nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên

Câu hỏi:

04/03/2020 7,156

Đáp án A

Bạn đang xem: nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên

Nuclêôtit là đơn phân kết cấu nên ADN

Đáp án A

ADN polimeraza, ARN polimeraza và hoocmôn insulin đều sở hữu thực chất là protein, được cấu trở thành kể từ acidamin

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng này sau đó là ứng động sinh trưởng?

A. Khí khổng đóng góp banh.

B. Cây bàng rụng lá nhập ngày đông. 

C. Hoa chục giờ nở nhập buổi sáng sớm.

D. Lá cây trinh tiết nữ giới cụp lại Khi chạm chạm.

Câu 2:

Khi nói tới quần thể tự động thụ phấn, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Tự thụ phấn qua quýt những mới thực hiện tăng tần số của những alen lặn, hạn chế tần số của những alen trội. 

B. Quần thể tự động thụ phấn thông thường đa dạng và phong phú DT rộng lớn quần thể phú phấn tình cờ. 

C. Tự thụ phấn trải qua không ít mới luôn luôn kéo đến hiện tượng lạ thoái hoá tương tự. 

D. Quần thể tự động thụ phấn thông thường bao hàm những loại thuần chủng về những loại ren không giống nhau.

Câu 3:

Cho biết những côđon mã hóa những axit amin ứng nhập bảng sau:

Côdon

5’ AAA 3’

5’ XXX 3’

5’ GGG 3’

5’ UUU 3’ hoặc 5’UUX3’

5’ XUU 3’ hoặc 5’XUX3’

5’ UXU 3’

Acidamin tương ứng

Lizin (Lys)

Prolin (Pro)

Glyxin (Gly)

Phêninalanin (Phe)

Leuxin (Leu)

Serin (Ser)

Xem thêm: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Một đoạn ren sau thời điểm bị đột phát triển thành điểm đang được đem vấn đề mã hóa chuỗi polipeptit sở hữu trình tự động axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe. hiểu rằng đột phát triển thành đã thử thay cho thế một nuclêôtit ađênin (A) bên trên mạch gốc vày guanin (G). Trình tự động nuclêôtit bên trên đoạn mạch gốc của ren trước lúc bị đột phát triển thành hoàn toàn có thể là:

A. 3’ XXX GAG TTT AAA 5’.

B. 3’ GAG XXX TTT AAA 5’ 

C. 5’ GAG XXX GGG AAA 3’. 

D. 5’ GAG TTT XXX AAA 3’.

Câu 4:

Loài này tại đây thở vày phổi?

A. Giun khu đất.

B. Chim người yêu câu. 

C. Cá chép.

D. Châu chấu.

Câu 5:

Ở người, alen A quy lăm le domain authority thông thường trội trọn vẹn đối với alen a quy lăm le domain authority bạch tạng. Bệnh ngày tiết khó khăn sầm uất tự alen lặn b phía trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X, alen B quy lăm le ngày tiết thông thường.

Cho sơ thiết bị phả hệ:

Biết tía người con trai ở mới loại phụ vương ko đem alen khiến cho dịch, ko đột biến đột phát triển thành mới mẻ ở toàn bộ những thành viên nhập phả hệ. Cặp bà xã ông xã III2-3 sinh người con cái đầu lòng không biến thành dịch. Xác suất nhằm người con cái đầu lòng ko đem những alen dịch là

A. 5/12

B. 10/17 

C. 35/68

D. 60/119

Câu 6:

Đặc điểm ko đích ở mã DT của loại vật nhân thực là

A. không tồn tại xitôzin nhập bộ phận của cục phụ vương kết cổ động. 

B. từng axit amin hoàn toàn có thể tự một số trong những cỗ phụ vương mã hóa. 

C. được gọi liên tiếp theo hướng 5’→3’ bên trên mạch mã gốc của ren. 

Xem thêm: ranh giới tự nhiên giữa bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ là

D. cỗ phụ vương khai mạc mã hóa mang đến axit amin mêtionin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK