phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

Câu hỏi:

03/09/2020 29,631

Bạn đang xem: phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

A.   P: Aa × Aa và P: AaBb × aabb.

Đáp án chủ yếu xác

B.   P: Aa × aa và P: AaBb × aabb.

C.   P: Aa × aa và P: Aabb × aaBb.

D.   P: Aa × aa và P: AaBb × AaBb.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Phép lai phân tách có một vô nhì phụ huynh đem tính trạng lặn (kiểu ren đồng hợp ý lặn), vì vậy, B là những luật lệ lai phân tách.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Alen là

A.   Các hiện trạng không giống nhau của và một ren nằm trong quy ấn định một tính trạng.

B.   Các hiện trạng như thể nhau của và một ren nằm trong quy ấn định một tính trạng

C.   Các hiện trạng không giống nhau của những ren nằm trong quy ấn định những tính trạng không giống nhau.

D.   Các hiện trạng như thể nhau của và một ren nằm trong xuất hiện nay bên trên cặp NST tương đương ở loại vật lưỡng bội.

Câu 2:

Tính trạng là gì?

A.   Những Điểm lưu ý về hình dáng, cấu trúc, tâm sinh lý, sinh hóa, DT...

B.   Các Điểm lưu ý bên phía ngoài, phía bên trong khung người loại vật.

C.   Nhờ bại loại vật phân biệt đằm thắm thành viên này với thành viên không giống.

D.   Cả A, B, C.

Câu 3:

Về định nghĩa, loại hình là

A.   Do loại ren qui ấn định, ko chịu đựng tác động của những nguyên tố không giống.

Xem thêm: châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào

B.   Sự biểu lộ rời khỏi bên phía ngoài của loại ren.

C.   Tổ hợp ý toàn cỗ những tính trạng và đặc điểm của khung người.

D.   Kết trái khoáy của sự việc hiệu quả hỗ tương đằm thắm loại ren và môi trường xung quanh.

Câu 4:

Thế này là tính trạng tương phản?

A.   Các tính trạng và một loại tuy nhiên biểu lộ trái khoáy ngược nhau

B.   Những tính trạng con số và tính trạng hóa học lượng

C.   Các tính trạng không giống nhau.

D.   Tính trạng bởi một cặp alen quy ấn định.

Câu 5:

Cho những loại ren tại đây, thành viên dị hợp ý bao gồm những thành viên nào?

1. aaBB               4. AABB

2. AaBb               5. aaBb

3. Aabb               6. Bb

A.   2, 3, 5 và 6

B.   2 và 6

C.   5 và 6

D. 6

Câu 6:

Trội trọn vẹn là tình huống này sau đây?

A.   F1 đồng tính còn F2 phân li 3 : 1.

B.   Gen quy ấn định tính trạng trội trọn vẹn lấn lướt alen lặn nằm trong cặp nhằm biểu lộ tính trạng trội.

C.   Thế hệ lai chỉ xuất hiện nay 1 tính trạng trội.

D.Tính trạng trội được biểu lộ ở loại ren dị hợp ý.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK