ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng việt

Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 mang tới 10 bài tập từ cơ bản tới nâng cao, giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức môn Tiếng Anh của mình thật tốt dịp nghỉ hè 2023, để tự tin bước vào lớp 4.

Bạn đang xem: ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng việt

Với các dạng bài tập như nghe rồi điền số, điền đúng hoặc sai, viết lại từ, điền từ vào chỗ trống…, giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình trong dịp nghỉ hè 2023 dài ngày này. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4. Mời thầy cô và các em tải miễn phí bài viết dưới đây:

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

PART I. SPEAKING (1 point): …………

PART II. LISTENING (5 points – 20 minutes)

Question 2: Listen and number. (1 point)

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 cho trẻ

Question 3: Listen and tick. (1 point)

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4
Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4 : Listen and write a word or a number. (2 points)

Example: Tom: What’s your name?

Jerry: My name’s Tony, T-O-N-Y.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3

PART III. READING AND WRITING (4 points – 20 minutes)

Question 5: Look and read. Put a tick (P) or (X) in the box as examples (1 point)

Bộ bài ôn tập tiếng Anh lớp 3

Question 6: Look and read. Write Yes or No. (1point)

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

Question 8: Chose the word from the box and write it next to numbers from 1 – 4 (1 point)

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

Question 9. Rearrange the words to make sentences.

1. you/ meet/ Nice/ to/ ./

………………………………………………………….

2. Phong,/ you/ Hi/ are/ how/ ?/

………………………………………………………….

3. thanks/ fine,/ I’m/ ./

………………………………………………………….

4. Mai/ Bye/ ./

………………………………………………………….

5. you/ And/ ?/

…………………………………………………………

6. Nam/ hi/ ,/ I’m/ .

…………………………………………………………

7. I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong.

…………………………………………………………

8. Phuong/ hi/ are/ how/ you/ ?/

…………………………………………………………

9. fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ ./ ?

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

…………………………………………………………

10. later/ you / Bye. /See/.

…………………………………………………………

Question 10. Odd one out.

1. a. how b. what c. LiLi

2. a. my b. name c. your

3. a. Alan b. meet c. Lan

4. a. book b. friend c. pen

5. a. how b. hello c. hi

ĐÁP ÁN

PART I. SPEAKING (1 point): …………

PART II. LISTENING (5 points – 20 minutes)

Question 2: Listen and number. (1 point)

PART III. READING AND WRITING (4 points – 20 minutes)

Question 5: Look and read. Put a tick (P) or (X) in the box as examples (1 point)

Đáp án: 1. x 2. V 3. V 4. x

Question 6: Look and read. Write Yes or No. (1point)

Đáp án: 1. Yes 2. No

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Đáp án 1. hat 2. trousers 3. slide 4. teddy

Question 8: Chose the word from the box and write it next to numbers from 1 – 4 (1 point)

Đáp án: 1. Where 2. Garden 3. doing 4. is

Question 9. Rearrange the words to make sentences.

1 – Nice to meet you.

2 – Hi Phong, how are you?

3 – I’m fine, thanks.

4 – Bye, Mai.

5 – And you?

6 – Hi, I’m Nam.

7 – Hi Nam, I’m Phong.

8 – Hi Phuong, how are you?

9 – I’m fine, thank you.

10 – Bye. See you later.

Question 10. Odd one out.

1 – c; 2 – b; 3 – b; 4 – b; 5 – a;

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5 ngắn gọn