- Amin hóa thẳng những axit xêtô:

Axit xêtô + $NH_4^+$ $ \rightarrow$ Axit amin.

- Chuyển vị amin:

Axit amin + Axit xêtô $ \rightarrow$ Axit amin mới mẻ + Axit xêtô mới mẻ.

- Hình trở nên amit: Là tuyến phố links phân tử $NH_4^+$ với axit amin đicacbôxilic

Axit amin đicacbôxilic + $NH_4^+$ $ \rightarrow$ Amit

Xem thêm: the bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town

b) Sự tạo hình amit ý nghĩa sinh học tập quan lại trọng

- Đó là cơ hội giải độc $NH_4^+$ rất tốt ($NH_3$ thu thập lại sẽ gây nên độc mang lại tế bào).

- Amit là mối cung cấp dự trữ $NH_4^+$cho quy trình tổ hợp axit amin Khi quan trọng.