pajamas là gì

Pajamaspyjamas đều dùng làm chỉ ăn mặc quần áo rộng thoải mái được khoác Khi ngủ. Pajamas là cơ hội ghi chép thông thườn ở Mỹ, trong lúc pyjamas được yêu thích rộng lớn ở những nước thưa giờ Anh không giống. Cách ghi chép của những người Canada nhập thế kỷ này không tồn tại sự nhất quán, tuy nhiên pyjamas dường như chất lượng thế rộng lớn.

Bạn đang xem: pajamas là gì

Ví dụ

Bên ngoài Hoa Kì

  • Munshaw-Luhar said the shops also had men’s sherwani and kurta pypyjamas and expensive wedding outfits. (Munshaw-Luhar cho thấy những cửa hàng cũng đều có những bộ quần áo sherwani và loại ngủ kurta giành cho phái nam và những cỗ âu phục cưới cao giá.)
  • What I always tự is retreat to tướng my bedroom and change into my pyjamas. (Điều tôi luôn luôn thực hiện là tháo lui nhập buồng nghỉ và thay cho loại ngủ.)
  • Padding around the house in bunny pyjamas and sandals won’t tự any good to tướng your sex either. (Độn thổ xung quanh nhà nhập bộ quần áo ngủ và dép thỏ cũng sẽ không còn tạo nên quyền lợi gì mang đến quan hệ dục tình của chúng ta.)

Ở Hoa Kì

  • He wore red silk pajamas, a smoking Đen jacket, Đen sandals, white socks. (Anh ấy khoác bộ quần áo ngủ vì chưng lụa red color, áo khóa ngoài đen ngòm khóikhói, dép đen ngòm, vớ White.)
  • Nightwear comes in a variety of styles and colors, including nightgowns and pajamas. (Quần áo ngủ đem thật nhiều mẫu mã và sắc tố, bao hàm váy ngủ và loại ngủ.)
  • Many people wear pajamas, masks, or wigs. (Nhiều người khoác loại ngủ, treo mặt mũi nạ hoặc group tóc fake.)

Xem thêm: số electron tối đa có thể chứa trong lớp p